Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słów kilka dla „Młodych Lekarzy” Od Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słów kilka dla „Młodych Lekarzy” Od Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL."— Zapis prezentacji:

1 Słów kilka dla „Młodych Lekarzy” Od Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL

2 Dyplom Lekarza „w kieszeni mam” I co dalej?

3 STAŻ PODYPLOMOWY Słów tylko kilka

4 Przed rozpoczęciem stażu należy zgłosić się do nowego miejsca pracy szpitala, aby:  podpisać umowę o pracę  uzgodnić kolejność staży z koordynatorem stażu  zrobić badanie lekarskie u lekarza zakładowego  donieść książeczkę sanepidowską  dowiedzieć się o terminie szkoleń BHP – niektóre szpitale robią je już we wrześniu  podać numer konta, na które ma być wpłacana pensja

5 Należy zawsze zabrać ze sobą:  dowód osobisty  ograniczone prawo wykonywania zawodu  dyplom ukończenia studiów  zdjęcie  uchwałę o przyznaniu miejsca stażowego

6 Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu można wyrobić sobie pieczątkę:  OBOWIĄZKOWO muszą być zamieszczone: - imię i nazwisko - tytuł zawodowy taki jak w ustawie, na dyplomie i PWZ: * lekarz (lek.), nie lekarz medycyny (lek. med.) * lekarz dentysta (lek. dent.) - numer (ograniczonego) prawa wykonywania zawodu  MOŻNA ALE NIE TRZEBA coś jeszcze: - np. telefon komórkowy - umieszczanie adresu jest bez sensu Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu nie zmienia się po stażu i jest identyczny z normalnym „pełnym” prawem wykonywania zawodu – nie trzeba zmieniać pieczątki po stażu

7 Początek 1 października – i ta data powinna być na umowie o pracę Następny termin rozpoczęcia stażu:1 marca

8 Lekarze – 13 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu) Lekarze dentyści – 12 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu) Umowa o pracę na czas określony  uprawnienia m.in. dla kobiet w ciąży  „chorobowe”

9 KAŻDY DZIEŃ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO WYDŁUŻA STAŻ !!!

10  choroby wewnętrzne (w tym 1 tydz. Krwiodawstwo) 11 tyg.  pediatrię w tym neonatologię 6+2 tyg.  chirurgię ogólną, w tym chirurgię urazową 6+2 tyg.  położnictwo i ginekologię7 tyg.  psychiatrię4 tyg.  intensywną terapię, anestezjologię2+1 tyg.  medycynę ratunkową3 tyg.  medycynę rodzinną6 tyg. STAŻ LEKARZA OBEJMUJE

11  stomatologię ogólną, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej10 tyg. stomatologii dziecięcej10 tyg. chirurgii stomatologicznej8 tyg. periodontologii4 tyg. ortodoncji5 tyg. protetyki stomatologicznej 8 tyg.  medycynę ratunkową2 tyg. STAŻ LEKARZA DENTYSTY OBEJMUJE

12 Za zgodą Dyrektora można odbyć staż cząstkowy w innej jednostce nawet jeśli dany staż można odbyć w Jednostce Macierzystej.

13  Staż lekarza, w ramach stażu cząstkowego obejmuje także: – z dziedziny chorób wewnętrznych szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej oraz z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS – a w dziedzinie medycyny ratunkowej również kurs ratownictwa medycznego KURSY

14  Staż lekarza dentysty, w ramach stażu cząstkowego obejmuje także: – z dziedziny stomatologii ogólnej, obejmuje również szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS – a w dziedzinie medycyny ratunkowej kurs ratownictwa medycznego KURSY

15  Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje również: – szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego – bioetyki – prawa medycznego KURSY

16 Kurs prawa medycznego oraz bioetyki odbywa się w siedzibie WIL, kurs z orzecznictwa medycznego odbywa się w ZUSie. KURSY Informacje o terminie tych kursów znajdują się na stronie WILu oraz informowani są o nich koordynatorzy stażu.

17 KURSY Dwudniowy kurs podsumowujący dla lekarzy oraz dwutygodniowy kurs dla lekarzy dentystów z ratownictwa medycznego organizowany jest przez Podyplomowe Studium Medycyny Ratunkowej (Poznań, ul. Marii Magdaleny 14). Terminy kursów znajdują się na stronie www.wil.org.pl w zakładce staż podyplomowy www.wil.org.pl Terminy kursów znajdują się na stronie www.wil.org.pl w zakładce staż podyplomowy www.wil.org.pl

18 KURSY Kurs z krwiodawstwa dla lekarzy organizowany jest przez RCKiK (Poznań, ul. Marcelińska). Na kurs należy zapisać się indywidualnie. Terminy oraz mail na który należy wysłać zgłoszenie na stronie RCKiK. Jednak w niektórych szpitalach koordynator stażu zapisuje stażystów. Na kurs należy zapisać się indywidualnie. Terminy oraz mail na który należy wysłać zgłoszenie na stronie RCKiK. Jednak w niektórych szpitalach koordynator stażu zapisuje stażystów.

19 KURSY Kurs z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS dla lekarzy dentystów organizowany jest przez RCKiK (Poznań, ul. Marcelińska). Terminy kursów znajdują się na stronie www.wil.org.pl w zakładce staż podyplomowy www.wil.org.pl Terminy kursów znajdują się na stronie www.wil.org.pl w zakładce staż podyplomowy www.wil.org.pl

20 LEK I LDEK Czyli o egzaminach słów kilka

21  Terminy LEKu: 15-30 września i 15-28 luty  Terminy LDEKu: 1-15 września i 1-15 luty  Zamierzając przystąpić do egzaminu należy złożyć wniosek w terminie do 30 czerwca i do 30 grudnia – formularz dostępny na www.cem.edu.pl LEK I LDEK

22  200 zadań: – 5 możliwych odpowiedzi do wyboru – test jednokrotnego wyboru  Należy mieć 56% aby zdać  Sposób przeprowadzenia egzaminu jest określony przez Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu Państwowego (www.cem.edu.pl)  Treść zadań wynika z programu stażu LEK I LDEK

23 Tematyka pytań testowych obejmuje: – Choroby wewnętrzne39 zadań – Pediatrię 29 zadań – Chirurgię 27 zadań – Położnictwo i ginekologię 26 zadań – Psychiatrię 14 zadań – Medycynę rodzinną 20 zadań – Medycynę ratunkową, intensywną terapię i anestezjologię 20 zadań – Bioetykę i prawo medyczne 10 zadań – Orzecznictwo 7 zadań – Zdrowie publiczne 8 zadań LEK

24 Tematyka pytań testowych obejmuje: – Stomatologię zachowawczą46 zadań – Stomatologię dziecięca35 zadań – Chirurgię stomatologiczną25 zadań – Protetykę stomatologiczną25 zadań – Peridontologię14 zadań – Ortodoncję20 zadań – Medycynę ratunkową 10 zadań – Bioetykę i prawo medyczne 10 zadań – Orzecznictwo 7 zadań – Zdrowie publiczne 8 zadań LDEK

25 Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać:  Dokument tożsamości  Dyplom lekarza lub lekarza dentysty  W przypadku osób które ukończyły studia, a nie otrzymały dyplomu zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów LEK i LDEK

26 Staż i co dalej? Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL

27 PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność gospodarcza i rejestr praktyk 4.Czas wolny, czyli może KML WIL

28 PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność gospodarcza i rejestr praktyk 4.Czas wolny, czyli może KML WIL

29 PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU Po zakończeniu stażu podyplomowego należy do WILu dostarczyć:  Wniosek o przyznanie PWZ (W-2), który znajduje się na stronie wil.poznan.ibip.pl w zakładce rejestr lekarzy  wnioski  Wypełnioną kartę stażu podyplomowego  OPWZ  Kopię dowodu osobistego  Kopia decyzji o nadaniu NIP  Świadectwo złożenia LEKu  Orzeczenie o stanie zdrowia

30 SPECJALIZACJA Specjalizację, niezależenie od tego w jakim trybie, można robić tylko w miejscach akredytowanych. Lista miejsc www.cmkp.edu.pl  kształcenie podyplomowe  studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów  jednostki uprawnione do prowadzenia specjalizacji

31 PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Działalność gospodarcza i rejestr praktyk 4.Czas wolny, czyli może KML WIL

32 FORMY REALIZACJI SPECJALIZACJI 1.Rezydentura 2.Tryb pozarezydencki: A.Etat B.Oddelegowanie C.Studia doktoranckie D.Umowa cywilno-prawna

33 REZYDENTURA Miejsca przyznawane i opłacane przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ilość miejsc w danym postępowaniu kwalifikacyjnym powinna pojawić się na stronie www.mz.gov.pl na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania.

34 TRYB POZAREZYDENCKI Miejsca przyznawane przez wojewodę. Zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ilość miejsc w danym postępowaniu kwalifikacyjnym powinna pojawić się na stronie właściwego urzędu wojewódzkiego na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania.

35 ETAT Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich na podstawie umowy o pracę w zakładzie, który posiada miejsce akredytowane.

36 ODDELEGOWANIE Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich w miejscu, które posiada miejsce akredytowane na zasadzie oddelegowania z miejsca, które jest podstawowym miejscem pracy (na podstawie umowy o pracę).

37 STUDIA DOKTORANCKIE Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich dla osób, które są studentami studiów doktoranckich. (płaca tylko stypendium doktoranckie) Możliwe jest jednak łączenie rezydentury ze studiami doktoranckimi. (płaca stypendium doktoranckie + rezydentura)

38 UMOWA CYWILNO-PRAWNA Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z puli miejsc pozarezydenckich na podstawie umowy cywilno-prawnej (kontrakt – świadczenie usług świadczeniobiorcy, bez opłacania dni podczas których jest się na oddelegowaniu) lub umowy o wolontariat.

39 REKRUTACJA  Należy wypełnić wniosek elektroniczny na stronie http://wors.cmkp.edu.pl do 28 lutego w postępowaniu 1-31 marca oraz do 30 września w postępowaniu 1-31 października.  Można złożyć dokumenty jednocześnie na tryb rezydencki jak i pozarezydencki  Dostarczyć do UW wraz z wymaganymi załącznikami wydrukowany wniosek do 3 dni od zakończenia terminu składania wniosku w formie elektronicznej. Kancelaria Główna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego al. Niepodległości 16/18 Budynek B, pok 025 i 026 Kancelaria Główna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego al. Niepodległości 16/18 Budynek B, pok 025 i 026

40 ZAŁĄCZNIKI REZYDENTURA  oświadczenie, wyboru tego trybu w przypadku zakwalifikowania się w dwóch trybach  oświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty  kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”  poświadczoną przez WIL  kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia (LEP/LDEP) albo (LEK/LDEK)  poświadczoną przez notariusza

41 ZAŁĄCZNIKI TRYB POZAREZYDENCKI  oświadczenie, wyboru tego trybu w przypadku zakwalifikowania się w dwóch trybach  oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego,  Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”  poświadczoną przez WIL  kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia (LEP/LDEP) albo (LEK/LDEK)  poświadczoną przez notariusza  zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:  zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce  zaświadczenie pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

42 UWAGA INFORMACJA ZE STRONY WORS.CMPK.EDU.PL Lekarze z ograniczonym prawem wykonywania zawodu mogą składać wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, we wniosku należy jednak zaznaczyć, że lekarz posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu. W pozostałym zakresie cała procedura jest analogiczna do procedury dla lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu. JEDNAK…. Jeżeli lekarz posiada OPWZ i składa wniosek o rekrutacje w trybie pozarezydenckim może zaznaczyć tylko, że będzie ubiegał się o specjalizację na podstawie umowy cywilno-prawnej. Po dopełnieniu formalności w zakładzie pracy (np. umowa o pracę) informuje UW o zmianie z umowy cywilno-prawnej na np. umowę o pracę

43 I CO DALEJ? UW zamieszcza informację na temat osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

44 I CO DALEJ? Osoby zakwalifikowane otrzymują w terminie do 15 dni od ogłoszenia listy od UW skierowanie na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Następnie należy udać się do odpowiedniej jednostki. Po zaakceptowaniu wniosku przez pracodawcę oraz kierownika specjalizacji należy udać się do UW w celu otrzymania karty szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych. wyniki UW Miejsce pracy Skierowanie UW Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu Oddział Zdrowia ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu Oddział Zdrowia ul. Kazimierza Wielkiego 24/26

45 I CO DALEJ? Odwołanie musi spełniać poniższe warunki: są wolne miejsce szkoleniowe w danej dziedzinie medycyny oraz lekarz składający odwołanie uzyskał pozytywną opinię Konsultanta Wojewódzkiego. LISTOWNIE: Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań LISTOWNIE: Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań OSOBIŚCIE: Kancelaria Główna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego al. Niepodległości 16/18 Budynek B, pok 025 i 026 OSOBIŚCIE: Kancelaria Główna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego al. Niepodległości 16/18 Budynek B, pok 025 i 026

46 PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Rejestr praktyk lekarskich i praca na umowę zlecenie 4.Czas wolny, czyli może KML WIL

47 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Działalność gospodarcza 2.Rejestr praktyk 3.Obowiązkowe ubezpieczenie 4.Profil zaufany

48 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Działalność gospodarcza 2.Rejestr praktyk 3.Obowiązkowe ubezpieczenie 4.Profil zaufany

49 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA www.ceidg.gov.pl

50 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Zarejestrować działalność gospodarczą można wybierając jedną z trzech możliwości:  Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie.  Bez logowania się do CEIDG, można przygotować wniosek on-line i podpisać go w dowolnej gminie.  Pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.  Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony

51 CEIDG Wypełniając formularz należy m.in. podać informacje tj.  imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, konto bankowe, NIP (jeżeli ma się nadany, jeśli nie to zostanie on nadany), rodzaj prowadzonej księgowości, miejsce przechowywania dokumentów, miejsce głównego wypełniania czynności, datę rozpoczęcia działalności. Działalność można zarejestrować wcześniej!

52 KOD PKD 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna 86.23.Z – praktyka lekarska dentystyczna

53 ZUS Do 7 dni o dnia rozpoczęcia działalności należy złożyć do ZUSu zgłoszenie na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA Jeśli działalność gospodarcza to jedyna forma zatrudnia Jeśli działalność gospodarcza to dodatkowa forma zatrudnia

54 PIECZĄTKA I KONTO BANKOWE Można, ale nie trzeba wyrobić pieczątkę firmową na której znajdą się informacje tj. nazwa firmy, adres, REGON, NIP, telefon kontaktowy. Mając jednoosobową działalność konto bankowe może być tożsame z osobistym kontem bankowym.

55 Prowadząc działalność gospodarczą trzeba samemu płacić podatek do US oraz ubezpieczenie do ZUS

56 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Działalność gospodarcza 2.Rejestr praktyk 3.Obowiązkowe ubezpieczenie 4.Profil zaufany

57 REJESTR PRAKTYK www.wil.org.pl http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/

58 REJESTR PRAKTYK  Indywidualna praktyka lekarska (stacjonarna – gabinet)  Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania  Indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  Grupowa praktyka lekarska

59 REJESTR PRAKTYK  Indywidualna praktyka lekarska (stacjonarna – gabinet)  Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania  Indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  Grupowa praktyka lekarska

60 POTRZEBNE DOKUMENTY Indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  wniosek  PWZ  wpis do CEIDG  umowa o ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą  dowód wpłaty (79zł wpis do rejestru; 39zł zmiana wpisu)

61 Każdą zmianę miejsca wykonywania działalności należy zgłosić do rejestru praktyk

62 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Działalność gospodarcza 2.Rejestr praktyk 3.Obowiązkowe ubezpieczenie 4.Profil zaufany

63 UBEZPIECZENIE OC Obowiązkowe ubezpieczenie OC musi wykupić osoba, która ma działalność gospodarczą, osoby które pracują na podstawie umowy zlecenie mogą wykupić ubezpieczenie dobrowolne.

64 PRAKTYKA LEKARSKA 1.Działalność gospodarcza 2.Rejestr praktyk 3.Obowiązkowe ubezpieczenie 4.Profil zaufany

65 PROFIL ZAUFANY Darmowy narzędzie służące m.in. do załatwiania spraw urzędowych przez Internet bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego.

66 ePUAP.gov.pl Na tej stronie Internetowej można założyć sobie Profil Zaufany Znajduje się tutaj również bardzo dokładna instrukcja jak należy założyć Profil Zaufany.

67 PO STAŻU 1.Pełne prawo wykonywania zawodu 2.Rezydentura, czy tryb pozarezydnecki, czyli o specjalizacji słów kilka 3.Rejestr praktyk lekarskich i praca na umowę zlecenie 4.Czas wolny, czyli może KML WIL

68 Grupa ludzi młodych i tych…. nadal młodych zajmujących się sprawami Młodych Lekarzy. Czym się zajmujemy?  Spotkania ze studentami ostatnich lat studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych  Spotkania dla stażystów w sprawie specjalizacji i pracy z PWZ  Spotkania integracyjne dla Młodych Lekarzy  Przyznawanie Statuetki Mentora dla najbardziej zasłużonych nauczycieli w opinii Młodych Lekarzy KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL Zapraszamy do współpracy!!!

69 Czym się zajmujemy?  Opiniowanie nowych aktów prawnych wpływających na losy Młodych Lekarzy  Udzielanie porad, interwencje prawne w losowych przypadkach  Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy (najbliższa odbędzie się w maju/czerwcu 2015 roku z udziałem Komisji Kształcenia oraz środowisk studenckich)  Udział w pracach KML przy Naczelnej Izbie Lekarskiej (Bartosz Urbański i Anna Zajączkowska) KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL Zapraszamy do współpracy!!!

70 S TATUETKA M ENTORA

71 KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY WIL Zapraszamy do współpracy!!! Bartosz Urbański mail: bartosz48@gmail.com tel: 692 660 261 Bartosz Urbański mail: bartosz48@gmail.com tel: 692 660 261 Anna Zajączkowska mail: anka.zajaczkowska@gmail.com Tel: 602696776 Anna Zajączkowska mail: anka.zajaczkowska@gmail.com Tel: 602696776

72 WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA Bo KML to też WIL

73 IZBA LEKARSKA  Samorząd lekarski zrzeszający lekarzy i lekarzy dentystów.  Wielkopolska Izba Lekarska to jedna z 24 Okręgowych Izb Lekarskich.  Swoim zasięgiem obejmuje województwo Wielkopolskie  Ma 5 delegatur: Kaliska, Konińska, Pilska, Leszczyńska, Ostrowsko- Krotoszyńska

74 IZBA LEKARSKA LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI Z TERENU IZBY LEKARSKIEJ DELEGACI NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWA RADA LEKARSKA PREZES ORL OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNAOKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOSCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA DELEGACI NA NZL

75 OKRĘGOWA RADA LEKARSKA PREZYDIUM ORL SEKRETARZ ZASTĘPCY PREZESA KOMISJE PROBLEMOWE SKARBNIK IZBA LEKARSKA

76 Dziękuję za uwagę Pytania?


Pobierz ppt "Słów kilka dla „Młodych Lekarzy” Od Komisja ds. Młodych Lekarzy WIL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google