Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kalkulator Szkolenie Pełnomocników i Koordynatorów TKW Wybory Samorządowe 2014 r. Informacje ogólne System wyborczy – SysWyb Zarządzanie licencjami operatora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kalkulator Szkolenie Pełnomocników i Koordynatorów TKW Wybory Samorządowe 2014 r. Informacje ogólne System wyborczy – SysWyb Zarządzanie licencjami operatora."— Zapis prezentacji:

1 Kalkulator Szkolenie Pełnomocników i Koordynatorów TKW Wybory Samorządowe 2014 r. Informacje ogólne System wyborczy – SysWyb Zarządzanie licencjami operatora i przewodniczącego

2 Informacje ogólne loginy i hasła do NPW i SysWyb polityka bezpieczeństwa - ODO stara platforma / nowa platforma – hasła Poczta (PKW, RW, informatyk) Koordynator/Pełnomocnik TKW

3 Informacje ogólne - role Role gminne i powiatowe Przewodniczący (wypełnia/podpisuje i wysyła) Z-ca przewodniczącego (wypełnia/podpisuje i wysyła) Operator (wypełnia/wysyła) Superoperator awaryjny (wypełnia/podpisuje i wysyła) – protokół ręczny

4 Informacje ogólne zarządzanie licencjami : SYSWYB (operator, przew, z-ca, superoper.) 2 drogi uzyskania licencji: Platforma SYSWYB kalkulator Operatorów wprowadzamy w SysWyb Składy ObKW w tym przewodniczących i z-ców wprowadzamy w PW – meldunek przedwyborczy

5 Certyfikaty starej Platformy Kody kreskowe – takie same na wszystkich stronach protokołu i zestawieniach Drukarki laserowe Kontrola w rejestrze wyborców RW Koordynator jako operator Pełnomocnik TKW jako operator INSTRUKCJE !!! UCHWAŁY !!! Ważne informacje

6 UCHWAŁA PKW z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia zgodności arytmetycznej danych w sporządzanych w systemie informatycznym protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. UCHWAŁA PKW z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. UCHWAŁA PKW z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Uchwały

7 UCHWAŁA PKW z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast UCHWAŁA PKW z dnia 22 września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r. Uchwały

8 Członków komisji wprowadzamy: Jan Kowalski – pierwsza litera wielka, pozostałe małe Miejscowość zamieszkania – tylko miejscowość, bez nr Data powołania – to nie data wprowadzenia Nie wprowadzamy daty odwołania po wyborach W przypadku odwołania członka ze składu komisji nie usuwamy go w Platformie, tylko wprowadzamy datę odwołania Składy komisji obwodowych

9 Frekwencja dane frekwencyjne wprowadzamy w kalkulatorze i robi to przewodniczący ObKW lub operator lub wprowadzamy w SysWyb zakładka frekwencja, Koordynatorzy będą mieli podgląd, Będzie podgląd liczby uprawnionych Koordynator i pełnomocnik będą mogli awaryjnie wprowadzać w SysWyb dane frekwencyjne

10 Informacje ogólne – Kalkulator Wymagania DotNet 4.0 (Net Framework) przy WinXP SP3 dane w temp hasła bez oO0lIil Kalkulator jest tylko dla ObKW

11 Informacje ogólne -Kalkulator klk przypisane do obwodu, klk zawiera: nr obwodu, krosy, skład ObKW, kandydatów dla krosów, reguły walidacyjne szablony-docx możliwa modyfikacja (poprzez ściągnięcie nowego klk) Barkody krótkie czytane przez wszystkie skanery

12 Informacje ogólne - kalkulator nie można wysłać 2 protokołów o tej samej treści, dwa protokoły o tej samej treści mają identyczne kody, wysłanie protokołu bez podpisu (on-line) wysyła go na serwer ze statusem roboczym, protokół bez podpisu nie posiada kodu kreskowego,

13 Kalkulator dla przewodniczącego Na testy licencje przewodniczących będą fikcyjne Na wybory wszystkie licencje przewodniczących będą na nowo wygenerowane Operatorzy od początku pracują na własnych licencjach

14 Ścieżka odblokowywania ostrzeżeń blokujących 5 warunków – uchwała PKW Określenie wstępne nakładu kart do głosowania – w Platformie Wysłanie protokołu roboczego – odblokowanie on-line 10 cyfrowy kod odblokowujący – odblokowanie off-line trzeba podać datę numery błędów (wszystkie) – off-line odblokowuje Delegatura – Komisja Terytorialna wcześniej weryfikuje poprawność danych Skład komisji – off-line, należy wprowadzić ręcznie Zmiana składu komisji – PW + nowy klk (usunąć stary klk)

15 Ścieżka rejestracji protokołu Wczytanie licencji Pierwsze wprowadzenie (walidacja) Drugie wprowadzenie (porównanie z pierwszym) Wprowadzenie uwag i adnotacji Wybranie członków komisji Wybór licencji celem podpisania, podpisanie po podaniu hasła powoduje wysłanie protokołu Wysłanie protokołu powoduje zapis na dysku (trzeba wybrać miejsce docelowe) Wybór drukarki celem wydrukowania protokołu (ilość egz.) Protokół przed podpisaniem nie zawiera sumy kontrolnej.

16 Operatorzy w obwodach głosowania wprowadzają dane do kalkulatora w wyborach: do rady gminy, do rady powiatu, do sejmiku wojewódzkiego, wójta, burmistrza, prezydenta, i po podpisaniu przez Przewodniczącego ObKW wysyłają dane na serwer. Operatorzy wykonują wszelkie czynności zgodnie z instrukcją do oprogramowania oraz poleceniami Przewodniczącego ObKW Podsumowanie

17 Przewodniczący ObKW dostarczają protokoły z wyborów do rady gminy i wyborów wójta, burmistrza, prezydenta - wraz z kompletem nr 1 nośników - do terytorialnej komisji wyborczej w gminie, Pełnomocnik TKW przygotowuje komplet nośników zbiorczych nr 1, który powinien zawierać elektroniczne wersje protokołów (WBP, RG) z poszczególnych ObKW. W przypadku, gdy w TKW nie ma możliwości przygotowania CD z kompletem protokołów jak powyżej należy spakować i dostarczyć wszystkie nośniki z poszczególnych ObKW. Podsumowanie – protokoły WBG, RG

18 Przewodniczący ObKW dostarczają również protokoły z wyborów do rady powiatu i do sejmiku wojewódzkiego wraz z kompletem nr 2 nośników - do terytorialnej komisji wyborczej w gminie, celem dalszego ich przekazania do powiatowej komisji wyborczej. Pełnomocnik TKW przygotowuje komplet nośników zbiorczych nr 2, który powinien zawierać elektroniczne wersje protokołów (RP, SW) z poszczególnych ObKW. W przypadku, gdy w TKW nie ma możliwości przygotowania CD z kompletem protokołów jak powyżej należy spakować i dostarczyć wszystkie nośniki z poszczególnych ObKW. Podsumowanie – protokoły RP, SW

19 Weryfikacja protokołów obwodowych w SysWyb jest historia protokołu, kto, kiedy Zatwierdzony protokół z TKW można wycofać w SysWyb i wtedy możemy zatwierdzić nowy poprawny protokół obwodowy Weryfikacja i zatwierdzenie to 2 czynności realizowane przez pełnomocnika (ewentualnie weryfikatora)

20 Po wprowadzeniu wszystkich protokołów głosowania w obwodzie Pełnomocnik TKW w systemie SYSWYB ustala wyniki głosowania i wyniki wyborów do rady. Po wprowadzeniu wszystkich protokołów głosowania pełnomocnik TKW w systemie SYSWYB ustala wyniki głosowania i wyniki wyborów wójta, burmistrza, prezydenta. Przewodniczący TKW podpisuje własną licencją protokoły TKW. Ustalenie wyników – w TKW (gmina)

21 Po wprowadzeniu wszystkich protokołów głosowania w obwodzie Pełnomocnik TKW w systemie SYSWYB ustala wyniki głosowania i wyniki wyborów do rady powiatu. Po wprowadzeniu wszystkich protokołów głosowania pełnomocnik TKW w systemie SYSWYB ustala zbiorcze wyniki głosowania na obszarze powiatu do Sejmiku Województwa. Przewodniczący TKW podpisuje własną licencją protokoły TKW. Ustalenie wyników – w TKW (powiat)


Pobierz ppt "Kalkulator Szkolenie Pełnomocników i Koordynatorów TKW Wybory Samorządowe 2014 r. Informacje ogólne System wyborczy – SysWyb Zarządzanie licencjami operatora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google