Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI ANKIETY ewaluacyjnej dla nauczyciela: W jaki sposób analiza wyników sprawdzianu wpływa na planowanie i podejmowanie działań przez nauczycieli? kwiecień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI ANKIETY ewaluacyjnej dla nauczyciela: W jaki sposób analiza wyników sprawdzianu wpływa na planowanie i podejmowanie działań przez nauczycieli? kwiecień."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI ANKIETY ewaluacyjnej dla nauczyciela: W jaki sposób analiza wyników sprawdzianu wpływa na planowanie i podejmowanie działań przez nauczycieli? kwiecień 2014 r.

2 1. Czy w szkole prowadzona jest analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego? a) tak 32 b) nie 0 c) nie wiem 0

3 2. Jakie metody są stosowane do analizy sprawdzianu OKE? a) korzystanie z wyników opracowanych przez OKE 21 b) porządkowanie wyników i zestawienie ich w formie tabeli 30 c) wykorzystanie wykresów rozkładu wyników 23 d) analizowanie łatwości i trudności zadań i standardów 24 w tym wszystkie odp.14 brak odpowiedzi 2 osoby

4 3. Czy analiza prowadzona jest na poziomie poszczególnych uczniów? a) tak 21 b) nie 9 c) nie wiem 2

5 4. Czy prowadzona jest na poziomie zespołów klasowych? a) Tak 32 b) nie 0 c) nie wiem 0

6 5.Czy porównywana jest z wynikami w okręgu, województwie, kraju? a) tak 31 b) nie 0 c) nie wiem 1

7 6. Kiedy jest prezentowana analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego? a) na posiedzeniu RP 13+19 b) na posiedzeniu zespołów przedmiotowych i klasowych 0+19 19 ankietowanych oznaczyło dwie odpowiedzi

8 7. Kto dokonuje analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego? a) wszyscy nauczyciele 7 b) zespół nauczycieli wskazany przez dyrektora szkoły 24 c) nauczyciele klas IV-VI 6 w tym 1 osoba zaznaczyła wszystkie odpowiedzi, a 3 ankietowanych odpowiedź b i c.

9 8. W jaki sposób uczniowie są informowani o wynikach sprawdzianu? a) poprzez wychowawcę 28 b) poprzez nauczycieli poszczególnych przedmiotów 16 c) nie wiem 1 W tym 13 osób zaznaczyło dwie odpowiedzi a i b

10 9. Czy analiza zawiera wnioski? a) Tak 30 b) Nie 0 c) Nie wiem 2

11 10. W jaki sposób wdrażane są wnioski? a) Dostosowanie tematyki WDN do potrzeb wynikających z wniosków 21 b) dokonywane są zmiany planów dydaktycznych 8 c) dokonywane są zmiany metod lub form pracy 20 d) analizowane są podręczniki pod kątem treści nauczanie 17 e) umożliwienie uczniom korzystania z zajęć dodatkowych 27 f) zwracana jest szczególna uwaga podczas zajęć na słabe strony uczniów wynikające z analizy wyników sprawdzianów 19 brak odpowiedzi 1 osoba

12 11. Czy wnioski są omawiane z uczniami? a) Tak 29 b) Nie 0 c) nie wiem 3

13 12. Czy wnioski są omawiane z rodzicami? a) tak 28 b) nie 1 c) nie wiem3

14 13. Jeżeli tak to w jaki sposób? a) Wnioski przedstawia dyrektor podczas zebrania rodziców 5 b) wnioski przedstawia wychowawca 24 brak odpowiedzi 3 osoby

15 14. Czy wnioski wynikające z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów są wykorzystywane w dalszej pracy dydaktycznej? a) tak 31 b) nie 1

16 15. Czy wybrany przez Ciebie program nauczania daje możliwości pełnej realizacji standardów wymagań edukacyjnych? a) tak 27 b) częściowo 0 c) nie 4 brak odpowiedzi 1 osoba

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WYNIKI ANKIETY ewaluacyjnej dla nauczyciela: W jaki sposób analiza wyników sprawdzianu wpływa na planowanie i podejmowanie działań przez nauczycieli? kwiecień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google