Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej - Gimnazjum w Skoroszycach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej - Gimnazjum w Skoroszycach"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej - Gimnazjum w Skoroszycach
„ Z kart historii gminnego samorządu” Rada Gminy Skoroszyce

2 Tytułem wstępu… Nasz pomysł na realizację projektu „20 lat wspólnie” to przywrócenie pamięci o pierwszych wyborach samorządowych i ukazanie zmian w funkcjonowaniu samorządów w następnych latach. Przeprowadziliśmy wywiady z wice- przewodniczącym gminnej komisji wyborczej, radnymi pierwszej kadencji, delegatem rady do sejmiku wojewódzkiego oraz przewodniczącym rady gminy. Dokonaliśmy selekcji materiałów, publikując wypowiedzi, które najlepiej odpowiadały zamierzeniom tej prezentacji.

3 27 maja 1990 roku... „Frekwencja podczas pierwszych wyborów samorządowych nie różniła się w naszej gminie od krajowej i wynosiła około 40% Na pewno miało na to wpływ wiele czynników: wcielanie w życie tzw. Planu Balcerowicza doprowadziło do wielkiego wzrostu bezrobocia Ze wszystkich okręgów wybrano 18 radnych.” Fragment wywiadu z Panem Czesławem Cichońskim- z- cą przew. Gminnej Komisji Wyborczej w Skoroszycach

4 Historia Rady Gminy Skoroszyce w latach 1990- 1994
„Na pierwszym posiedzeniu rady wybraliśmy przewodniczącego Został nim Pan Bogusław Prochera- człowiek o dobrym zmyśle organizacyjnym. Musieliśmy dokładnie zapoznać się z przepisami nowej ustawy uchwalonej w dniu 8 marca 1990 roku i utworzyć komisje.” Wywiad z Panią Janiną Skowron- radną pierwszej kadencji

5 Radni Gminy Skoroszyce pierwszej kadencji
„Naszym działaniom towarzyszył niezwykły entuzjazm. Mogliśmy sami decydować na co przeznaczyć pieniądze z budżetu. Niestety okazało się, że nie ma ich tak wiele. Potrzeby były ogromne. Zlikwidowano PGR-y wiele osób utraciło pracę z dnia na dzień, priorytetem było objecie ich opieką społeczną...” Wywiad z panem Bogusławem Procherą- przewodniczącym Rady Gminy Skoroszyce podczas pierwszej kadencji

6 Franciszek Kuś – wójt pierwszej kadencji
Władza wykonawcza w gminie dawniej i dziś „Po raz pierwszy radni gminy wybierali zarząd i wójta, który był jego przewodniczącym. Od 2002 r. w gminach nie ma zarządu, a wójta (burmistrza czy prezydenta miasta) wybierają sami mieszkańcy.” Wywiad z Panią Janiną Skowron - radną pierwszej kadencji Franciszek Kuś – wójt pierwszej kadencji

7 W radzie gminy i w sejmiku samorządowym
„Radnym zostałem wybrany z listy „Solidarności” Podczas pierwszego posiedzenia Rady Gminy Skoroszyce zostałem oddelegowany do pracy w Sejmiku Samorządowym Województwa Opolskiego Radni przegłosowali moją kandydaturę.” Wywiad z Panem Włodzimierzem Buczarskim- radnym pierwszej kadencji i delegatem gminnym do sejmiku samorządowego woj. opolskiego

8 Rola sejmiku samorządowego dawniej ...
Sejmik opiniował kandydatów na wojewodów oraz wszystkie rozporządzenia wojewody. Innym ważnym zadaniem tego organu było utworzenie kolegium odwoławczego, aby każdy miał się gdzie odwołać od decyzji rady gminy. . Wywiad z Panem Włodzimierzem Buczarskim- radnym pierwszej kadencji i delegatem gminnym do sejmiku samorządowego woj. opolskiego

9

10 „Delegaci musieli pogodzić obowiązki w radzie gminy z pracą w sejmiku samorządowym”
Wywiad z Panem Włodzimierzem Buczarskim- radnym pierwszej kadencji i delegatem gminnym do sejmiku samorządowego woj. opolskiego

11 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Maciej Cichoński 1994/ kl. III c gimnazjum Jakub Woś / , kl. III a gimnazjum Patrycja Tetłak 1994/ , kl. III a gimnazjum Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach Opiekun : mgr Ewa Cichońska/ Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej - Gimnazjum w Skoroszycach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google