Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkty rekrutacyjne Zasady rekrutacji Wybór szkoły kolejne kroki Zapoznanie się z ofertą edukacyjną m.in. na stronach www szkół Wybór maksymalnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkty rekrutacyjne Zasady rekrutacji Wybór szkoły kolejne kroki Zapoznanie się z ofertą edukacyjną m.in. na stronach www szkół Wybór maksymalnie."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Punkty rekrutacyjne

4

5

6

7 Zasady rekrutacji

8 Wybór szkoły kolejne kroki Zapoznanie się z ofertą edukacyjną m.in. na stronach www szkół Wybór maksymalnie 3 szkół: Szkoła nr 1 na liście to SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU Wybór dowolnej liczby oddziałów (klas) w każdej ze szkół

9 Wybór szkoły Bardzo ważne Zanim wybierzesz technikum lub zasadniczą szkołę zawodową proponujemy, abyś sprawdził swój stan zdrowia pod kątem kształcenia w wybranym przez Ciebie zawodzie. Zdarza się bowiem, że po przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej, po badaniach lekarskich uczniów okazuje się, że niektórzy z nich nie mogą uczyć się w danej klasie (w danym zawodzie), gdyż nie pozwala im na to ich stan zdrowia np. elektrykiem nie może zostać osoba posiadająca wadę wzroku – będąca daltonistą. Dlatego bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie Twojego stanu zdrowia

10 Od 4 maja do 18 czerwca do godz. 15 00 zakładanie konta w systemie składanie podań do szkoły pierwszego wyboru Zasady rekrutacji terminy

11 Do 28 czerwca do godz. 15 00 logowanie się na koncie i wpisanie w formularzu osiągnięć swoich ocen i wyników egzaminu dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (tyle kopii, do ilu szkół w systemie uczeń się zalogował) Zasady rekrutacji terminy

12 1 lipca, godz. 12 00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych na podstawie złożonych kopii dokumentów (informację o przyjęciu do szkoły uczeń może sprawdzić na swoim koncie w systemie lub w szkole pierwszego wyboru) Zasady rekrutacji terminy

13 Do 5 lipca do godz. 15 00 Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły (wskazanej przez system) poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, karta zdrowia i karta szczepień (dotyczy kandydatów zamieszkałych w tej samej Gminie, na terenie której funkcjonuje szkoła, do której kandydat został przyjęty), ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych wystawioną przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do techników i zasadniczych szkół zawodowych) karta informacyjna Zasady rekrutacji terminy

14 Do 5 lipca do godz. 15 00 Kandydat ponadto dostarcza do sekretariatu szkoły inne dokumenty: opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (dotyczy kandydatów posiadających opinię poradni), podanie o przyjęcie do internatu. Formularz podania kandydat może pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy kandydatów zainteresowanych przyjęciem do internatu). Zasady rekrutacji terminy

15 Uwaga 5 lipca do godz. 15 00 Niepotwierdzenie przez kandydata woli nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginalnych dokumentów w terminie do 5 lipca do godz. 15 00, oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do tej szkoły oraz brak możliwości przypisania kandydata do jakiejkolwiek innej szkoły. Zasady rekrutacji terminy

16 6 lipca, godz. 12 00 Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów do szkoły na podstawie złożonych oryginalnych dokumentów Zasady rekrutacji terminy

17 Do 8 lipca, do godz. 15 00 Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami Zasady rekrutacji terminy

18 9 lipca, godz. 12 00 Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej Zasady rekrutacji terminy

19 Do 27 sierpnia Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie lub nie zostali przyjęci do szkoły ponadgimnazjalnej w terminie uzupełniającym Zasady rekrutacji terminy

20 Życzymy powodzenia


Pobierz ppt "Punkty rekrutacyjne Zasady rekrutacji Wybór szkoły kolejne kroki Zapoznanie się z ofertą edukacyjną m.in. na stronach www szkół Wybór maksymalnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google