Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szoi@nfz-szczecin.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szoi@nfz-szczecin.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Poniższa prezentacja obejmuje:
Rejestracja realizacji zaopatrzenia (SWD): Wprowadzanie realizacji zaopatrzenia ortopedycznego w programie KS-SWD XML Sprawozdanie z realizacji zaopatrzenia ortopedycznego na SZOI

3 Pierwsza rejestracja wykonania świadczenia
Rejestracja pierwszego świadczenia w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wymaga wybrania opcji Dodaj klikniecie w funkcję spowoduje wyświetlenie dodatkowego menu, z którego należy wybrać opcję Dodaj realizację zaopatrzenia.

4 Uzupełnianie karty Realizacji zaopatrzenia
Kod świadczenia Miejsce wykonywania świadczeń Oddział rozliczający (numer oddziału, z którym jest zawarta umowa). Pacjent, dla którego realizowane jest zaopatrzenie Zlecenie(informacja o dokumencie, na podstawie którego została wykonana realizacja zaopatrzenia ICD10 Data kontaktu: data początku data końca Produkty w ramach kontaktu

5 Uzupełnienie informacji o zleceniu
Aby zarejestrować informację o zleceniu należy kliknąć w przycisk Z w polu zlecenia. Powyższa czynność spowoduje wyświetlenie okna Listy zleceń dla wybranego podczas rejestracji pacjenta - należy wybrać opcję F2-Dodaj. Czynność spowoduje wywołanie okna Karty zlecenia – dodawanie.

6 W zleceniu konieczne jest uzupełnienie pól:
Pacjent Data wystawienia Rodzaj zlecenia: karta zaopatrzenia wniosek o zaopatrzenie Numer dokumentu zlecenia w formacie: dla wniosków (OO-DD-RR-NNNNNN-S) dla karty zaopatrzenia (OOOO-RR-NNNNNN-S) O – ciąg znaków określający numer oddziału D – ciąg znaków określający numer delegatury R – ciąg znaków określający rok wydania wniosku N – ciąg znaków numer wniosku/karty S – cyfra sumy kontrolnej Po uzupełnieniu wszystkich informacji kartę należy zapisać wybierając opcję OK.

7 Uzupełnienie informacji o produktach w ramach kontaktu
Wybór opcji F2-Dodaj wykona otwarcie okna Karty produktu.

8 Karta produktu - dodawanie
Wszystkie wprowadzone informacje należy zatwierdzić wybierając opcję OK lub Ctrl+N Następny produkt w przypadku realizacji większej liczby świadczeń.

9 Sprawozdanie z realizacji zaopatrzenie ortopedycznego
Po wprowadzeniu wszystkich danych za określony miesiąc sprawozdawczy konieczne jest utworzenie i wygenerowanie komunikatu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Czynność tą wykonuje się z poziomu menu: Raporty – Raporty dla NFZ.

10 Tworzenie sprawozdania z realizacji zaopatrzenia
Po wyświetleniu okna Listy POZ, raporty statystyczne i komunikaty SWX należy wybrać opcję F2-Dodaj a następnie wskazać opcję: Raport statystyczny ZPX do umowy – zaopatrzenie.

11 Utworzony raport statystyczny zostanie zapisany na liście raportów ze statusem WPR. Oznacza to, że dokument – w razie konieczności – może zostać usunięty. Jeśli procedura sprawdzania wskazała, że raport został poprawnie przygotowany, należy go zatwierdzić. Zapisane na liście raportów sprawozdanie przed zatwierdzeniem powinno zostać sprawdzone pod kątem poprawności uzupełnienia wymaganych danych. Czynność tą wykonuje się wybierając opcję Sprawdź.

12 Generowanie komunikatu statystycznego do OW NFZ
Zatwierdzony komunikat jest gotowy do wygenerowania i przesłania do OW NFZ. W celu wygenerowania pliku komunikatu należy wybrać opcję ShF6-Generuj plik. Zgodnie z Zarządzeniem każdy komunikat statystyczny z realizacji zaopatrzenia ortopedycznego powinien mieć przyporządkowany numer dokumentu finansowego. Numer dokumentu jest numerem, który został/zostanie nadany dla rachunku/faktury VAT za realizację świadczeń ZPO wykazanych w bieżącym sprawozdaniu. Wygenerowany plik zostanie domyślnie zapisany w katalogu KSSWD_XML\EKSPORT. Plik uzyska rozszerzenie ZPX.

13 SPRAWOZDAWCZOŚĆ W WYKONANYCH ŚWIADCZEŃ TYPU ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE W SZOI

14 Sprawozdawczość ZPO Zgodnie z procedurą, po wygenerowaniu komunikatu ZPX, plik z danymi zostaje przesłany do OW NFZ. Przesłanie wykonywane jest za pośrednictwem serwera dostępowego SZOI. W trakcie przesłania wykonywana jest weryfikacja struktury przekazywanego pliku ze schematem komunikatu ZPX. W przypadku wystąpienia problemów system SZOI wskaże komunikat błędu przesłania pliku na serwer. Poprawnie przekazane pliki, importowane są do systemu informatycznego OW NFZ. W przypadku wystąpienia problemów, system informatyczny OW NFZ, dokona automatycznej generacji komunikatu zwrotnego zawierającego informację o niezaimportowanych pozycjach raportu statystycznego. Komunikat o którym mowa, zostanie udostępniony na serwer SZOI jako plik raportu zwrotnego z rozszerzeniem ZPZ, który powinien zostać zaimportowany do programu rozliczeniowego. Sposób generacji raportów zpx oraz importu plików zpz jest uzależniony od rodzaju programu rozliczeniowego z którego korzysta Świadczeniodawca.

15 Sprawozdawczość ZPO Menu Sprawozdawczość jest obszarem, w którym dokonuje się wczytania plików komunikatów statystycznych i rachunków na serwer dostępowy NFZ. Klikając w menu Sprawozdawczość należy wskazać Środki pomocnicze, Komunikaty zaopatrzenia [ZPX], co spowoduje wyświetlenie listy przesłanych komunikatów.

16 Lista przesłanych komunikatów zaopatrzenia w środki pomocnicze
Kliknięcie na poszczególne nagłówki tabeli pozwala na zmianę sortowania całej listy. Opcja Dodawanie pozycji umożliwia przesłanie nowego komunikatu ZPX Link brakujące karty prowadzi do listy brakujących kart i wniosków w przesłanym komunikacie zpx Link pokaż umożliwia pobranie raportu zwrotnego zpz, który należy zaimportować do programu rozliczeniowego

17 Przesyłanie raportów ZPX
Po kliknięciu na Dodawanie pozycji wyświetli się okno dodawania nowych komunikatów ZPX. Po kliknięciu na opcję Wybierz, wyświetli się okno w którym należy wskazać miejsce docelowe pliku ZPX na lokalnym dysku komputera W celu przesłania pliku na serwer SZOI należy wybrać Dalej

18 Pobranie raportów zwrotnych ZPZ
Po kliknięciu na pokaż w kolumnie raporty zwrotne wyświetli się okno umożliwiające pobranie pliku raportu zwrotnego ZPZ. W celu pobrania pliku z raportem zwrotnym należy kliknąć na pobierz raport xml Ikona wykrzyknika świadczy o istnieniu niepobranej nowej wersji pliku

19 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Szoi@nfz-szczecin.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google