Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólnota Anonimowych Narkomanów (Narcotics Anonymous) Informacja Publiczna NA dla Profesjonalistów, Kraków 30.03.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólnota Anonimowych Narkomanów (Narcotics Anonymous) Informacja Publiczna NA dla Profesjonalistów, Kraków 30.03.2012."— Zapis prezentacji:

1 Wspólnota Anonimowych Narkomanów (Narcotics Anonymous) Informacja Publiczna NA dla Profesjonalistów, Kraków

2 Historia NA Świat: Program zaadaptowano od AA w latach 40 XX
wieku, regularne mityngi NA zaczęły się odbywać w Los Angeles, w roku 1953 Publikacja Tekstu Podstawowego r. Obecnie ponad mityngów tygodniowo w 139 krajach Literatura NA wydana w ponad 43 językach

3 Historia NA Polska : Pierwszy mityng - Olsztyn, rok 1988
Obecnie - w całym kraju ok. 100 mityngów tygodniowo Ponad 60 grup na terenie Polski, 2 grupy polskojęzyczne za granicą (Londyn i Chicago) Kraków - 5 mityngów tygodniowo Tekst Podstawowy w języku polskim, 2011r.

4 Co to jest NA? “NA jest bezdochodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których głównym problemem stały się narkotyki. Jesteśmy zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w utrzymywaniu czystości. Nie interesuje nas, jakie narkotyki i jak dużo ich zażywałeś (...), tylko to, co zamierzasz zrobić ze swoim problemem i jak my możemy Ci w tym pomóc.” Tekst Podstawowy NA, s.10

5 Program NA “Jest to program całkowitej abstynencji od wszelkiego rodzaju narkotyków. Jedynym warunkiem przynależności do NA jest pragnienie, żeby przestać je zażywać.” Tekst Podstawowy NA, s.10.

6 Na program składają się:
Uczęszcznie na mityngi Pisanie Kroków i realizacja Programu Kontakt ze Sponsorem Pełnienie służby

7 Mityngi Mityngi NA to regularne otwarte lub zamknięte spotkania w ustalonym czasie i miejscu prowadzone wg określonego scenariusza. Są procesem identyfikacji, dzielenia się doświadczeniem, siłą i nadzieją.

8 Uczestnictwo Uczestnictwo w NA nie powoduje żadnych dodatkowych zobowiązań. Nie mamy opłat wpisowych, ani członkowskich. Utrzymujemy się z własnych, dobrowolnych datków. Jedynym warunkiem przynależności do NA jest pragnienie zaprzestania zażywania.

9 Jak to działa? Dwanaście Kroków Anonimowych Narkomanów to zasady do indywidualnego stosowania. Umożliwiają nam zdrowienie, jak również niosą wolność osobistą. Wolność grupy wypływa z Dwunastu Tradycji, to zasady którymi kieruje się grupa.

10 Jak to działa? naszym celem jest dotarcie i pomoc czynnym uzależnionym
NA ma charakter nieprofesjonalny nie przyjmujemy dotacji z zewnątrz podstawową zasadą jest anonimowość nie ustosunkowujemy się do spraw spoza NA nie włączamy się w realizację celów innych organizacji

11 Jak to działa? nie popieramy żadnej religii
nie prowadzimy ewidencji członków nie nakazujemy jakichkolwiek działań swoim członkom nie prowadzimy terapii

12 Statystyki Niektóre zestawienia wyników ankiety przeprowadzonej w 2009 roku na XXXIII Światowym Zlocie Anonimowych Narkomanów w Barcelonie, wypełnionej przez uczestników: Wiek uczestników: 20 lat i mniej 2 % 21 – 30 lat 14 % 31 – 40 lat 22 % 41 – 50 lat 34 % 51 – 60 lat 24 % 61 i więcej 4 %

13 Statystyki – używane narkotyki (wiele odpowiedzi dozwolonych)

14 Statystyki – czas czystości
poniżej 1 roku 12 % 1 – 5 lat 33 % 6 – 10 lat 18 % 11 – 15 lat 13 % 16 – 20 lat 20 i więcej

15 Literatura NA dostępna w języku polskim

16 Komitet Informacji Publicznej w Krakowie: infonakrk@gmail
Komitet Informacji Publicznej w Krakowie: Kontakt z komitetem sterującym (krajowym): Strona NA w Polsce: Światowa strona NA:

17 Dziękujemy!


Pobierz ppt "Wspólnota Anonimowych Narkomanów (Narcotics Anonymous) Informacja Publiczna NA dla Profesjonalistów, Kraków 30.03.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google