Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie rozwoju MSP w perspektywie 2020 r. Program Horyzont 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie rozwoju MSP w perspektywie 2020 r. Program Horyzont 2020."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie rozwoju MSP w perspektywie 2020 r. Program Horyzont 2020

2 EURADA jako źródło wiedzy o nowych perspektywach rozwoju EURADA, Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju to organizacja utworzona w 1991 r. zrzeszająca ok. 85 regionalnych agencji rozwoju. promowanie agencji rozwoju jako wyspecjalizowanych instytucji w zakresie rozwoju gospodarczego wymiana doświadczeń i informacji na temat instrumentów wspierających rozwój regionalny współpraca z Komisją Europejską i pozostałymi instytucjami wspólnotowymi pomoc w tworzeniu agencji rozwoju w krajach spoza UE Cele:

3 EURADA – doświadczenie i oferowane usługi  przygotowanie memorandów dotyczących polityki Wspólnoty  zarządzanie projektami realizowanymi w międzynarodowych konsorcjach  dialog z przedstawicielami Unii Europejskiej oraz efektywna współpraca z Komisją Europejską  utworzenie European Business Angels Network oraz International Network of Economic Developers  wyznaczanie nowych kierunków promocji rozwoju gospodarczego i polityki wspólnotowej  opracowanie Regionalnych Strategii Innowacji z wykorzystaniem Inteligentnej Specjalizacji a także założeń w zakresie finansowania społecznościowego EURADA-NEWS, E- REMINDER, i E-FLASH AGORADAkojarzenie partnerówstaże i praktyki seminaria tematyczne

4 Wsparcie w latach 2007 – 2013 Udział krajów EU13 w programie FP7 Ilość beneficjentówIlość pozyskanych środków (mln)Ilość beneficjentów na milion mieszkańców€ na beneficjenta BG585.0083.0080.14141880.34 CY357.0063.00446.25176470.59 CZ1100.00200.00104.76181818.18 EE412.0068.00316.92165048.54 HU1260.00220.00127.27174603.17 LT350.0048.00175.00137142.86 LV249.0030.0083.00120481.93 MT153.0014.00382.5091503.27 PL1834.00344.0047.64187568.16 RO862.00119.0040.47138051.04 SI717.00131.00358.50182705.72 SK401.0062.0074.26154613.47 EU128280.001382.0080.86166908.21 EU2790237.0029291.00178.79324600.77 HR317.0059.0072.05186119.87 EU2890554.0029350.00177.87324116.00

5 Wsparcie w latach 2007 – 2013 Udział krajów EU13 w programie FP7 Ilość beneficjentów 8280 organizacji z EU13 uzyskało dofinansowanie z programu FP7 (9% beneficjentów ogółem) 51% beneficjentów z EU13 stanowią organizacje z Polski, Węgier i Czech Ilość pozyskanych środków Beneficjenci z EU13 pozyskali 4,7% funduszy programu FP7 Beneficjenci z Polski, Węgier i Czech pozyskali łącznie 55,2% funduszy przeznaczonych dla EU13 € na beneficjenta Średnia ilość pozyskanych funduszy na beneficjenta w EU12 to 166908,00 €, a dla beneficjenta z EU15 to 340532,00 € Wskaźnik sukcesu Wskaźnik sukcesu dla EU12 to 18,5% i 22% dla EU15 W przypadku EU12, wskaźnik sukcesu waha się od 14,6% (Rumunia) i 21,7% (Łotwa)

6 Europa 2020 – unijna strategia wzrostu na lata 2010-2020 W zmieniającym się świecie UE potrzebna jest inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu, która zaowocuje:  wzrostem zatrudnienia  zwiększeniem produktywności  zwiększeniem spójności społecznej

7 Wzrost inteligentny rozwój oparty na wiedzy i innowacjach Wzrost zrównoważony transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną Strategia „Europa 2020” – 3 priorytety

8 Horyzont2020 jako odpowiedź na priorytety strategii Europa2020 Największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, przez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań. FILAR I Doskonała baza naukowa (24.441 mln €) wsparcie pionierskich badań finansowanie wspólnych badań zapewnienie szkoleń i rozwoju kariery zawodowej zapewnienie infrastruktury badawczej FILAR II Wiodąca pozycja w przemyśle (17.015 mln €) przywództwo w Key Enabling Technologies (kluczowych technologiach wspomagających) dostęp do finansowania ryzyka zapewnienie wsparcia dla MŚP FILAR III Wyzwania społeczne (29.679 mln €) zdrowie i zmiany demograficzne zrównoważone rolnictwo czysta energia ekologiczny transport ochrona klimatu Integracyjne i innowacyjne społeczeństwa bezpieczne społeczeństwa

9 Horyzont2020 – Instrument finansowy dla MŚP Pomysł Studium wykonalności Pomysł Studium wykonalności Wsparcie biznesu i inne usługi Demonstracja Replikacja Prace B+R Demonstracja Replikacja Prace B+R Komercjalizacja PomysłWsparcieRynek

10 Faza 1 – Koncepcja i ocena wykonalności Faza 2 – Działania demonstracyjne, replikacja Faza 3 - Komercjalizacja Wkład Idea/koncept (Biznes Plan 1-10 str.) Biznes plan do fazy 2 + opis działań – 30 stron  Promuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  Ułatwienie dostępu do finansowania kapitałem prywatnym  MŚP mogą korzystać z pośrednich środków i usług wsparcia jak szkolenia czy doradztwo Działania  Studium wykonalności  Ocena ryzyka  Prawa własności intelektualnej  Poszukiwanie partnerów  Pilotaż  Prototyp, testowanie  Akcje pilotażowe  Miniaturyzacja  Skalowanie  Replikacja Rezultat Biznes Plan do fazy 2Biznes plan gotowy do przedstawienia inwestorowi Czas trwania ok. 6 miesięcy12-24 miesiące Finansowanie Ryczałt: 50 000 €KE 70%: 0,5-2,5 mln €Brak bezpośredniego finansowania

11 Horyzont2020 – Instrument dla MŚP Budżet (M€):

12 Horyzont 2020 – Szybka ścieżka do innowacji (Fast Track to Innovation) Cel: Wsparcie komercjalizacji najlepszych pomysłów innowacyjnych w dowolnej dziedzinie. Wsparcie pomysłów w dowolnym obszarze technologii lub zastosowań. Adresaci: Wszystkie podmioty prawne mające siedzibę w UE lub w kraju stowarzyszonym. Termin: Wnioski będzie można składać począwszy od stycznia 2015 r. Konsorcja: 3-5 organizacji, ze znacznym udziałem przedsiębiorstw w celu nadania obiecującym pomysłom ostatecznego impulsu przed wejściem na rynek.

13 Horyzont 2020 – Szybka ścieżka do innowacji (Fast Track to Innovation) 200 mln euro na lata 2015-2016 jeden wspólny i stale otwarty konkurs ustalone daty weryfikacji wniosków: 29 kwietnia, 1 września i 1 grudnia 2015r. wnioski powinny opierać się na planie biznesowym poziom finansowania to 70% kwalifikowalnych kosztów projektu wartość pojedynczego projektu to 1 – 2 mln euro. Idea projektu powstanie w firmie, która przewodzić będzie pracom międzynarodowego konsorcjum. 60% budżetu trafi do firm. Idea projektu powstanie w firmie, która przewodzić będzie pracom międzynarodowego konsorcjum. 60% budżetu trafi do firm. Idea projektu powstanie na uczelni lub w instytucie badawczym, z którego wyłoniona zostanie firma spin-out, posiadająca pełne prawa własności intelektualnej do rozwijanego produktu. 60% budżetu trafia to jednostek badawczych a 40% do firm. Idea projektu powstanie na uczelni lub w instytucie badawczym, z którego wyłoniona zostanie firma spin-out, posiadająca pełne prawa własności intelektualnej do rozwijanego produktu. 60% budżetu trafia to jednostek badawczych a 40% do firm. Działania pilotażowe będą realizowane w 2 wariantach:

14 Horyzont 2020 – Preferencyjne instrumenty finansowe Program Horyzont 2020 obok grantów oferuje także małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do preferencyjnych instrumentów finansowych instrumentów dłużnych, instrumentów kapitałowych. (instrument podziału ryzyka dla MŚP i small mid-caps) instrument gwarancyjny zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny oparty na udzielaniu kredytów i gwarancji (instrument podziału ryzyka dla MŚP i small mid-caps) instrument gwarancyjny zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny oparty na udzielaniu kredytów i gwarancji (instrument kapitałowy dla badań i innowacji) zakłada wsparcie kapitałem wysokiego ryzyka przedsiębiorstw z obszaru badań i innowacji. Instrument będzie wdrażany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny Risk Sharing InstrumentEquity Facility for R&I

15 Horyzont 2020 – Preferencyjne instrumenty finansowe Risk Sharing InstrumentEquity Facility for R&I Odbiorcy innowacyjne MŚP oraz small mid caps (> 500 pracowników), wykazujące szybki rozwój (tj. >20% wzrostu, lub zwiększenia zatrudnienia w ostatnich 3 latach) czy potencjał badawczy i innowacyjny. Typy finansowanych projektów finansowanie inwestycji oraz kapitału obrotowego na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Odbiorcy innowacyjne MŚP oraz small mid caps (> 500 pracowników) we wczesnej fazie wzrostu, fazie seed oraz start-upów. Typy finansowanych projektów innowacyjne oraz ekoinnowacyjne projekty obarczone wysokim ryzykiem.

16 Stanisław Ginda Dziękuję za uwagę Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Ul. Cieszyńska 365 43-382 Bielsko-Biała www.arrsa.pl Prezydent EURADA Avenue des Arts 12 Bte 7 B-1210 Bruksela www.eurada.org


Pobierz ppt "Wsparcie rozwoju MSP w perspektywie 2020 r. Program Horyzont 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google