Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słów kilka dla „Młodych Lekarzy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słów kilka dla „Młodych Lekarzy”"— Zapis prezentacji:

1 Słów kilka dla „Młodych Lekarzy”
Od Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL

2 Dyplom Lekarza „w kieszeni mam”
I co dalej?

3 STAŻ PODYPLOMOWY Słów tylko kilka

4 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed rozpoczęciem stażu należy zgłosić się do nowego miejsca pracy szpitala, aby:  podpisać umowę o pracę  uzgodnić kolejność staży z koordynatorem stażu  zrobić badanie lekarskie u lekarza zakładowego  donieść książeczkę sanepidowską  dowiedzieć się o terminie szkoleń BHP – niektóre szpitale robią je już we wrześniu  podać numer konta, na które ma być wpłacana pensja Zdrowie Publiczne

5 Należy zawsze zabrać ze sobą:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Należy zawsze zabrać ze sobą:  dowód osobisty  ograniczone prawo wykonywania zawodu  dyplom ukończenia studiów  zdjęcie  uchwałę o przyznaniu miejsca stażowego Zdrowie Publiczne

6 Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu można wyrobić sobie pieczątkę:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu można wyrobić sobie pieczątkę:  OBOWIĄZKOWO muszą być zamieszczone: - imię i nazwisko - tytuł zawodowy taki jak w ustawie, na dyplomie i PWZ: * lekarz (lek.), nie lekarz medycyny (lek. med.) * lekarz dentysta (lek. dent.) - numer (ograniczonego) prawa wykonywania zawodu  MOŻNA ALE NIE TRZEBA coś jeszcze: - np. telefon komórkowy - umieszczanie adresu jest bez sensu Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu nie zmienia się po stażu i jest identyczny z normalnym „pełnym” prawem wykonywania zawodu – nie trzeba zmieniać pieczątki po stażu Zdrowie Publiczne

7 Początek 1 października – i ta data powinna być na umowie o pracę
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Początek 1 października – i ta data powinna być na umowie o pracę Następny termin rozpoczęcia stażu: 1 marca Zdrowie Publiczne

8 Lekarze – 13 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu)
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Lekarze – 13 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu) Lekarze dentyści – 12 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu) Umowa o pracę na czas określony uprawnienia m.in. dla kobiet w ciąży „chorobowe” Zdrowie Publiczne

9 KAŻDY DZIEŃ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO WYDŁUŻA STAŻ !!!
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz KAŻDY DZIEŃ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO WYDŁUŻA STAŻ !!! Zdrowie Publiczne

10 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz STAŻ LEKARZA OBEJMUJE  choroby wewnętrzne (w tym 1 tydz. Krwiodawstwo) 11 tyg.  pediatrię w tym neonatologię 6+2 tyg.  chirurgię ogólną, w tym chirurgię urazową 6+2 tyg.  położnictwo i ginekologię 7 tyg.  psychiatrię 4 tyg.  intensywną terapię, anestezjologię 2+1 tyg.  medycynę ratunkową 3 tyg.  medycynę rodzinną 6 tyg. Zdrowie Publiczne

11 STAŻ LEKARZA DENTYSTY OBEJMUJE
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz STAŻ LEKARZA DENTYSTY OBEJMUJE  stomatologię ogólną, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej 10 tyg. stomatologii dziecięcej 10 tyg. chirurgii stomatologicznej 8 tyg. periodontologii 4 tyg. ortodoncji 5 tyg. protetyki stomatologicznej 8 tyg.  medycynę ratunkową 2 tyg. Zdrowie Publiczne

12 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Za zgodą Dyrektora można odbyć staż cząstkowy w innej jednostce nawet jeśli dany staż można odbyć w Jednostce Macierzystej. Zdrowie Publiczne

13 KURSY  Staż lekarza, w ramach stażu cząstkowego obejmuje także:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz KURSY  Staż lekarza, w ramach stażu cząstkowego obejmuje także: z dziedziny chorób wewnętrznych szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej oraz z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS a w dziedzinie medycyny ratunkowej również kurs ratownictwa medycznego Zdrowie Publiczne

14 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz KURSY  Staż lekarza dentysty, w ramach stażu cząstkowego obejmuje także: z dziedziny stomatologii ogólnej, obejmuje również szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS a w dziedzinie medycyny ratunkowej kurs ratownictwa medycznego Zdrowie Publiczne

15 KURSY  Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje również:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz KURSY  Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje również: szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego bioetyki prawa medycznego Zdrowie Publiczne

16 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz KURSY Kurs prawa medycznego oraz bioetyki odbywa się w siedzibie WIL, kurs z orzecznictwa medycznego odbywa się w ZUSie. Informacje o terminie tych kursów znajdują się na stronie WILu oraz informowani są o nich koordynatorzy stażu. Zdrowie Publiczne

17 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz KURSY Dwudniowy kurs podsumowujący dla lekarzy oraz dwutygodniowy kurs dla lekarzy dentystów z ratownictwa medycznego organizowany jest przez Podyplomowe Studium Medycyny Ratunkowej (Poznań, ul . Marii Magdaleny 14). Terminy kursów znajdują się na stronie w zakładce staż podyplomowy Zdrowie Publiczne

18 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz KURSY Kurs z krwiodawstwa dla lekarzy organizowany jest przez RCKiK (Poznań, ul. Marcelińska). Na kurs należy zapisać się indywidualnie. Terminy oraz mail na który należy wysłać zgłoszenie na stronie RCKiK. Jednak w niektórych szpitalach koordynator stażu zapisuje stażystów. Zdrowie Publiczne

19 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz KURSY Kurs z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS dla lekarzy dentystów organizowany jest przez RCKiK (Poznań, ul. Marcelińska). Terminy kursów znajdują się na stronie w zakładce staż podyplomowy Zdrowie Publiczne

20 Czyli o egzaminach słów kilka
LEK I LDEK Czyli o egzaminach słów kilka

21 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LEK I LDEK  Terminy LEKu: września i luty  Terminy LDEKu: 1-15 września i 1-15 luty  Zamierzając przystąpić do egzaminu należy złożyć wniosek w terminie do 30 czerwca i do 30 grudnia – formularz dostępny na Zdrowie Publiczne

22 LEK I LDEK  200 zadań:  Należy mieć 56% aby zdać
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LEK I LDEK  200 zadań: 5 możliwych odpowiedzi do wyboru test jednokrotnego wyboru  Należy mieć 56% aby zdać  Sposób przeprowadzenia egzaminu jest określony przez Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu Państwowego (www.cem.edu.pl)  Treść zadań wynika z programu stażu Zdrowie Publiczne

23 LEK Tematyka pytań testowych obejmuje: Choroby wewnętrzne 39 zadań
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LEK Tematyka pytań testowych obejmuje: Choroby wewnętrzne 39 zadań Pediatrię zadań Chirurgię zadań Położnictwo i ginekologię 26 zadań Psychiatrię zadań Medycynę rodzinną 20 zadań Medycynę ratunkową, intensywną terapię i anestezjologię zadań Bioetykę i prawo medyczne 10 zadań Orzecznictwo 7 zadań Zdrowie publiczne zadań Zdrowie Publiczne

24 LDEK Tematyka pytań testowych obejmuje:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LDEK Tematyka pytań testowych obejmuje: Stomatologię zachowawczą 46 zadań Stomatologię dziecięca 35 zadań Chirurgię stomatologiczną 25 zadań Protetykę stomatologiczną 25 zadań Peridontologię 14 zadań Ortodoncję 20 zadań Medycynę ratunkową zadań Bioetykę i prawo medyczne 10 zadań Orzecznictwo 7 zadań Zdrowie publiczne zadań Zdrowie Publiczne

25 LEK i LDEK Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LEK i LDEK Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać:  Dokument tożsamości Dyplom lekarza lub lekarza dentysty W przypadku osób które ukończyły studia, a nie otrzymały dyplomu zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów Zdrowie Publiczne

26 Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL
Staż i co dalej? Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL

27 PO STAŻU Pełne prawo wykonywania zawodu
Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka Działalność gospodarcza i rejestr praktyk Czas wolny, czyli może KML WIL

28 PO STAŻU Pełne prawo wykonywania zawodu
Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka Działalność gospodarcza i rejestr praktyk Czas wolny, czyli może KML WIL

29 PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
Po zakończeniu stażu podyplomowego należy do WILu dostarczyć: Wniosek o przyznanie PWZ (W-2), który znajduje się na stronie wil.poznan.ibip.pl w zakładce rejestr lekarzy  wnioski Wypełnioną kartę stażu podyplomowego OPWZ Kopię dowodu osobistego Kopia decyzji o nadaniu NIP Świadectwo złożenia LEKu Orzeczenie o stanie zdrowia

30 SPECJALIZACJA Specjalizację, niezależenie od tego w jakim trybie, można robić tylko w miejscach akredytowanych. Lista miejsc  kształcenie podyplomowe  studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów  jednostki uprawnione do prowadzenia specjalizacji

31 PO STAŻU Pełne prawo wykonywania zawodu
Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka Działalność gospodarcza i rejestr praktyk Czas wolny, czyli może KML WIL

32 FORMY REALIZACJI SPECJALIZACJI
Rezydentura Tryb pozarezydencki: Etat Oddelegowanie Studia doktoranckie Umowa cywilno-prawna

33 REZYDENTURA Miejsca przyznawane i opłacane przez Ministra Zdrowia.
Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ilość miejsc w danym postępowaniu kwalifikacyjnym powinna pojawić się na stronie na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania.

34 TRYB POZAREZYDENCKI Miejsca przyznawane przez wojewodę.
Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ilość miejsc w danym postępowaniu kwalifikacyjnym powinna pojawić się na stronie właściwego urzędu wojewódzkiego na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania.

35 ETAT Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich na podstawie umowy o pracę w zakładzie, który posiada miejsce akredytowane.

36 ODDELEGOWANIE Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich w miejscu, które posiada miejsce akredytowane na zasadzie oddelegowania z miejsca, które jest podstawowym miejscem pracy (na podstawie umowy o pracę).

37 STUDIA DOKTORANCKIE Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich dla osób, które są studentami studiów doktoranckich. (płaca tylko stypendium doktoranckie) Możliwe jest jednak łączenie rezydentury ze studiami doktoranckimi. (płaca stypendium doktoranckie + rezydentura)

38 UMOWA CYWILNO-PRAWNA Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich na podstawie umowy cywilno-prawnej (kontrakt – świadczenie usług świadczeniobiorcy, bez opłacania dni podczas których jest się na oddelegowaniu) lub umowy o wolontariat.

39 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
REKRUTACJA  Należy wypełnić wniosek elektroniczny na stronie do 28 lutego w postępowaniu marca oraz do 30 września w postępowaniu 1-31 października.  Można złożyć dokumenty jednocześnie na tryb rezydencki jak i pozarezydencki  Dostarczyć do UW wraz z wymaganymi załącznikami wydrukowany wniosek do 3 dni od zakończenia terminu składania wniosku w formie elektronicznej. Kancelaria Główna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego al. Niepodległości 16/18 Budynek B, pok 025 i 026

40 ZAŁĄCZNIKI REZYDENTURA
 oświadczenie, wyboru tego trybu w przypadku zakwalifikowania się w dwóch trybach  oświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty  kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”  poświadczoną przez WIL  kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia (LEP/LDEP) albo (LEK/LDEK)  poświadczoną przez notariusza

41 ZAŁĄCZNIKI TRYB POZAREZYDENCKI
 oświadczenie, wyboru tego trybu w przypadku zakwalifikowania się w dwóch trybach oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego, Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”  poświadczoną przez WIL kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia (LEP/LDEP) albo (LEK/LDEK)  poświadczoną przez notariusza zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów: zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce zaświadczenie pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

42 UWAGA INFORMACJA ZE STRONY WORS.CMPK.EDU.PL Lekarze z ograniczonym prawem wykonywania zawodu mogą składać wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, we wniosku należy jednak zaznaczyć, że lekarz posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu. W pozostałym zakresie cała procedura jest analogiczna do procedury dla lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu. JEDNAK…. Jeżeli lekarz posiada OPWZ i składa wniosek o rekrutacje w trybie pozarezydenckim może zaznaczyć tylko, że będzie ubiegał się o specjalizację na podstawie umowy cywilno-prawnej. Po dopełnieniu formalności w zakładzie pracy (np. umowa o pracę) informuje UW o zmianie z umowy cywilno-prawnej na np. umowę o pracę

43 I CO DALEJ? UW zamieszcza informację na temat osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

44 I CO DALEJ? Osoby zakwalifikowane otrzymują w terminie do dni od ogłoszenia listy od UW skierowanie na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Następnie należy udać się do odpowiedniej jednostki. Po zaakceptowaniu wniosku przez pracodawcę oraz kierownika specjalizacji należy udać się do UW w celu otrzymania karty szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych. wyniki Skierowanie UW Miejsce pracy UW Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu Oddział Zdrowia ul. Kazimierza Wielkiego 24/26

45 I CO DALEJ? Odwołanie musi spełniać poniższe warunki: są wolne miejsce szkoleniowe w danej dziedzinie medycyny oraz lekarz składający odwołanie uzyskał pozytywną opinię Konsultanta Wojewódzkiego. OSOBIŚCIE: Kancelaria Główna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego al. Niepodległości 16/18 Budynek B, pok 025 i 026 LISTOWNIE: Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia al. Niepodległości 16/18 Poznań

46 PO STAŻU Pełne prawo wykonywania zawodu
Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka Rejestr praktyk lekarskich i praca na umowę zlecenie Czas wolny, czyli może KML WIL

47 PRAKTYKA LEKARSKA Działalność gospodarcza Rejestr praktyk
Obowiązkowe ubezpieczenie Profil zaufany

48 PRAKTYKA LEKARSKA Działalność gospodarcza Rejestr praktyk
Obowiązkowe ubezpieczenie Profil zaufany

49 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

50 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zarejestrować działalność gospodarczą można wybierając jedną z trzech możliwości:  Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie.  Bez logowania się do CEIDG, można przygotować wniosek on-line i podpisać go w dowolnej gminie.  Pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.  Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony

51 Działalność można zarejestrować wcześniej!
CEIDG Wypełniając formularz należy m.in. podać informacje tj.  imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, konto bankowe, NIP (jeżeli ma się nadany, jeśli nie to zostanie on nadany), rodzaj prowadzonej księgowości, miejsce przechowywania dokumentów, miejsce głównego wypełniania czynności, datę rozpoczęcia działalności. Działalność można zarejestrować wcześniej!

52 KOD PKD 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna Z – praktyka lekarska dentystyczna

53 ZUS Do 7 dni o dnia rozpoczęcia działalności należy złożyć do ZUSu zgłoszenie na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA Jeśli działalność gospodarcza to jedyna forma zatrudnia Jeśli działalność gospodarcza to dodatkowa forma zatrudnia

54 PIECZĄTKA I KONTO BANKOWE
Można, ale nie trzeba wyrobić pieczątkę firmową na której znajdą się informacje tj. nazwa firmy, adres, REGON, NIP, telefon kontaktowy. Mając jednoosobową działalność konto bankowe może być tożsame z osobistym kontem bankowym.

55 Prowadząc działalność gospodarczą trzeba samemu płacić podatek do US oraz ubezpieczenie do ZUS

56 PRAKTYKA LEKARSKA Działalność gospodarcza Rejestr praktyk
Obowiązkowe ubezpieczenie Profil zaufany

57 REJESTR PRAKTYK

58 REJESTR PRAKTYK  Indywidualna praktyka lekarska (stacjonarna – gabinet)  Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania  Indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  Grupowa praktyka lekarska

59 REJESTR PRAKTYK  Indywidualna praktyka lekarska (stacjonarna – gabinet)  Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania  Indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  Grupowa praktyka lekarska

60 POTRZEBNE DOKUMENTY  wniosek
Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  wniosek  PWZ  wpis do CEIDG  umowa o ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą  dowód wpłaty (79zł wpis do rejestru; 39zł zmiana wpisu)

61 Każdą zmianę miejsca wykonywania działalności należy zgłosić do rejestru praktyk

62 PRAKTYKA LEKARSKA Działalność gospodarcza Rejestr praktyk
Obowiązkowe ubezpieczenie Profil zaufany

63 UBEZPIECZENIE OC Obowiązkowe ubezpieczenie OC musi wykupić osoba, która ma działalność gospodarczą, osoby które pracują na podstawie umowy zlecenie mogą wykupić ubezpieczenie dobrowolne.

64 PRAKTYKA LEKARSKA Działalność gospodarcza Rejestr praktyk
Obowiązkowe ubezpieczenie Profil zaufany

65 PROFIL ZAUFANY Darmowy narzędzie służące m.in. do załatwiania spraw urzędowych przez Internet bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego.

66 ePUAP.gov.pl Na tej stronie Internetowej można założyć sobie Profil Zaufany Znajduje się tutaj również bardzo dokładna instrukcja jak należy założyć Profil Zaufany.

67 PO STAŻU Pełne prawo wykonywania zawodu
Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka Rejestr praktyk lekarskich i praca na umowę zlecenie Czas wolny, czyli może KML WIL

68 KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL Grupa ludzi młodych i tych…. nadal młodych zajmujących się sprawami Młodych Lekarzy. Czym się zajmujemy?  Spotkania ze studentami ostatnich lat studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych  Spotkania dla stażystów w sprawie specjalizacji i pracy z PWZ  Spotkania integracyjne dla Młodych Lekarzy  Przyznawanie Statuetki Mentora dla najbardziej zasłużonych nauczycieli w opinii Młodych Lekarzy Zapraszamy do współpracy!!! Zdrowie Publiczne

69 KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL Czym się zajmujemy?  Opiniowanie nowych aktów prawnych wpływających na losy Młodych Lekarzy  Udzielanie porad, interwencje prawne w losowych przypadkach  Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy (najbliższa odbędzie się w maju/czerwcu 2015 roku z udziałem Komisji Kształcenia oraz środowisk studenckich)  Udział w pracach KML przy Naczelnej Izbie Lekarskiej (Bartosz Urbański i Anna Zajączkowska) Zapraszamy do współpracy!!! Zdrowie Publiczne

70 Statuetka Mentora

71 KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL Bartosz Urbański mail: tel: Anna Zajączkowska mail: Tel: Zapraszamy do współpracy!!! Zdrowie Publiczne

72 WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
Bo KML to też WIL

73 IZBA LEKARSKA  Samorząd lekarski zrzeszający lekarzy i lekarzy dentystów.  Wielkopolska Izba Lekarska to jedna z 24 Okręgowych Izb Lekarskich.  Swoim zasięgiem obejmuje województwo Wielkopolskie Ma 5 delegatur: Kaliska, Konińska, Pilska, Leszczyńska, Ostrowsko- Krotoszyńska

74 IZBA LEKARSKA LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI Z TERENU IZBY LEKARSKIEJ
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz IZBA LEKARSKA LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI Z TERENU IZBY LEKARSKIEJ DELEGACI NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY DELEGACI NA NZL OKRĘGOWA RADA LEKARSKA PREZES ORL OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOSCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Zdrowie Publiczne

75 OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz IZBA LEKARSKA OKRĘGOWA RADA LEKARSKA PREZYDIUM ORL SKARBNIK SEKRETARZ KOMISJE PROBLEMOWE ZASTĘPCY PREZESA Zdrowie Publiczne

76 Dziękuję za uwagę Pytania?


Pobierz ppt "Słów kilka dla „Młodych Lekarzy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google