Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie rozwoju MSP w perspektywie 2020 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie rozwoju MSP w perspektywie 2020 r."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie rozwoju MSP w perspektywie 2020 r.
Program Horyzont 2020

2 EURADA jako źródło wiedzy o nowych perspektywach rozwoju
EURADA, Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju to organizacja utworzona w 1991 r. zrzeszająca ok. 85 regionalnych agencji rozwoju. Cele: promowanie agencji rozwoju jako wyspecjalizowanych instytucji w zakresie rozwoju gospodarczego wymiana doświadczeń i informacji na temat instrumentów wspierających rozwój regionalny współpraca z Komisją Europejską i pozostałymi instytucjami wspólnotowymi pomoc w tworzeniu agencji rozwoju w krajach spoza UE

3 EURADA – doświadczenie i oferowane usługi
przygotowanie memorandów dotyczących polityki Wspólnoty zarządzanie projektami realizowanymi w międzynarodowych konsorcjach dialog z przedstawicielami Unii Europejskiej oraz efektywna współpraca z Komisją Europejską utworzenie European Business Angels Network oraz International Network of Economic Developers wyznaczanie nowych kierunków promocji rozwoju gospodarczego i polityki wspólnotowej opracowanie Regionalnych Strategii Innowacji z wykorzystaniem Inteligentnej Specjalizacji a także założeń w zakresie finansowania społecznościowego EURADA-NEWS, E-REMINDER, i E-FLASH AGORADA kojarzenie partnerów staże i praktyki seminaria tematyczne

4 Wsparcie w latach 2007 – 2013 Udział krajów EU13 w programie FP7
Ilość beneficjentów Ilość pozyskanych środków (mln) Ilość beneficjentów na milion mieszkańców € na beneficjenta BG 585.00 83.00 80.14 CY 357.00 63.00 446.25 CZ 200.00 104.76 EE 412.00 68.00 316.92 HU 220.00 127.27 LT 350.00 48.00 175.00 LV 249.00 30.00 MT 153.00 14.00 382.50 PL 344.00 47.64 RO 862.00 119.00 40.47 SI 717.00 131.00 358.50 SK 401.00 62.00 74.26 EU12 80.86 EU27 178.79 HR 317.00 59.00 72.05 EU28 177.87

5 Udział krajów EU13 w programie FP7
Wsparcie w latach 2007 – 2013 Udział krajów EU13 w programie FP7 Ilość beneficjentów 8280 organizacji z EU13 uzyskało dofinansowanie z programu FP7 (9% beneficjentów ogółem) 51% beneficjentów z EU13 stanowią organizacje z Polski, Węgier i Czech Ilość pozyskanych środków Beneficjenci z EU13 pozyskali 4,7% funduszy programu FP7 Beneficjenci z Polski, Węgier i Czech pozyskali łącznie 55,2% funduszy przeznaczonych dla EU13 € na beneficjenta Średnia ilość pozyskanych funduszy na beneficjenta w EU12 to ,00 €, a dla beneficjenta z EU15 to ,00 € Wskaźnik sukcesu Wskaźnik sukcesu dla EU12 to 18,5% i 22% dla EU15 W przypadku EU12, wskaźnik sukcesu waha się od 14,6% (Rumunia) i 21,7% (Łotwa)

6 Europa 2020 – unijna strategia wzrostu na lata 2010-2020
W zmieniającym się świecie UE potrzebna jest inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu, która zaowocuje: wzrostem zatrudnienia zwiększeniem produktywności zwiększeniem spójności społecznej

7 Strategia „Europa 2020” – 3 priorytety
Wzrost inteligentny rozwój oparty na wiedzy i innowacjach Wzrost zrównoważony  transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu  wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną

8 Horyzont2020 jako odpowiedź na priorytety strategii Europa2020
Największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, przez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań. FILAR I Doskonała baza naukowa ( mln €) wsparcie pionierskich badań finansowanie wspólnych badań zapewnienie szkoleń i rozwoju kariery zawodowej zapewnienie infrastruktury badawczej FILAR II Wiodąca pozycja w przemyśle ( mln €) przywództwo w Key Enabling Technologies (kluczowych technologiach wspomagających) dostęp do finansowania ryzyka zapewnienie wsparcia dla MŚP FILAR III Wyzwania społeczne ( mln €) zdrowie i zmiany demograficzne zrównoważone rolnictwo czysta energia ekologiczny transport ochrona klimatu Integracyjne i innowacyjne społeczeństwa bezpieczne społeczeństwa

9 Horyzont2020 – Instrument finansowy dla MŚP
Pomysł Studium wykonalności Demonstracja Replikacja Prace B+R Komercjalizacja Wsparcie biznesu i inne usługi Phase I (proof-of-concept): Explore the scientific or technical feasibility and commercial potential of your new idea in order to develop an innovation project, with the help of a € 50,000 grant, and receive more support in case of a positive outcome! Phase II (development & demonstration): Develop your sound, ground-breaking business idea further with the help of a grant in the order of € 500,000 to 2,5 million into a market-ready product, service or process! Phase III (go-to-market): Take advantage of additional EU support to enter the market successfully (no grants). Pomysł Wsparcie Rynek

10 Faza 1 – Koncepcja i ocena wykonalności
Faza 2 – Działania demonstracyjne, replikacja Faza 3 - Komercjalizacja Wkład Idea/koncept (Biznes Plan 1-10 str.) Biznes plan do fazy 2 + opis działań – 30 stron Promuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań Ułatwienie dostępu do finansowania kapitałem prywatnym MŚP mogą korzystać z pośrednich środków i usług wsparcia jak szkolenia czy doradztwo Działania Studium wykonalności Ocena ryzyka Prawa własności intelektualnej Poszukiwanie partnerów Pilotaż Prototyp, testowanie Akcje pilotażowe Miniaturyzacja Skalowanie Replikacja Rezultat Biznes Plan do fazy 2 Biznes plan gotowy do przedstawienia inwestorowi Czas trwania ok. 6 miesięcy 12-24 miesiące Finansowanie Ryczałt: € KE 70%: 0,5-2,5 mln € Brak bezpośredniego finansowania Phase I (proof-of-concept): Explore the scientific or technical feasibility and commercial potential of your new idea in order to develop an innovation project, with the help of a € 50,000 grant, and receive more support in case of a positive outcome! Phase II (development & demonstration): Develop your sound, ground-breaking business idea further with the help of a grant in the order of € 500,000 to 2,5 million into a market-ready product, service or process! Phase III (go-to-market): Take advantage of additional EU support to enter the market successfully (no grants).

11 Horyzont2020 – Instrument dla MŚP
Budżet (M€):

12 Horyzont 2020 – Szybka ścieżka do innowacji (Fast Track to Innovation)
Cel: Wsparcie komercjalizacji najlepszych pomysłów innowacyjnych w dowolnej dziedzinie. Wsparcie pomysłów w dowolnym obszarze technologii lub zastosowań. Adresaci: Wszystkie podmioty prawne mające siedzibę w UE lub w kraju stowarzyszonym. Termin: Wnioski będzie można składać począwszy od stycznia 2015 r. Konsorcja: 3-5 organizacji, ze znacznym udziałem przedsiębiorstw w celu nadania obiecującym pomysłom ostatecznego impulsu przed wejściem na rynek.

13 Horyzont 2020 – Szybka ścieżka do innowacji (Fast Track to Innovation)
200 mln euro na lata jeden wspólny i stale otwarty konkurs ustalone daty weryfikacji wniosków: 29 kwietnia, 1 września i 1 grudnia 2015r. wnioski powinny opierać się na planie biznesowym poziom finansowania to 70% kwalifikowalnych kosztów projektu wartość pojedynczego projektu to 1 – 2 mln euro. Działania pilotażowe będą realizowane w 2 wariantach: Idea projektu powstanie w firmie, która przewodzić będzie pracom międzynarodowego konsorcjum. 60% budżetu trafi do firm. Idea projektu powstanie na uczelni lub w instytucie badawczym, z którego wyłoniona zostanie firma spin-out, posiadająca pełne prawa własności intelektualnej do rozwijanego produktu. 60% budżetu trafia to jednostek badawczych a 40% do firm.

14 Horyzont 2020 – Preferencyjne instrumenty finansowe
Program Horyzont 2020 obok grantów oferuje także małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do preferencyjnych instrumentów finansowych instrumentów dłużnych, instrumentów kapitałowych. Risk Sharing Instrument Equity Facility for R&I (instrument podziału ryzyka dla MŚP i small mid-caps) instrument gwarancyjny zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny oparty na udzielaniu kredytów i gwarancji (instrument kapitałowy dla badań i innowacji) zakłada wsparcie kapitałem wysokiego ryzyka przedsiębiorstw z obszaru badań i innowacji. Instrument będzie wdrażany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny

15 Horyzont 2020 – Preferencyjne instrumenty finansowe
Risk Sharing Instrument Equity Facility for R&I Odbiorcy innowacyjne MŚP oraz small mid caps (> 500 pracowników), wykazujące szybki rozwój (tj. >20% wzrostu, lub zwiększenia zatrudnienia w ostatnich 3 latach) czy potencjał badawczy i innowacyjny. Typy finansowanych projektów finansowanie inwestycji oraz kapitału obrotowego na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. innowacyjne MŚP oraz small mid caps (> 500 pracowników) we wczesnej fazie wzrostu, fazie seed oraz start-upów. innowacyjne oraz ekoinnowacyjne projekty obarczone wysokim ryzykiem.

16 Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
Dziękuję za uwagę Stanisław Ginda Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Ul. Cieszyńska 365 Bielsko-Biała Prezydent EURADA Avenue des Arts 12 Bte 7 B-1210 Bruksela


Pobierz ppt "Wsparcie rozwoju MSP w perspektywie 2020 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google