Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kalkulator Wyborczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kalkulator Wyborczy."— Zapis prezentacji:

1 Kalkulator Wyborczy

2 Wymagania systemowe Windows XP – Service Pack 3 (min.)
.NET Framework (dot net) – „4” (min.)

3 Przechowywanie danych
C:\Users\konto_uzytkownika\AppData\Local\Temp\KBW Licencje: C:\Users\konto_uzytkownika\AppData\Local\Temp\KBW\Licenses Protokoły: C:\Users\konto_uzytkownika\AppData\Local\Temp\KBW\ProtocolsDef Wszystkie dane kalkulatora przechowywane są katalogu tymczasowym „Temp”. Jeżeli ktoś używa skryptu, który czyści „tempy” przy restarcie, albo korzysta z ccleanera, to po restarcie komputera ma czysty kalkulator – nie ma nawet podglądu, czy ktoś występował o licencję i jaki jest ich status. Jeśli nikt sobie nie wyeksportował licencji, albo nie stworzył backupu protokołów, to będzie miał problem. Jeśli ktoś po zgłoszeniu żądania licencji przez kalkulator wyczyści „tempa”, to będzie musiał składać nowe żądanie.

4 Instalacja systemu Kalkulator
Uruchamiamy plik „KBW Kalkulkator.exe” Następnie wybieramy przycisk „Dalej”

5 Instalacja systemu Kalkulator
System podpowiada docelowe miejsce „C:\Kalkulator” Wybieramy przycisk „Dalej” Następnie „Start”

6 Instalacja systemu Kalkulator
Po pomyślnym zainstalowaniu kalkulatora system zapyta czy chcemy uruchomić kalkulator, a następnie wybieramy przycisk „Dalej” Otworzy się okno kończące instalację kalkulatora – należy wybrać przycisk „Zakończ”

7 Okno startowe Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie kalkulatora należy wskazać na komputerze posiadaną licencję lub wnioskować o licencję Jeżeli posiadamy licencję wybieramy przycisk „znajdź licencję na komputerze”

8 Znajdź licencję na komputerze
Pobieranie licencji z dysku polega na wskazaniu właściwego pliku *.pem Po dokonaniu wyboru licencji wybieramy przycisk „Otwórz”

9 Okno startowe – wnioskowanie o licencję
W przypadku gdy nie posiadamy ważnych licencji kalkulator umożliwia pobranie ich z sieci W tym celu należy wybrać opcję „wnioskuj o licencję”

10 Wnioskowanie o licencję – zalecana forma generowania licencji
Pobranie licencji z sieci odbywa się na podstawie loginu i hasła otrzymanego na wydruku Po wprowadzeniu danych wybieramy opcję „Zaloguj” W przypadku błędnego wprowadzenia danych pojawi się komunikat o błędnym loginie lub haśle z przyciskiem „ok”. Po zapoznaniu się z komunikatem okno logowania zostanie zamknięte

11 Wnioskowanie o licencję
W przypadku poprawnego zalogowania mamy możliwość wnioskowania o licencje W tym celu wybieramy opcję „wyślij wniosek o licencję”

12 Wnioskowanie o licencję
Po wybraniu przycisku pojawia się okno z prośbą o ustawienie własnego hasła zabezpieczającego naszą licencję. Hasło to będzie konieczne do pobrania licencji (certyfikatu) oraz do każdorazowego jej użycia W przypadku podania hasła niespełniającego wymogów system na czerwono poinformuje o regułach wymaganych przy tworzeniu własnego hasła

13 Wnioskowanie o licencję
Po poprawnym wprowadzeniu hasła – MUSIMY TO HASŁO ZAPAMIĘTAĆ – otrzymujemy informację, że wniosek o licencję został wysłany Obecnie licencja oczekuje na zatwierdzenie przez Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej TKW Po zatwierdzeniu licencji przez Pełnomocnika TKW będzie można pobrać licencję do kalkulatora Aby pobrać lub sprawdzić status należy kliknąć „sprawdź status/pobierz”

14 Znajdź licencję na komputerze
Aby przejść do logowania należy wybrać opcję „przejdź” Można też zapisać licencję lub ją usunąć. Po wybraniu przycisku ”przejdź” kalkulator przeniesie nas do okna logowania, w którym należy podać hasło do licencji

15 Logowanie Wybieramy „Zaloguj” i oczekujemy na połączenie
System pobiera aktualne pliki klk (może to trwać kilka minut)

16 Lista protokołów dla danej licencji
Po zalogowaniu kalkulator pobierze pliki definicyjne w formacie XML dla danej akcji wyborczej z Internetu (kalkulator online) Widoczne pola; Gmina (kod teryt.), Nr obwodu, Nr okręgu, Instytucja, Adres obwodu, Status protokołu oraz dostępne opcje – Drukuj, PDF, Edytuj, Nowy, Wyślij

17 Lista protokołów dla danej licencji
Przycisk „Drukuj” wywoła wydrukowanie protokołu Jeżeli protokół posiada status „nie wypełniony” wybranie opcji „Drukuj” spowoduje wydrukowanie szablonu protokołu Przycisk „Nowy” powoduje całkowite wyczyszczenie poprzedniego protokołu i ponową edycję Przycisk Edytuj powoduje przejście do utworzonego już protokołu i możliwość jego uzupełnienia

18 Wprowadzanie protokołu
Wybieramy obwód i radę (RDA – rada gminy, RDP - powiat, RDW – sejmik, WBP – wójt) dla którego będziemy wprowadzać protokół – jest to krok pierwszy „Wypełnij protokół góra-dół” Po wybraniu „Dalej” na końcu formularza przechodzimy do następnego kroku

19 Po pierwszym wprowadzeniu protokołu następuje walidacja uzupełnionych pól w kroku pierwszym (wypełnianie protokołu góra – dół)

20 Drugie wprowadzenie protokołu
Krok drugi „Wypełnij protokół dół – góra” Po wybraniu „Dalej” na końcu formularza przechodzimy do podsumowania protokołu

21 Podsumowanie protokołu
Zakładka ta zawiera część opisową protokołu. Pola 14 – 16 są edytowalne w przypadku, gdy warunki wskazane w opisach pól nie zostały spełnione Wszystkie pola edytowalne muszą zostać wypełnione Po kliknięciu „dalej” jeśli nie ma błędów ani ostrzeżeń przechodzimy do następnej zakładki

22 Członkowie komisji Zakładka ta służy do wybrania członków komisji, obecnych przy sporządzaniu protokołu W każdej chwili można zaktualizować plik definicyjny komisji Przy sporządzaniu protokołu musi być co najmniej połowa składu (kworum), w tym musi być Przewodniczący lub jego Zastępca – dopiero wtedy można przejść do podpisania protokołu licencją W przypadku kalkulatora offline skład komisji należy uzupełnić ręcznie

23 Wybór licencji do podpisu
Należy wybrać i zalogować się na licencję, którą będzie podpisywany protokół Protokół może być podpisany licencją Przewodniczącego lub jego Zastępcy Po wyborze odpowiedniej licencji wybieramy przycisk „przejdź”

24 Podpisanie protokołu Klikamy przycisk „Podpisz”
Pokaże się okno w celu uwierzytelnienia osoby podpisującej protokół Należy wprowadzić hasło do licencji i zatwierdzić przyciskiem „Zaloguj” Poprawne podanie hasła automatycznie wywołuje funkcje wysłania protokołu

25 Czekamy na przesłanie protokołu na serwer
Zakończenie wysyłania uruchomi funkcję zapisu protokołu na dysku

26 Wybieramy miejsce, gdzie chcemy zapisać protokół wybierając przycisk „Przeglądaj”

27 Po wskazaniu miejsca do zapisu pliku z protokołem – nazwy pliku nie zmieniamy – wybieramy opcję „Zapisz”

28 Wybieramy drukarkę (jeżeli jest ich zainstalowanych więcej na danym komputerze) za pomocą, której zostanie wydrukowany protokół Dodatkowo wybieramy ilość kopii danego protokołu

29 Po wysłaniu protokołu następuje zmiana statusu protokołu na wysłany Istnieje możliwość ponownego wydruku, zapisu do pliku PDF, wypełnienia od nowa lub edycji protokołu (po uprzednim usunięciu podpisu)


Pobierz ppt "Kalkulator Wyborczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google