Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Przedszkole w Dobrocinie – szansa na rozwój dostępna dla każdego dziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Przedszkole w Dobrocinie – szansa na rozwój dostępna dla każdego dziecka."— Zapis prezentacji:

1 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Przedszkole w Dobrocinie – szansa na rozwój dostępna dla każdego dziecka

2 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Przedszkole w Dobrocinie

3 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Informacje o dotacji Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

4 Dobrocin, 31 sierpnia 2009,,Przedszkole w Dobrocinie – szansa na rozwój dostępna dla każdego dziecka Cel projektu: - u powszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Małdyty Czas realizacji projektu: Rok szkolny 2008/2009 Zadania projektu: - utworzenie dodatkowego oddziału dla grupy 3, 4-latków, - opieka specjalistyczna - organizacja zajęć dodatkowych

5 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Terapią logopedyczną objęte były wszystkie dzieci mające problemy z wymową. Wśród 5-6-latków z pomocy logopedy korzystało 12 dzieci, w grupie 4-latków 8 dzieci. Maluchy uczęszczały na zajęcia na zasadzie dobrowolności. W sumie przeprowadzono 400 godzin zajęć.

6 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne uczęszczały 5,6-latki. Odbyło się 350 godzin zajęć.

7 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Zajęcia taneczne odbywały się 2 razy w tygodniu. Łącznie odbyły się 154 spotkania.

8 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Dzieci miały możliwość nauki języka angielskiego. Odbyły się 144 lekcje języka obcego w każdej grupie.

9 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Za pieniądze z Unii Europejskiej znacznie podniesiono standard wyposażenia placówki, zakupiono zabawki oraz liczne materiały plastyczne.

10 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Sfinansowany został nowoczesny i bezpieczny dla dzieci plac zabaw… A także…

11 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 …koncerty filharmonii, wycieczki i spotkania integracyjne…

12 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Pod koniec roku szkolnego, wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przeprowadzono ankietę ewaluacyjną. Celem ankiety było sprawdzenie stopnia adaptacji i integracji dzieci w placówce przedszkolnej oraz poznanie opinii rodziców na temat roli edukacji przedszkolnej. Zebrane odpowiedzi posłużą także wytyczeniu przyszłych kierunków działań wspomnianej placówki. Ankieta zawiera informacje o rodzicach oraz 14 pytań (w tym 10 zamkniętych, 3 do wyboru i 1 otwarte). Liczba rozdanych ankiet: 34 Liczba zwróconych ankiet:31

13 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Płeć osoby wypełniającej ankietę

14 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Wykształcenie osoby wypełniającej ankietę

15 Wiek osoby wypełniającej ankietę Dobrocin, 31 sierpnia 2009

16 Czy jesteście Państwo zadowoleni z przedszkola?

17 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Czy dziecko miało trudności z adaptacją w przedszkolu?

18 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Czy dziecko chętnie chodzi do przedszkola?

19 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Czy dziecko dzieli się wrażeniami z przedszkola?

20 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Czy godziny otwarcia przedszkola są odpowiednie?

21 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Czy relacje nauczyciel-dziecko są prawidłowe?

22 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Czy współpraca wychowawcy z rodzicami jest prawidłowa?

23 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Czy przedszkole stwarza odpowiednie warunki do rozwoju?

24 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Czy przedszkole ułatwia dzieciom podjęcie nauki w szkole?

25 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Czy zakres zajęć podstawowych i dodatkowych jest wystarczający?

26 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Które zajęcia dodatkowe są najbardziej przydatne?

27 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Które cechy dziecka w minionym roku rozwinęły się najbardziej?

28 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 W jakim wieku najlepiej posłać dziecko do przedszkola?

29 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Motywy posłania dziecka do przedszkola Na podstawie analizy danych zawartych w punkcie 14 ankiety stwierdzić należy, że większość rodziców poleciłaby posłanie dziecka do przedszkola. Do najczęściej wymienianych argumentów należą…

30 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Dzieci uczęszczające do przedszkola: uczą się samodzielności i odpowiedzialności łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami przygotowują się do życia w społeczeństwie przygotowują się do podjęcia nauki w szkole nabywają nowych umiejętności poszerzają swoje wiadomości wszechstronnie się rozwijają

31 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Do częstych argumentów należą również: fachowa opieka miła atmosfera zajęcia dodatkowe ciekawe zajęcia edukacyjne uwzględnianie potrzeb i sugestii rodziców Pojedyncze głosy wskazują na potrzebę udziału dzieci w zajęciach specjalistycznych.

32 Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Dobrocin, 31 sierpnia 2009 Przedszkole w Dobrocinie – szansa na rozwój dostępna dla każdego dziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google