Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „KIERUNEK –SUKCES” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „KIERUNEK –SUKCES” Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „KIERUNEK –SUKCES” Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 Od 1.09.2012 – 31.07.2013 w naszej szkole realizowany będzie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

3 Budżet projektu ogółem wynosi 348 841złotych

4 Cel główny projektu: Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych w trakcie procesu kształcenia u 308 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu

5 Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy uczniów naszej szkoły, jakimi są: słaba motywacja do nauki niski poziom kompetencji kluczowych niewykorzystany potencjał intelektualny uczniów zdolnych

6 W ramach realizacji projektu odbędą się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne

7 Zajęcia wyrównawcze „ Ćwiczę, więc potrafię” Edukacja polonistyczna i matematyczno – informatyczna dla uczniów klas 3 Przedmioty humanistyczne i matematyczno -informatyczne dla uczniów klas 4,5,6

8 Zajęcia dodatkowe „ Akademia dorosłości” zajęcia z pedagogiem dla uczniów klas 1, 2, zajęcia z psychologiem dla uczniów klas 4,5 „Z kulturą i sztuką na ty” zajęcia z elementami arteterapii dla uczniów klas 1, 2 (dodatkowo 2 wyjazdy edukacyjne) „Młody przyrodnik” dla uczniów klas 3, 6 (dodatkowo 2 wyjazdy edukacyjne) „Jestem Europejczykiem” – zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas 1,2,4,5 „Młody Erudyta” –zajęcia z języka ojczystego dla uczniów klas 6

9 Uczniowie klas 3,6 wezmą udział w zajęciach z matematyki „I ty możesz zostać Pitagorasem” Wsparcie w postaci dodatkowej matematyki otrzymają wszyscy uczniowie z ostatnich klas na danym etapie kształcenia

10 Rekrutacja uczestników projektu 1.Rekrutacja będzie odbywać się według zasad przyjętych w Regulaminie Rekrutacji 2.Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielami i pedagogiem szkolnym kwalifikują uczniów do udziału w wybranych zajęciach w projekcie, kierując się ustalonymi kryteriami 3.Rodzice: deklarują udział swoich dzieci w projekcie podpisują kwestionariusz zgłoszenia na zajęcia w projekcie podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów projektu

11 4. Kwalifikacji kandydatów do udziału w projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą: kadra zarządzająca projektem, wychowawcy klas oraz n-le prowadzący zajęcia 5. Przewiduje się utworzenie list rezerwowych pozwalających na zachowanie płynności w realizacji projektu po ewentualnych rezygnacjach.

12 Co zyskają uczniowie biorący udział w projekcie? Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzyma bezpłatny zestaw materiałów dydaktycznych Każdy uczeń weźmie udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów w oparciu o programy autorskie dostosowane do wieku i możliwości edukacyjnych uczniów. Dodatkowa oferta edukacyjna w postaci kół zainteresowań, lektoratów przyczyni się do wzrostu kompetencji kluczowych i wiedzy uczniów

13 Wykorzystanie w projekcie innowacyjnych metod nauczania oraz nowoczesnych środków dydaktycznych uatrakcyjni zajęcia, a tym samym spowoduje bardziej aktywny udział uczniów Projekt wpłynie na globalny rozwój uczniów, ukształtuje człowieka mającego wszechstronne zainteresowania i otwartego na odbiór kultury i sztuki Udział w projekcie umożliwi uczniom rozwój wiedzy i osobowości na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości w różnego rodzaju formach edukacji. Zmniejszą się dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów

14 Dostęp do nieodpłatnych zajęć Możliwość zorganizowania i efektywnego wykorzystania czasu wolnego swoich dzieci Świadomość osobistego rozwoju własnych dzieci Oszczędność czasu ze względu na lokalizację projektu/zajęcia na terenie szkoły Co zyskają rodzice uczniów biorących udział w projekcie?

15 Jakie korzyści przyniesie szkole udział w projekcie? Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zakupione zostaną min. laptopy, tablice interaktywne, projektory, programy multimedialne Szkoła w której będą uczyli się uczniowie osiągający lepsze wyniki w nauce, osiągający sukcesy na miarę swoich możliwości Szkoła w której będą uczyli się uczniowie zmotywowani do pracy, świadomi swoich wartości, kreatywni, rozwijający swoje pasje i zainteresowania Szkoła w której będą pracowali nauczyciele rozwijający swoje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze Szkoła zostanie wypromowana w środowisku lokalnym

16 Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego możemy pomóc naszym uczniom w ich osobistym rozwoju, wskazać im alternatywne możliwości zagospodarowania wolnego czasu

17 Szanowni Państwo deklarując udział dziecka w projekcie inwestujecie w jego przyszłość, gdyż proponowane przez nas zajęcia wskazują drogę do sukcesu! Prosimy o skorzystanie z tej wyjątkowej szansy! „Największym i najcenniejszym podarunkiem jaki możemy dać swojemu dziecku jest wykształcenie”


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „KIERUNEK –SUKCES” Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google