Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profilaktyka osób uzależnionych od środków toksycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profilaktyka osób uzależnionych od środków toksycznych"— Zapis prezentacji:

1 Profilaktyka osób uzależnionych od środków toksycznych
Anonimowi Alkoholicy Anonimowi Narkomani

2 Wspólnoty (grupy) uczą się odpowiedzialności za siebie, rozwiązują codzienne problemy, uczestniczą w zajęciach edukacyjnych (warsztatach), prowadzone są treningi autogenne (uczące relaksu), asertywności, poprawnej komunikacji. Dodatkowo każdy pacjent ma własny program indywidualny (przewodniki samopoznania, ankiety autodiagnostyczne, dzienniczki uczuć, plany dnia). Wykorzystywana jest również literatura AA i AN, dotycząca rozwoju osobistego, właściwego rozumienia uzależnienia. Program Dwunastu Kroków.

3 Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

4 Materiały w terapii uzależnionych osób można podzielić na:
Profilaktykę antyuzależnieniową Oddziaływanie na praktykujących narkomanów (przerwanie zażywania środków, w konsekwencji podjęcie odpowiedniego leczenia) Terapię odwykową wśród osób leczących się, wzmacnianie pozytywne, bodziec utrzymujący w trzeźwości Dodatkowym walorem literatury jest jej relaksacyjna funkcja (odprężenie, obniżenie poziomu stresu, napięć emocjonalnych). Relaks wpływa na rozluźnienie organizmu, ograniczenie ilości hormonów uwalnianych podczas stresu, uzyskuje się zmniejszenie agresji, oddech i tętno ulega zwolnieniu.

5 Treści edukacyjne zawarte są w serii filmów wydanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN, np. Marihuana a organizm człowieka, Jak leki i narkotyki wpływają na nasz organizm, Kokaina i amfetamina a organizm człowieka, Epitafium dla narkomana, Palenie tytoniu, a fizjologia człowieka. Zagadnienia problemu ujęte są również w „Remedium. Miesięczniku poświęconym promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce” oraz „Świecie problemów. Miesięczniku poświęconym profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych”, miesięczniki „Problemy alkoholizmu”, „Świat Problemów”, dwumiesięcznik „Trzeźwymi Bądźcie”, kwartalnik „Alkoholizm i Narkomania”. Literatura: Philip Robson Narkotyki, A. Dodziuk Wyjść z matni. Proste rozmowy o zgubnym nałogu, T. Górski Jak wytrwać w trzeźwości. Poradnik zapobiegania nawrotom choroby, M. Gossop Narkomania. Mity i rzeczywistość, J. Hostetler Dopóki nie jest za późno. Poradnik dla rodziców, V. Johnson Od jutra nie piję. Praktyczne uwagi na temat leczenia uzależnienia od alkoholu, R. Maxwell, Dzieci, alkohol, narkotyki.


Pobierz ppt "Profilaktyka osób uzależnionych od środków toksycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google