Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harcerstwo- mój sposób na życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harcerstwo- mój sposób na życie."— Zapis prezentacji:

1 Harcerstwo- mój sposób na życie

2 Czego uczy nas harcerstwo?
Spis treści: O nas Z życia drużyny Czego uczy nas harcerstwo?

3 O nas: dh. Żaba Paulina Abramczyk dh. Lena Magdalena Kopacz

4 Jestem Paulina Pochodzę z Opatowa. Mam 15 lat. Obecnie uczę się w Gimnazjum w Opatowie i interesuję się fotografią. Od 6 lat należę do 16 Opatowskiej Drużyny Harcerskiej „Puchacze” im. Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Grabowa. Obecnie pełnię funkcję przybocznej w stopniu samarytanki Do jej zadań należy m.in. pomoc przy organizacji rajdów, biwaków i innych imprez harcerskich. Czynnie udzielam się w życie Hufca ZHP Kłobuck. Harcerstwo jest przede wszystkim dla mnie nauką doskonalenia własnych słabości i stawiania sobie wyzwań.

5 Jestem Magda Pochodzę z Wilkowiecka. Mam 15 lat Jestem uczennicą Gimnazjum w Opatowie. Do harcerstwa należę od niedawna. Jednak już zdążyłam wdrożyć się w życie naszej harcerskiej rodziny. Obecnie jestem zastępową, zastępu „Czerwonych”. Wciąż doskonalę swoje umiejętności i sądzę, że harcerstwo bardzo mi to ułatwia. Drużyna otwiera dla mnie nowe drogi. Dzięki niej mogę realizować swoje marzenia i poznawać nowe osoby. Moim zdaniem, każdy powinien przeżyć taką przygodę, jaką jest harcerstwo, ponieważ jak to powiedział ksiądz Kazimierz Lutosławski: „Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest”.

6 Z życia drużyny:

7 Rodzice (opiekunowie prawni) małoletnich uczniów wyrazili zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swoich dzieci oraz na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

8 Geneza Cele Czas trwania Zaangażowane środki Z życia drużyny – etapy wdrażania Wymierne efekty, rezultaty, skutki Wnioski Plany dotyczące pomysłu Dlaczego pomysł warto naśladować Przeszkody, które trzeba pokonać

9 GENEZA W latach 70- tych i 80- tych w Szkole Podstawowej w Opatowie istniała i prężnie działała drużyna harcerska. Pani Barbara Paliwoda obejmując w roku 1998 stanowisko dyrektora szkoły chciała, by dobre wzorce były w szkole nadal kultywowane. Zaproponowała założenie drużyny harcerskiej. Zebrana grupa liczyła 15 chętnych. Po krótkim czasie istnienia drużyny wyjechaliśmy na zlot harcerski organizowany przez Hufiec ZHP Kłobuck. Uczestnictwo w nim wyzwoliło w jego uczestnikach chęć do działalności harcerskiej.

10 CELE kształtowanie norm, jak i wartości moralnych,
rozbudzanie w harcerzach zdolności i umiejętności szukania w sobie zalet, rozwijanie zaradności życiowej, przedsiębiorczości, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i za innych, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, współpracy w grupie, rozwijanie szacunku do przyrody, odkrywanie jej piękna i odczuwanie potrzeby jej ochrony.

11 CZAS TRWANIA 16 Opatowska Drużyna Harcerska PUCHACZE im. Zawiszy Czarnego z Grabowa herbu Sulima powstała 15 września 1998 r. Od momentu założenia działa przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie, a jej szeregi przeszło ok. 150 osób. Funkcję drużynowej pełni nauczyciel matematyki pwd. Elżbieta Hanszke (Zawadzka).

12 ZAANGAŻOWANE ŚRODKI Aby drużyna harcerska przy Szkole Podstawowej w Opatowie mogła się rozwijać, potrzebne były, oprócz zaangażowania, także środki materialne. Mimo, że mundur nie czyni nikogo harcerzem, członkowie drużyny starali się umundurować. Pragnęli bowiem utożsamiać się z organizacją ZHP, widząc w czasie zlotów, rajdów, festiwali i innych uroczystości harcerskich, swoich rówieśników w mundurach również postarali się o nie. Harcerze znajdowali osoby kiedyś związane z ZHP i odkupili od nich mundury.

13 ZAANGAŻOWANE ŚRODKI Dzięki pomocy Dyrektor Szkoły Barbary Paliwody i Wójta Gminy Opatów Bogdana Sośniaka dokonano zakupu rogatywek. Staramy się też pozyskiwać pieniądze wykonując różne ozdoby a następnie urządzając kwesty. Prowadzimy akcje informacyjne na temat przekazywania 1% na działalność ZHP – organizacji pożytku publicznego. Dzięki zarobionym w ten sposób kwotom, zakupujemy dla drużyny np. pałatki harcerskie. Służą nam one w czasie zlotów, rajdów i innych akcji. Zgromadzony w ten sposób przez nas majątek jest własnością drużyny, a nie poszczególnych jej członków. Korzystają z niego ci harcerze, którzy w danym roku należą do drużyny.

14 Z ŻYCIA DRUŻYNY – ETAPY WDRAŻANIA
Drużyna rozpoczęła swą działalność w 1998 r. Wrzesień jest w tradycji naszego Hufca ZHP Kłobuck im. Bohaterów Bitwy pod Mokrą miesiącem startu życia harcerskiego. Wszyscy członkowie hufca spotykają się więc w Ośrodku Harcerskim w Zawadach na zorganizowanym tam zlocie harcerskim. To właśnie tam, na naszym pierwszym zlocie, wybraliśmy nazwę dla naszej drużyny: PUCHACZE (las i klimat sprzyjał takim skojarzeniom). Tam zdecydowaliśmy o numerze drużyny: 16 (piętnastu harcerzy plus jedna drużynowa). To te właśnie osoby, które przyjęte były do drużyny, przez długie lata współpracowały z nami. To razem z nimi wypracowaliśmy wiele tradycji i obrzędów drużyny.

15 Z ŻYCIA DRUŻYNY– ETAPY WDRAŻANIA
Życie w drużynie ma w niektórych aspektach cykliczny charakter. Tak więc co roku ogłaszamy nabór do drużyny. W jej szeregi wstępują najczęściej czwartoklasiści, choć i od trzech lat goszczą również drugo i trzecioklasiści. Są to najczęściej osoby, które mają rodzeństwo wśród uczniów starszych klas i pragną być w naszej drużynie. Co roku urządzamy przyrzeczenia harcerskie – niektóre w plenerze na terenie Opatowa lub w czasie akcji wyjazdowych, inne w harcówce. Co roku bierzemy udział w imprezach organizowanych przez nasz hufiec. W pierwszych latach funkcjonowania drużyny uczestniczyliśmy w akcjach organizowanych przez Hufiec Częstochowa i Chorągiew Śląską ZHP. Trudno jest jednak w sposób chronologiczny opisać etapy wdrażania. O wielu sprawach decydowali aktualni członkowie drużyny. To ich charaktery, potrzeby i oczekiwania kształtowały życie drużyny.

16 Z ŻYCIA DRUŻYNY– ETAPY WDRAŻANIA
Członkowie naszej drużyny: Realizowali projekt HARCÓWKA /Galeria/, Opracowali Kampanię „Bohater” mającą na celu zdobycie dla drużyny imienia wybranego Bohatera, Wypracowali własne tradycje i obrzędy: obrzędowe powitanie, obrzędowe zakończenie, „Chustowanie”, numer drużyny, piosenka drużyny, kronika, strona WWW i Profil na Naszej Klasie.

17 Z ŻYCIA DRUŻYNY– ETAPY WDRAŻANIA
Harcerze z naszej drużyny organizują: kiermasze własnoręcznie wykonanych prac /Galeria/, akcje „Najpiękniejsza marzanna” dla społeczności szkolnej /Galeria/, wspólne gry i zabawy integracyjne dla gości z zaprzyjaźnionej z Gminą Opatów Gminą Węgierską /Galeria/, Gaik /Galeria/, uroczystość Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju połączonej z Wigilią Harcerską dla Hufca ZHP Kłobuck /Galeria/, Pieszy Rajd o Puchar Komendanta Hufca ZHP Kłobuck /Projekt/ /Galeria/.

18 Z ŻYCIA DRUŻYNY– ETAPY WDRAŻANIA
Członkowie drużyny biorą udział w: zlotach, rajdach, biwakach, zbiórkach, ogniskach /Galeria/, uroczystościach państwowych (udział w uroczystościach upamiętniających Ofiary Września we wsi Mokra) /Galeria/, uroczystościach szkolnych ( nadanie imienia szkole, nadanie sztandaru, 100-lecie szkoły) /Galeria/, kościelnych (udział w mszach, procesjach w Dniu Bożego Ciała, czuwanie nad Grobem Nieznanego Żołnierza w Opatowie w dniu 1 listopada) /Galeria/, akacjach charytatywnych (WOŚP) /Galeria/, społecznych (Festyny Szkolne, Dożynki Gminne, Sprzątanie Świata) /Galeria/, Festiwalach Piosenki Harcerskiej Harfa /Galeria/, uroczystościach Przekazania Betlejemskiego Światła pokoju połączonych z Wigilią Harcerską /Galeria/.

19 RAJD O PUCHAR PRZECHODNI KOMENDANTA HUFCA ZHP KŁOBUCK
W 2010 r. podjęliśmy się organizacji pieszego Rajdu o Puchar Przechodni Komendanta Hufca ZHP Kłobuck dla harcerzy z Powiatu Kłobuck. Przygotowania do rajdu trwały ponad miesiąc. Ustaliliśmy trasę rajdu - od ziemi opatowskiej, przez Wilkowiecko, aż do Góry Rębielskiej. Opracowaliśmy zadania rajdowe - dla harcerzy, starszych harcerzy i wędrowników: rozbijanie namiotu z dwóch pałatek, usmażenie jaj na zorganizowanej przez uczestników kuchni polowej, strzały do celu z wykonanej przez uczestników procy, wpisanie brakujących słów w hymnie ZHP, udzielenie  odpowiedzi na pytania związane z rezerwatem w Wilkowiecku, ułożenie symbolu lilijki z szyszek, kamieni, patyków. Dla młodszych harcerzy - zuchów zadania były o mniejszym stopniu trudności: przyszycie guzików, ułożenie puzzli ze znaczkiem zucha, trzepaniu piany z białek, zaśpiewaniu hymnu.     

20 RAJD O PUCHAR PRZECHODNI KOMENDANTA HUFCA ZHP KŁOBUCK
Na rajd zgłosiły się 3 gromady zuchowe, 5 drużyn harcerskich, 2 drużyny starszoharcerskie, 2 drużyny wędrownicze. W sumie ok. 140 osób. W czasie sprzyjającej pogody, pełni wiary w swe siły i umiejętności wyruszyli na trasę rajdu w odstępach 10 min aby zdobyć puchar. Harcerze walczyli w trzech kategoriach: gromady zuchowe, drużyny harcerskie, drużyny starszoharcerskie i wędrownicze. Na mecie rajdu na uczestników czekało płonące ognisko, przy płomieniach którego można było usmażyć kiełbaski, zjeść bułki, napić się ciepłej herbaty (nasza drużyna znalazła sponsorów w/w artykułów spożywczych). Dla wszystkich uczestników przygotowane też były słodycze. Drużyny, które podczas rywalizacji osiągnęły najlepsze wyniki, otrzymały nagrody rzeczowe i puchary, a pozostałe drużyny dyplomy przygotowane przez organizatorów.

21 WYMIERNE EFEKTY Przynależność harcerzy do drużyny ma istotne znaczenie w ich życiu. Dzięki działalności harcerskiej wykształcają w sobie takie cechy charakteru, które ułatwiają im funkcjonowanie w społeczeństwie. Są otwarci, gotowi do działania i pomocy innym. Jak w wielu dziedzinach życia, tak i tu, w ZHP, harcerze mogą współzawodniczyć z innymi członkami organizacji. Dzięki uczestniczeniu w konkursach, festiwalach, zlotach mogą porównać zdobyte przez siebie wiadomości, umiejętności z wiedzą i sprawnościami innych osób w ich wieku.

22 WYMIERNE EFEKTY Zajęcie I miejsca na Zlocie Hufca ZHP Kłobuck (1998r.)
Zajęcie II miejsca w biegu patrolowym „Młodość – Trzeźwość – Sprawność” (1998r.) Zdobycie wyróżnienia za udział w Zlocie Hufca ZHP Kłobuck (1999r.) Zdobycie wyróżnienia w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Harfa” (2000r.) Zajęcie V miejsca w XIX zawodach strzeleckich z okazji Narodowego Święta Niepodległości (2000r.) Zajęcie II miejsca w biegu patrolowym zorganizowanym na Zlocie Hufca ZHP Kłobuck (2001r.) Zajęcie II miejsca w biegu terenowym „Bitwa pod Mokrą” (2002r.) Zajęcie III miejsca w kategorii drużyn harcerskich w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Żołnierskiej „Harfa” (2002r.) Zajęcie II miejsca w konkursie literackim „Ignacy Kozielewski – życie i dzieło” (2002r.)

23 WYMIERNE EFEKTY Zajęcie I miejsca w 628 Zlocie Baśniowych Stworzeń (2003r.) Zajęcie II miejsca w kategorii drużyn harcerskich w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Harfa” (2003r.) Zajęcie III miejsca w kategorii drużyn harcerskich w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Harfa” (2004r.) Zajęcie II miejsca w Rajdzie o Puchar Komendanta Hufca ZHP Kłobuck w kategorii harcerze, pod hasłem: „Szlakiem czerwonych rud, wąskotorówki i Wielkiej kolei” (2007r.) Zajęcie II miejsca w Powiatowym Konkursie Fotograficznym w kategorii „Okazy przyrody” (2008r.) Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Fotograficznym w kategorii „Okazy przyrody" (2008r.)

24 WYMIERNE EFEKTY Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Fotograficznym w kategorii „Harcerze na rajdzie” (2008r.) Zajęcie III miejsca w kategorii drużyn harcerskich w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Żołnierskiej „Harfa” (2008r.) Zajęcie II miejsca w kategorii drużyn harcerskich w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Harfa” (2009r.) Zajęcie I miejsca w grze terenowej z okazji Dnia Myśli Braterskiej (2009r.) Zajęcie II miejsca w Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Z życia harcerza" (2009r.) Zajęcie I miejsca w Rajdzie o Puchar Przechodni Komendanta Hufca ZHP Kłobuck w kategorii drużyny starszoharcerskie i wędrownicze (2009r.) Zajęcie I miejsca w biegu na orientację, pt.: „Bieg po światełko” (2010r.)

25 WYMIERNE EFEKTY – O PUCHACZACH W POWIECIE KŁOBUCKIM

26 WYMIERNE EFEKTY

27 OBRZĘDOWE POWITANIE Na początku każdej zbiórki rozpalany jest ogień (szesnaście świeczek ułożonych na drewnianym korzeniu przywiezionym z lasu) oraz umieszczamy drewniany miecz w korzeniu. Na mieczu widnieją napisy: 16 ODH PUCHACZE - z jednej strony i ZAWISZA CZARNY - z drugiej strony. Zaszczytu rozpalenia ognia i umieszczenia miecza w korzeniu dostępuje dwójka harcerzy, która wyróżniła się czymś szczególnym podczas ostatniej zbiórki.

28 OBRZĘDOWE ZAKOŃCZENIE ZBIÓRKI
Na znak zaintonowanej przez drużynową piosenki harcerze ustawiają się w „otwarty krąg” włączając się w piosenkę, wiążą krąg i pozwalają Iskierce przyjaźni krążyć wśród siebie. Na początku „kręgu” stoi drużynowa. Na końcu „otwartego kręgu” staje zawsze ten z harcerzy, który czymś szczególnym wyróżnił się podczas zbiórki, akcji, wyjazdu, itp. Gdy Iskierka wróci do rąk drużynowej, wszyscy harcerze śpiewają piosenkę „Do widzenia” i rozchodzą się do domów.

29 „CHUSTOWANIE” Każdy kandydat na harcerza nosi przez okres próby chustę w kolorze chabrowym. W dniu składania przyrzeczenia zakłada chustę, na której wyszyty jest znak drużyny: PUCHACZ (w kolorze żółtym). Gdy harcerz uczestniczy w życiu drużyny ponad trzy lata, chusta zostaje obszyta żółtą lamówką.

30 PIOSENKA DRUŻYNY Nasza drużyna może się pochwalić piosenką, która została napisana przez jej członków: Przemysława Janica i Przemysława Kowalika. Ci młodzi harcerze razem z innymi członkami drużyny dopracowali piosenkę, która uświetnia każde wspólne spotkanie. Swój wkład w charakter piosenki mają także rodzice harcerzy, którzy razem z młodymi adeptami harcerstwa podzielają pasję swoich pociech i angażują się w projekty realizowane w drużynie. Jesteśmy harcerze z Opatowa Naszym symbolem jest puchacz sowa. Ta nasza drużyna jest wzorowa A druhna Elżbieta jest morowa. Lubimy wyjeżdżać na biwaki A tam się bawimy jak dzieciaki. Każdemu pomocą swą służymy Słabszego, gdy trzeba, obronimy. Prawo harcerskie przestrzegamy Do złego namówić się nie damy.

31 NUMER DRUŻYNY I JEJ SKŁAD
związany jest z ilością osób, które zapisały się do powstającej drużyny. Była to grupa 15 osób. Ja byłam 16-tą osobą w drużynie. W momencie zakładania drużyny w Hufcu ZHP Kłobuck numer 16-ty nie był jeszcze zarezerwowany przez żadną inną drużynę. Skorzystaliśmy z tej okazji i nadaliśmy naszej drużynie numer 16-ty. Upamiętniliśmy w ten sposób pierwszy liczebny skład naszej drużyny. Początkowo drużyna skupiała przede wszystkim harcerzy w wieku 10 – 13 lat. Od kilku lat uczniowie klasy drugiej i trzeciej także pragną uczestniczyć w życiu naszej drużyny harcerskiej, więc i oni wchodzą w skład drużyny. Cieszy nas fakt, iż w naszych szeregach są też starsi harcerze, uczniowie szkół ponadpodstawowych i średnich. Nadal uczęszczają oni na zbiórki, przygotowują je i prowadzą. Angażują się również w życie Komendy Hufca ZHP Kłobuck. Wchodzą w skład Kadry Młodzieżowej Hufca ZHP Kłobuck. Pomagają w organizacji imprez, uroczystości, obchodów, zlotów, rajdów, biwaków, itp. zarówno dla młodszych harcerzy, jak i dla całego Hufca ZHP Kłobuck. Atmosfera w naszej drużynie sprawia, że młodzi ludzie są chętni, aby do niej wstępować, a starsi harcerze nie rezygnują z udziału w zbiórkach, a także chętnie otaczają opieką i wprowadzają do drużyny swoich młodszych kolegów.

32 KRONIKA Drużyna od początku swego istnienia prowadzi kronikę. Kronikarzami były druhny: Aneta Biernacka, Dorota Szewczyk, Anna Kiepura, Paulina Abramczyk, Anna Ślusarczyk. W kronice opisywane są wszystkie ważne dla drużyny wydarzenia. Na jej łamach opisujemy relacje z biwaków, wyjazdów i zabaw w terenie. Dokumentujemy nasze sukcesy, a także uzupełniamy kronikę zdjęciami z naszych spotkań.

33 STRONA www I PROFIL NA NASZEJ KLASIE
Drużyna posiada też stronę www. Jej adres to: Wśród młodych ludzi modne stało się korzystanie z Portali Społecznościowych. Nasza drużyna postanowiła założyć sobie profil na Naszej klasie, na którym skupia byłych i obecnych członków drużyny oraz przyjaciół drużyny. Dzięki profilowi dorośli ludzie, niegdyś członkowie naszej drużyny, wspominają harcerskie czasy i mają możliwość śledzenia aktualnych wydarzeń z życia drużyny.

34 PROJEKT HARCÓWKA Mając dobrze działająca już drużynę postanowiliśmy znaleźć stałe miejsce spotkań, harcówkę z prawdziwego zdarzenia, miejsce, w którym moglibyśmy czuć odpowiedni klimat, gromadzić nasze nagrody, pamiątki. Zaczęliśmy adaptować strych naszej szkoły. Okazało się, że podłoga na strychu jest wykonana z materiału, który nie mógłby zapewnić nam bezpieczeństwa w czasie zabaw, gier, zbiórek. Szukaliśmy więc innego rozwiązania. Z pomocą przyszła pani dyrektor. Dzięki jej rozmowom z Wójtem Gminy Opatów dostaliśmy wspaniałe, przestronne pomieszczenie.

35 PROJEKT HARCÓWKA Reszta należała do nas. Wraz z harcerzami szukaliśmy sponsorów, którzy przekazaliby nam bądź pieniądze, bądź potrzebne materiały (szare płótno – do obłożenia ścian, nieokorowane deski do przybicia na ściany). Część środków finansowych przekazał nam pan Wójt, część otrzymaliśmy od innych sponsorów, w tym od rodziców. Dzięki osobistemu zaangażowaniu pana Wójta otrzymaliśmy też spadochron, który posłużył do „obniżenia” sufitu. Wszelkie prace w harcówce wykonali sami harcerze: dekorowanie ścian materiałem i deskami, malowanie niektórych elementów harcówki. Efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Praca, którą włożyliśmy w adaptację pomieszczenia na harcówkę, to czas, w którym Ci młodzi ludzie odkrywali swoje ukryte talenty, bawiąc się przy tym, poznając siebie. Harcówka służy nam do spotkań. Ma swój magiczny urok. W niej czas staje w miejscu. Pozwala nam wspólnie spędzić niezapomniane chwile.

36 KAMPANIA „BOHATER” - CEL
W roku 2004 drużyna opracowała program Kampanii „Bohater”, który został zatwierdzony przez Komendę Hufca. Po odbyciu okresu próby, w roku 2005 drużynie zostało nadane imię bohatera: Zawiszy Czarnego z Grabowa herbu Sulima. KAMPANIA „BOHATER” - CEL Bohater potrzebny jest drużynie, gdyż łatwiej jest dążyć do czegoś, jeśli jest wskazówka „jak”, łatwiej jest czegoś szukać, jeśli wiadomo „gdzie”, łatwiej jest ku czemuś zmierzać, jeśli wiadomo, jaki jest „cel”, łatwiej jest nad czymś pracować, jeśli ma się jakiś „wzór”, łatwiej jest coś ogarnąć, jeśli ma się jakiś „przykład”, łatwiej jest czegoś dokonać, jeśli ma się świadomość, że można to zrobić „podobnie jak ktoś, komu się udało”.

37 KAMPANIA „BOHATER” - PLAN DZIAŁAŃ
Wybór bohatera (Poszukiwania postaci prowadzi Rada Drużyny. Prezentacja na forum zastępów, drużyny. Wspólna decyzja Drużyny o wyborze bohatera). Gromadzenie informacji biograficznych, poszukiwania drużyn o imieniu wybranego Bohatera, miejsc, pamiątek, zdjęć i innych śladów, które stworzą najpełniejszy wizerunek postaci. Zapoznanie z systemem wartości i wskazanie podopiecznym dróg pracy nad sobą: zdobycie sprawności ZAWISZA CZARNY, skonstruowanie sprawności drużyny, włączenie bohatera do obrzędowości drużyny, oddanie osoby bohatera poprzez rysunki, wiersze, opowiadania, piosenki, zaakcentowanie roli bohatera przy okazji zdobywania stopni. Gromadzenie dokumentacji - kronika kampanii BOHATER.

38 KAMPANIA „BOHATER” - UZASADNIENIE WYBORU
Zawisza Czarny to człowiek, który odznaczył się męstwem, niezwykłymi czynami, ofiarnością dla innych. Reprezentował system wartości, który zawiera także Prawo Harcerskie. Harcerze i harcerki będą wzorować się na swoim bohaterze, na jego systemie wartości, dążyć do osiągnięcia czegoś, co nie będzie wcale tak bardzo odległe i nierealne. Dzięki wyborowi na bohatera Zawiszy Czarnego, będzie można wytłumaczyć podopiecznym, na czym polega praca nad sobą i uświadomić im, że dokonanie małych i wielkich czynów jest możliwe, ponieważ nasz bohater tego dokonał, chociaż był zwykłym człowiekiem.

39 Nadanie imienia drużynie – rozkaz i akt nadania – 2005r.

40 WNIOSKI Młodzi harcerze rozwijali w naszej drużynie swoje zainteresowania, odkrywali pasję, zawiązywały się między nimi przyjaźnie, które z biegiem lat utrzymywały się pomiędzy już dorosłymi harcerzami. Harcerze sami odkrywali, ile znaczy braterstwo i solidarność. Młodzi członkowie drużyny uczyli się odpowiedzialności za siebie, za swoje czyny, a także za kolegę i koleżankę z drużyny.

41 PLANY DOTYCZĄCE POMYSŁU
Planujemy nadal zachęcać młodzież do wstępowania w szeregi harcerzy, oferując im niezwykły klimat harcerskich spotkań, wyjazdów i zabaw. Ponadto dajemy młodym ludziom możliwość poszerzania swoich horyzontów, rozwoju intelektu i wyobraźni. Oferujemy atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu. Chcemy, aby harcerstwo stało się dla jak największej liczby dzieci i młodzieży sposobem na życie. Widzimy, ile dobrego wnosi do społeczeństwa wychowanie w duchu harcerskim i uważamy, że należy to wychowanie pielęgnować. Tak jak to dzieje się w 16 Opatowskiej Drużynie Harcerskiej PUCHACZE im. Zawiszy Czarnego z Grabowa herbu Sulima. Harcerze ciągle się rozwijają, mają nowe pomysły, organizują nowe akcje, udoskonalają to, co już zrobili. Mamy wielu chętnych, którzy chcą przystąpić do drużyny.

42 DLACZEGO POMYSŁ WARTO NAŚLADOWAĆ
Od lat obserwujemy zachowanie harcerzy, porównujemy je z zachowaniem innych dzieci w szkole. Harcerze lepiej odnajdują się w pracach grupowych, są bardziej śmiali, łatwo nawiązują kontakty, mają wysoko rozwiniętą wyobraźnię. W drużynie harcerskiej wszyscy są równi, nie ma podziału na bogatych i biednych, dzieci stanowią jedną wspólnotę, z którą się identyfikują. Poprzez harcerstwo dzieci i młodzież uczą się tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, niezależnie od jego sytuacji rodzinnej, materialnej czy wyznania.

43 PRZESZKODY, KTÓRE NALEŻY POKONAĆ
Do realizacji projektów i planów harcerzy z naszej drużyny nie wystarczy olbrzymi zapał młodzieży i wiele dobrych chęci. Żyjemy w świecie materialnym, więc na spełnianie marzeń harcerzy potrzebne są środki finansowe. Dlatego też organizujemy różne kwesty i szukamy sponsorów, którzy pomagają nam spełniać nasze harcerskie marzenia. Bryłki wykonane przez harcerzy na kiermasz świąteczny r.

44 Dzień Myśli Braterskiej – biwak – 2007r.
90-lecie harcerstwa – Zlot Hufca ZHP Kłobuck r.

45 Zloty harcerskie – wspólnie przygotowywane i konsumowane posiłki 2003r
Zloty harcerskie – wspólnie przygotowywane i konsumowane posiłki 2003r., 2009r., 2010r. 2010r. 2003r. 2009r.

46 Rajd WIENIAWA – 2000r. Zlot Hufca ZHP Kłobuck – 2009r.

47 Ogólnopolski Pieszy Rajd im. dr I. Kozielewskiego -2003r.
Zlot Hufca ZHP Kłobuck – 2009r.

48 Przyrzeczenie harcerskie na Górze Rębielskiej – 2009r.
90-lecie Hufca ZHP Kłobuck – 2007r.

49 Rajd o Puchar Przechodni Komendanta Hufca ZHP Kłobuck- 2008r.
Zlot Hufca ZHP Kłobuck – 2007r.

50 Biwak urodzinowy 28 WDH „Poszukiwacze przygód” – 2009r.
Zlot Hufca ZHP Kłobuck – 2007r.

51 Spotkanie z Węgrami – 2010r.

52 Spotkanie z Węgrami – 2010r.

53 100-lecie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Opatowie - 2009r.

54 100-lecie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Opatowie – 2009r.

55 Rajd o Puchar Komendanta Hufca ZHP Kłobuck – 2010r.

56 Rajd o Puchar Komendanta Hufca ZHP Kłobuck – 2010r.

57 Rajd o Puchar Przechodni Komendanta Hufca ZHP Kłobuck – 2010r.

58 Kwesta na ulicach Opatowa z okazji WOŚP - 2003r., 2007r.

59 Kwesta na ulicach Opatowa z okazji WOŚP - 2009r., 2010r.

60 Identyfikatory WOŚP – 2001r., 2003r, 2004r., 2005r., 2009r.

61 Podziękowania za udział drużyny w finałach WOŚP

62 Udział w obchodach upamiętniających ofiary Bitwy pod Mokrą – 2002r.

63 Udział w mszy upamiętniającej ofiary katastrofy w Smoleńsku – 2010r.

64 Współpraca ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej – współorganizacja Gaiku – 2003r.

65 Występ drużyny w czasie Gminnych Dożynek - 2008r.
Udział w Gminnych Dożynkach – 2008r.

66 Występ drużyny w czasie Festynu: „Z biegiem dni, z biegiem lat…” – 2009r.

67 Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju połączone z Wigilią Harcerską – 2007r, 2010r.

68 O NASZYM PROJEKCIE KILKA SŁÓW… – 2003r.

69 Kiermasz własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych – 2007r.

70 Udział w Festiwalach Piosenki Harcerskiej HARFA – 2004r, 2009r.

71 Wybory Najpiękniejszej Marzanny – 2002r.

72 Sprzątanie strychu szkoły w celu urządzenia harcówki – 2003r.

73 Adaptowanie pomieszczenia przy Gminnej Bibliotece Publicznej na harcówkę – 2004r.

74 Nadanie drużynie imienia Zawiszy Czarnego – 2005r.
Otwarcie harcówki – 2005r.

75 Otwarcie harcówki, poświęcenie jej i nadanie drużynie imienia Zawiszy Czarnego 2005r.

76 Czego uczy nas harcerstwo?
Harcerstwo uczy nas bardzo wielu elementów przydatnych w dalszym życiu. Dzięki tej organizacji usamodzielniamy się, nabieramy dystansu do niektórych spraw, zdobywamy swoje poglądy na otaczający nasz świat, jak również uczymy się być konsekwentnym, zaradnym… ZHP otwiera dla Nas nowe drogi, którymi możemy podążać. W naszej organizacji przeważają same plusy! Warto więc przyłączyć się do nas.;-))


Pobierz ppt "Harcerstwo- mój sposób na życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google