Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 012 392 1591 www.malopolska.uw.gov.pl Skrócona instrukcja składania wniosków o zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 012 392 1591 www.malopolska.uw.gov.pl Skrócona instrukcja składania wniosków o zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących."— Zapis prezentacji:

1 ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 012 392 1591 www.malopolska.uw.gov.pl Skrócona instrukcja składania wniosków o zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z użyciem profilu zaufanego (e- PUAP) lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

2 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zalecana kolejność działań w celu uzyskania możliwości składania wniosków w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Założenie konta e-PUAP wejdź na www.epuap.gov.pl Uzyskanie profilu zaufanego: 1 1. Złóż wniosek o profil zaufany 2. Wybierz metodę założenia profilu ; 3. Potwierdzenie podpisem elektronicznym 3. Wyślij wniosek o profil zaufany 4. Udaj się do punktu potwierdzającego 2 3 Założenie konta w Rejestrze Podmiotów 4 Możliwość składania wniosków do Rejestru

3 Zakładanie konta w aplikacji i złożenie wniosku Po uruchomieniu Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych https://www.rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/login/login.jsf, należy kliknąć w link: "Jeśli nie masz konta w systemie, załóż je tutaj". W wyświetlonej formatce należy wypełnić wszystkie obowiązkowe dane. Należy pamiętać, że login i hasło wpisuje się wg swojego uznania (należy je zapamiętać). Po wysłaniu formularza automatycznie zostaje przysłany na podany w nim adres e-mail link aktywacyjny (należy poczekać kilka minut, czasami również przejrzeć katalog Spam swojej poczty elektronicznej). Link należy skopiować, a następnie wkleić w okno przeglądarki i wybrać Enter. Po wykonaniu tych czynności powinien pojawić się komunikat informujący o tym, że konto dla danego użytkownika zostało aktywowane. Po jego otrzymaniu należy ponownie zalogować się do aplikacji.Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych

4 Aplikacja

5 Aplikacja

6 Jeśli posiadasz już swoją księgę rejestrową i założyłeś konto we właściwej aplikacji zgodnie z punktem powyżej, to powinieneś wystąpić o uzyskanie uprawnień do swojej księgi rejestrowej. Poprawnie wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną wniosek o nadanie uprawnień należy wysłać lub złożyć osobiście w wersji papierowej do Organu Rejestrowego. Po wysłaniu wniosku o nadanie uprawnień, Organ Rejestrowy nadaje podmiotowi uprawnienia do księgi. System informuje o tym Petenta na dwa sposoby: A. W zakładce z zaświadczeniami widoczne jest zaświadczenie o wpisie do rejestru B. Po wejściu w zakładkę Nowy wniosek można utworzyć wniosek o dokonanie zmian w księdze Podmioty Lecznicze wpisane do Rejestru

7 Po uzyskaniu uprawnień do księgi rejestrowej można wstawić dla niej wniosek o zmianę lub o wykreślenie. Po zalogowaniu się do aplikacji klikamy na zakładkę "Nowy wniosek" i dla wybranej księgi wybieramy akcję: "Wniosek o zmianę" lub odpowiednio "Wniosek o wykreślenie". Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych

8 Po wprowadzeniu wszystkich zmian we wniosku, dołączeniu załączników zgodnie z opisem znajdującym się na stronie internetowej http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=decyzja_o_wpisie_do_rzoz i jego weryfikacji klikamy na przycisk "Zakończ i zweryfikuj wniosek" znajdujący się na każdej stronie wniosku. Zostanie wyświetlona strona podsumowująca wniosek. Jeśli nie będzie na niej żadnych komunikatów o błędach to znaczy, że wniosek jest poprawnie wypełniony i możemy przejść do procesu podpisywania wniosku. Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych

9 Mamy dwa sposoby podpisywania wniosku: podpisanie wniosku przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego oraz podpisanie wniosku przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. Należy wybrać sposób podpisywania wniosku zgodny z posiadanym podpisem elektronicznym. Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych

10 W przypadku wybrania profilu zaufanego ePUAP zostaniemy przekierowani na platformę ePUAP (strona logowania do konta), gdzie dokonujemy podpisu.Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych

11 W przypadku certyfikatu kwalifikowanego, pojawiają się kolejno okienka przeprowadzające przez proces podpisu. W celu uzyskania bezpiecznego podpisu elektronicznego należy zwrócić się do Kwalifikowanego Podmiotu Świadczącego Usługi Certyfikacyjne. Rejestr tych podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji. http://www.nccert.pl/ Po złożeniu podpisu wybieramy opcję "Wyślij" i przesyłamy wniosek do Organu Rejestrowego. Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych

12 KONIEC ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 012 392 1591 www.malopolska.uw.gov.pl


Pobierz ppt "Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 012 392 1591 www.malopolska.uw.gov.pl Skrócona instrukcja składania wniosków o zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google