Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAŻ PODYPLOMOWY I NIE TYLKO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAŻ PODYPLOMOWY I NIE TYLKO"— Zapis prezentacji:

1 STAŻ PODYPLOMOWY I NIE TYLKO
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz STAŻ PODYPLOMOWY I NIE TYLKO Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Zdrowie Publiczne

2 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Aby zgłosić się na LEK we wrześniu trzeba mieć Dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w momencie ZGŁASZANIA – CEM będzie to weryfikował z Uczelniami – jest to informacja uzyskana od Dyrektora CEM. Niestety potwierdza on, że pytania z LEKu i odpowiedzi, nie będą oficjalnie publikowane. Zdrowie Publiczne

3 WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA Zdrowie Publiczne

4 Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Marcin Karolewski (tel ) Bartosz Urbański (zastępca przewodniczącego, KML NIL) Katarzyna Wiśniewska Patryk Szczęśniewski Marcin Żytkiewicz Zdrowie Publiczne

5 IZBA LEKARSKA LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI Z TERENU IZBY LEKARSKIEJ
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz IZBA LEKARSKA LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI Z TERENU IZBY LEKARSKIEJ DELEGACI NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWA RADA LEKARSKA PREZES ORL OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOSCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA DELEGACI NA NZL Zdrowie Publiczne

6 OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz IZBA LEKARSKA OKRĘGOWA RADA LEKARSKA PREZYDIUM ORL SEKRETARZ ZASTĘPCY PREZESA KOMISJE PROBLEMOWE SKARBNIK Zdrowie Publiczne

7 OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz IZBA LEKARSKA OKRĘGOWA RADA LEKARSKA CHÓR WIL ZESPÓŁ MUZYCZNY PLENERY MALARSKIE REPREZENTACJE W ZAWODACH SPORTOWYCH INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI ??? SPOTKANIA TOWARZYSKIE ??? Zdrowie Publiczne

8 MŁODZI LEKARZE WIELKOPOLSKA CHÓR WIL OPERACJA-MUZYKA facebook
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz MŁODZI LEKARZE WIELKOPOLSKA CHÓR WIL OPERACJA-MUZYKA facebook Zdrowie Publiczne

9 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz CHÓR KAMERALNY WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ dr JUSTYNA CHEŁMIŃSKA Tel Zdrowie Publiczne

10 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz dr JUSTYNA CHEŁMIŃSKA Tel Zdrowie Publiczne

11 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz dr JUSTYNA CHEŁMIŃSKA Tel Zdrowie Publiczne

12 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz dr JUSTYNA CHEŁMIŃSKA Tel Zdrowie Publiczne

13 Operacja - muzyka Próby – środy godz siedziba WIL

14 STAŻ PODYPLOMOWY Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz
Zdrowie Publiczne

15 Podstawa prawna Zawód regulowany
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Podstawa prawna Zawód regulowany Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty Ograniczone Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza lub Lekarza Dentysty Zdrowie Publiczne

16 TE SAME PRZEPISY DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW !!!
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Podstawa prawna TE SAME PRZEPISY DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW !!! Zdrowie Publiczne

17 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Podstawa prawna Artykuł 15, ustęp 3a Lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o której mowa w art. 64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej „opiekunem”. Zdrowie Publiczne

18 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Podstawa prawna Artykuł 15, ustęp 3b Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu. Zdrowie Publiczne

19 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Podstawa prawna Artykuł 15, ustęp 3b (…) Stażysta jest uprawniony w szczególności do: 1) przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich po konsultacji z opiekunem, 2) wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich, 3) wydawania, po konsultacji z opiekunem, skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, 4) samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna, metod diagnostycznych i leczniczych, których praktyczna umiejętność została potwierdzona przez opiekuna, (…) Zdrowie Publiczne

20 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Podstawa prawna Artykuł 15, ustęp 3b (…) Stażysta jest uprawniony w szczególności do: (…) 5) wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów operacyjnych oraz wspólnie stosowania metod leczniczych i diagnostycznych objętych programem stażu, 6) prowadzenia, pod nadzorem opiekuna, historii choroby i innej dokumentacji medycznej, 7) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, po skonsultowaniu z opiekunem treści tych informacji, 8) zlecania czynności pielęgnacyjnych, 9) w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii jednego lekarza. Zdrowie Publiczne

21 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Podstawa prawna Artykuł 15, ustęp 3c Lekarz odbywający staż nie jest uprawniony do wystawiania recept oraz wydania opinii i orzeczeń lekarskich. Zdrowie Publiczne

22 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Zdrowie Publiczne

23 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Najważniejsze informacje umieszczone są na stronie WIL -> Kształcenie -> Staż podyplomowy Informacje dotyczące stażu podyplomowego Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy stażystów (szpitale macierzyste – podpisanie umowy) Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy dentystów stażystów Wzór podania o staż podyplomowy Wykaz dokumentów wymaganych do przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu Zdrowie Publiczne

24 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Staż jest przydzielany przez okręgową izbę lekarską działającą na terenie, gdzie będzie się wykonywać zawód lekarza (odbywać staż podyplomowy) WIL obejmuje obszar woj. wielkopolskiego Podanie o przyznanie miejsca stażowego należy złożyć na adres: Wielkopolska Izba Lekarska Aleja Niepodległości 37 Poznań Budynek C (parking) Pani mgr Katarzyna Bukiewicz, mgr Monika Gumna tel wewn.220; kom Zdrowie Publiczne

25 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Przyjmowanie podań o staż od początku czerwca Nieprzekraczalny termin złożenia podania o staż: czerwca Aby złożyć podanie nie trzeba mieć zdanych wszystkich egzaminów Zdrowie Publiczne

26 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym WZÓR PODANIA O STAŻ NA STRONIE WIL i w BIP WIL Zdrowie Publiczne

27 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym W podaniu należy podać: dane osobowe i PESEL miejsce zamieszkania – jeśli chce się odbywać staż w ramach Wielkopolskiej Izby Lekarskiej należy podać wielkopolski adres i podawać go już na wszystkich innych dokumentach do końca stażu sugerowane miejsce odbywania stażu - wybrane przez siebie dwie jednostki (z listy)– ważna kolejność! Zdrowie Publiczne

28 JEDNOSTKI macierzyste
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz JEDNOSTKI macierzyste JEDNOSTKA, KTÓRA ZAPEWNIA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO STAŻU I SĄ WPISANE NA LISTĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Zdrowie Publiczne

29 JEDNOSTKI macierzyste
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz JEDNOSTKI macierzyste POZNAŃ (ŚREDNIE OCEN) Grunwaldzka 2,66-4,44 Długa 2,73-4,53 Centrum Medyczne HCP 2,98-4,85 Szwajcarska 3,03-4,75 Juraszów 3,30-4,61 Przybyszewskiego 3,31-4,74 Dojazd 3,39-4,11 Mickiewicza 3,98-4,71 Zdrowie Publiczne

30 JEDNOSTKI macierzyste
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz JEDNOSTKI macierzyste WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (ŚREDNIE OCEN) Puszczykowo 3,05-4,44 Kościan 3,07-4,66 Koło 3,15 Wolsztyn 3,17-3,98 Pleszew 3,24 Oborniki Wlkp. 3,32-4,27 Turek 3,38-3,48 Trzcianka 3,40 Zdrowie Publiczne

31 JEDNOSTKI macierzyste
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz JEDNOSTKI macierzyste WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (ŚREDNIE OCEN) Konin 3,44-4,19 Kalisz 3,55-4,30 Września 3,58-3,65 Szamotuły 3,59-4,32 Ostrów Wlkp. 3,83-4,23 Leszno 3,84-4,69 Zdrowie Publiczne

32 JEDNOSTKI macierzyste
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz JEDNOSTKI macierzyste WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (ŚREDNIE OCEN) Gniezno 3,85-4,17 Kępno 3,89 Złotów 3,98 Środa Wlkp. 4,00 Piła 4,05 Zdrowie Publiczne

33 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Po ostatnim egzaminie należy w Dziale Rejestracji Lekarzy (pokój nr 2/4) złożyć: wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu (wniosek W-1) zaświadczenie o średniej wydawane przez dziekanat UM (średnia decyduje o pierwszeństwie przyznania miejsca stażowego) Zdrowie Publiczne

34 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Do tego podania należy załączyć: arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty dyplom ukończenia studiów (odpis dyplomu - 1 z 3, które otrzymuje się w Dziekanacie) orzeczenie o stanie zdrowia na druku z izby lekarskiej wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do badań profilaktycznych 2 zdjęcia legitymacyjne ksero dowodu osobistego ksero decyzji o nadaniu NIP-u – jeśli się posiada Zdrowie Publiczne

35 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Termin złożenia podania o Ograniczone PWZ: sierpnia 2013 Z tego względu należy rozważyć termin ostatniego egzaminu, bo wyrobienie dyplomu trwa ok. 2-3 tygodni (zależy od natłoku zajęć w dziekanacie) Zdrowie Publiczne

36 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Termin przyznawania miejsc stażowych - przełom sierpnia i września. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłoszone będą i dostępne w WIL oraz na -> BIP niedługo później Podania o staż nie będą rozpatrywane jeśli nie będzie się miało OPWZ Zdrowie Publiczne

37 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym UWAGA dla spóźnialskich i w przypadkach losowych niezłożenie podania do 9 sierpnia nie zamyka jeszcze szansy na planowe rozpoczęcie stażu po 10 września planowane jest drugie posiedzenie Komisji przyznającej miejsca stażowe Zdrowie Publiczne

38 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Po przyznaniu miejsca stażowego, ale nie wcześniej niż pod koniec września należy zgłosić się do WIL po: uchwałę o przydzielonym miejscu „Kartę stażu podyplomowego” – potrzebną do wpisywania zaliczeń szkoleń i staży anonimową ankietę oceny stażu Zdrowie Publiczne

39 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym W JEDNOSTCE MACIERZYSTEJ KAŻDY STAŻYSTA MA PRZYDZIELONEGO KOORDYNATORA STAŻU, Z KTÓRYM UZGADNIA M.IN.KOLEJNOŚĆ STAŻY. NA KAŻYM STAŻU CZĄSTKOWYM STAŻYSTA MA PRZYDZIELONEGO OPIEKUNA STAŻU. Zdrowie Publiczne

40 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Należy zgłosić się do przyznanego szpitala (najlepiej 2 tyg.przed), aby: uzgodnić kolejność staży z koordynatorem stażu zrobić badanie lekarskie u lekarza zakładowego donieść książeczkę sanepidowską dowiedzieć się o terminie szkoleń BHP – niektóre szpitale robią je już we wrześniu podać nr konta, na które ma być wpłacana pensja Zdrowie Publiczne

41 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Należy zawsze zabrać ze sobą: dowód osobisty ograniczone prawo wykonywania zawodu dyplom ukończenia studiów zdjęcie i ewentualnie uchwałę o przyznaniu miejsca stażowego Zdrowie Publiczne

42 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu należy wyrobić sobie pieczątkę: OBOWIĄZKOWO muszą być zamieszczone tylko: imię i nazwisko tytuł zawodowy taki jak w ustawie, na dyplomie i PWZ: lekarz (lek.), nie lekarz medycyny (lek.med.) lekarz dentysta (lek.dent.) nr (ograniczonego) prawa wykonywania zawodu MOŻNA ALE NIE TRZEBA coś jeszcze: np. telefon komórkowy umieszczanie adresu jest bez sensu Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu nie zmienia się po stażu i jest identyczny z normalnym „pełnym” prawem wykonywania zawodu – nie trzeba zmieniać pieczątki po stażu Zdrowie Publiczne

43 Przed stażem podyplomowym
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Przed stażem podyplomowym Początek 1 październik – i ta data ma być na umowie o pracę Następny termin rozpoczęcia stażu: 1 marca Zdrowie Publiczne

44 Staż podyplomowy Lekarze – 13 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu)
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Staż podyplomowy Lekarze – 13 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu) Lekarze dentyści – 12 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu) Początek 1. października i 1. marca (inna data tylko za zgodą Ministra Zdrowia) Umowa o pracę na czas określony uprawnienia m.in. dla kobiet w ciąży „chorobowe” Szpitale macierzyste – podpisanie umowy Zdrowie Publiczne

45 KAŻDY DZIEŃ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO WYDŁUŻA STAŻ !!!
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Staż podyplomowy KAŻDY DZIEŃ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO WYDŁUŻA STAŻ !!! Zdrowie Publiczne

46 Staż podyplomowy 2007 zł brutto,
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Staż podyplomowy 2007 zł brutto, 1 dyżur w tygodniu (10 godz. i 5 min) lub 2 dyżury (5 godzin oraz 5 godz. i 5 min) - płatny 125% stawki godzinowej lekarza stażysty Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (bony na Święta, wczasy pod gruszą – wnioski trzeba złożyć dużo wcześniej) – każdy szpital ma swój regulamin funduszu Zdrowie Publiczne

47 Staż podyplomowy Staż podyplomowy lekarza obejmuje dziedziny:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Staż podyplomowy Staż podyplomowy lekarza obejmuje dziedziny: choroby wewnętrzne (w tym 1 tydz. Krwiodawstwo i HIV/AIDS) tyg. pediatria w tym neonatologia tyg. chirurgia ogólna, w tym chirurgia urazowa tyg. położnictwo i ginekologia tyg. psychiatria tyg. intensywna terapia, anestezjologia, medycyna ratunkowa tyg. medycyna rodzinna w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej tyg. Zdrowie Publiczne

48 Staż podyplomowy Staż podyplomowy lekarza dentysty obejmuje dziedziny:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Staż podyplomowy Staż podyplomowy lekarza dentysty obejmuje dziedziny: stomatologia ogólna, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej 10 tygodni (w tym 1 dzień szkolenie HIV/AIDS) stomatologii dziecięcej 10 tyg. chirurgii stomatologicznej 8 tyg. periodontologii 4 tyg. ortodoncji 5 tyg. protetyki stomatologicznej 8 tyg. kurs z ratownictwa medycznego 2 tyg. Zdrowie Publiczne

49 Staż podyplomowy Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Staż podyplomowy Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje: Orzecznictwo lekarskie – 3 dni Bioetyka - 3 dni Prawo medyczne – 3 dni Zdrowie Publiczne

50 Staż podyplomowy Uznanie stażu podyplomowego za granicą
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Staż podyplomowy Uznanie stażu podyplomowego za granicą Paragraf 16 rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego Zdrowie Publiczne

51 LEKARSKI I LEKARSKO- DENTYSTYCZNY EGZAMIN KOŃCOWY
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LEKARSKI I LEKARSKO- DENTYSTYCZNY EGZAMIN KOŃCOWY Zdrowie Publiczne

52 LEP Lekarski Egzamin Państwowy
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LEP Lekarski Egzamin Państwowy Pierwszy był w 2004 roku (wcześniej przeprowadzano TEM) Egzamin kwalifikacyjny do specjalizacji Za przeprowadzenie odpowiedzialne jest Centrum Egzaminów Medycznych (ma siedzibę w Łodzi) – Zdrowie Publiczne

53 LEK Terminy LEKu: 15-30 września i 15-28 luty
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LEK Terminy LEKu: września i luty Terminy LDEKu: 1-15 września i 1-15 luty Lekarz zamierzający przystąpić do LEKu składa wniosek do dyrektora CEM, w terminie do 30 czerwca i do 30 listopada Formularz wniosku - Zdrowie Publiczne

54 LEK 200 zadań: Należy mieć 56% aby zdać
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LEK 200 zadań: 5 możliwych odpowiedzi do wyboru test jednokrotnego wyboru Należy mieć 56% aby zdać Sposób przeprowadzenia egzaminu jest określony przez Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu Końcowego (www.cem.edu.pl) Treść zadań wynika z programu stażu UWAGA !!! NA LEK I LDEK ZABIERAMY DYPLOM LUB ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STUDIÓW. Zdrowie Publiczne

55 LDEK Tematyka pytań testowych obejmuje:
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LDEK Tematyka pytań testowych obejmuje: Stomatologia zachowawcza – 46 zadań Stomatologia dziecięca – 35 zadań Chirurgia stomatologiczna – 25 zadań Protetyka stomatologiczna – 25 zadań Peridontologia – 14 zadań Ortodoncja – 20 zadań Medycynę ratunkową, intensywną terapię i anestezjologię – 10 zadań Bioetykę i prawo medyczne – 10 zadań Orzecznictwo – 7 zadań Zdrowie publiczne zadań Zdrowie Publiczne

56 LEK Tematyka pytań testowych obejmuje: Choroby wewnętrzne – 39 zadań
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LEK Tematyka pytań testowych obejmuje: Choroby wewnętrzne – 39 zadań Pediatrię – 29 zadań Chirurgię – 27 zadań Położnictwo i ginekologię – 26 zadań Psychiatrię – 14 zadań Medycynę rodzinną – 20 zadań Medycynę ratunkową, intensywną terapię i anestezjologię – 20 zadań Bioetykę i prawo medyczne – 10 zadań Orzecznictwo – 7 zadań Zdrowie publiczne zadań Zdrowie Publiczne

57 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz LEK Ok. 3-4 tygodnie przed LEP-em kurs przygotowawczy do LEPu w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej Zdrowie Publiczne

58 SPECJALIZACJA I INNE SPRAWY
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz SPECJALIZACJA I INNE SPRAWY Zdrowie Publiczne

59 Po stażu i LEPie Wniosek o PWZL z załącznikami
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Po stażu i LEPie Wniosek o PWZL z załącznikami (www.wil.org.pl -> BIP -> prawo wykonywania zawodu) Zdrowie Publiczne

60 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO wczp.poznan.uw.gov.pl
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Specjalizacja WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO wczp.poznan.uw.gov.pl Zdrowie Publiczne

61 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Specjalizacja Miejsce akredytowane (nie „akredytacyjne”) – posiadające akredytację do prowadzenia specjalizacji (lista na Specjalizacje podstawowe i szczegółowe Formy realizowania specjalizacji: rezydentura pozarezydenckie: etat oddelegowanie studia doktoranckie umowa cywilnoprawna Zdrowie Publiczne

62 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Specjalizacja Kwalifikacja na podstawie wyniku LEKu i LDEKu (maks punktów) Dodatkowe punkty za doktorat, pracę w jednostce akredytowanej, publikacje naukowe – tylko w trybie pozarezydenckim Dwie sesje w roku – jesień (termin zgłoszeń do 30 września) i wiosna (zgłoszenia do 28 lutego) Wnioski elektroniczne – wors.cmkp.edu.pl Zdrowie Publiczne

63 Instytucje Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Instytucje Ministerstwo Zdrowia Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) Zdrowie Publiczne

64 Instytucje Naczelna Izba Lekarska www.nil.org.pl
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Instytucje Naczelna Izba Lekarska Wielkopolska Izba Lekarska Zdrowie Publiczne

65 Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz Instytucje Wielkopolska Izba Lekarska Poznań, ul. Nowowiejskiego 51 (skrzyżowanie z al. Niepodległości) Delegatury: Kalisz Konin Leszno Piła Ostrów Wlkp. Tel Zdrowie Publiczne

66 PRZEWODNIK STAŻYSTY facebook Portal Młody Lekarz www.mlodylekarz.pl
Kariera lekarza Lek. Marcin Żytkiewicz INNE PRZEWODNIK STAŻYSTY facebook Portal Młody Lekarz Zdrowie Publiczne

67 Koniec Dziękuję za uwagę Pytania? Kariera lekarza
Lek. Marcin Żytkiewicz Koniec Dziękuję za uwagę Pytania? Zdrowie Publiczne


Pobierz ppt "STAŻ PODYPLOMOWY I NIE TYLKO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google