Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola biblioteki szkolnej w edukacji zdrowotnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola biblioteki szkolnej w edukacji zdrowotnej"— Zapis prezentacji:

1 Rola biblioteki szkolnej w edukacji zdrowotnej
Prezentację wykonała: Monika Dębowska

2 Zdrowe dziecko lepiej się uczy!

3 Jednym ze sposobów jest wychowanie przez lekturę.
Współczesna młodzież ma wiele problemów: alienacja, frustracje, narkomania, alkoholizm… Trzeba zadać sobie pytanie o przyczyny tych problemów i w jaki sposób można uchronić młodzież chociaż przed częścią negatywnych skutków stylu współczesnego życia. Jednym ze sposobów jest wychowanie przez lekturę.

4 Biblioteka jest miejscem, w którym łączą się wszelkie działania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne szkoły.

5 Promując czytelnictwo jako jedną z form zdrowego spędzania wolnego czasu, biblioteka może:
dostarczać wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu i zdrowego stylu życia wpływać na zmiany negatywnych postaw i zachowań uczniów włączać się do przeciwdziałania patologii społecznej uwrażliwiać na potrzeby innych ludzi wspierać nauczycieli w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

6

7 Proponowane zadania biblioteki
Przykładowe formy realizacji wzbogacić księgozbiór o pozycje poszukiwane przez młodych ludzi, sprzyjające rozwojowi osobowości sprawić by czytelnia stała się miejscem zdobywania wiedzy w ciszy i spokoju zindywidualizować podejście do czytelnika propagowanie wartościowych książek - stała wystawka „Przeczytać warto” tworzenie miłej i przyjaznej uczniom atmosfery indywidualne rozmowy z uczniem o jego problemach i trudnościach rozmowy z czytelnikami o ich zainteresowaniach czytelniczych i pomoc w doborze lektury

8

9 Proponowane zadania biblioteki
Przykładowe formy realizacji uzupełnić księgozbiór o pozycje o fizjologii człowieka, psychologii, zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień stworzyć dział „Zdrowy styl życia” przygotowywać wystawki o zdrowym stylu życia, prezentować literaturę dotyczącą tego tematu prowadzić kartotekę zagadnieniową na temat zdrowia współpracować z pielęgniarką szkolną zakup odpowiednich książek gromadzenie różnorodnych materiałów (broszurki, ulotki, wycinki z czasopism, filmy, plansze) służących promocji zdrowia

10

11 Proponowane zadania biblioteki
Przykładowe formy realizacji dbać o zachowanie uczniów zgodne z normami społecznymi i zasadami dobrych obyczajów zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie uczniów angażowanie uczniów do utrzymania porządku w bibliotece angażować uczniów w okolicznościowe akcje charytatywne wspieranie udziału uczniów w wydarzeniach społecznych i charytatywnych

12 Proponowane zadania biblioteki
Przykładowe formy realizacji współpracować z nauczycielami, pomagać wyszukiwać odpowiednich materiałów z dziedziny zdrowego stylu życia współpracować z pedagogiem szkolnym przygotowanie i udostępnienie zestawienia bibliograficznego literatury i innych materiałów dotyczących zdrowego stylu życia współpraca przy organizacji akcji promujących zdrowie

13 Nauczyciel powinien znać i korzystać z zasobów biblioteki szkolnej mogących pomóc mu w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

14 Uczeń powinien wiedzieć, że zawsze może zwrócić się do bibliotekarza z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów, że biblioteka jest miejscem spokojnym i wolnym od stresu, gdzie można odpocząć i efektywnie się uczyć.

15 Bibliografia „Nauczyciel bibliotekarz jako wychowawca młodzieży”, Jan Kaznocha, „Poradnik Bibliotekarza”, 1995 nr 3 „Podstawy pracy z czytelnikiem”, Jacek Wojciechowski, Warszawa 1994 „Promocja zdrowia”, praca zbiorowa pod redakcją J.B. Karskiego, Z. Słońskiej, B. Wasilewkiego, Warszawa 1994 „Znaczenie bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w procesie wychowania”, Andrzej Białecki, „Przegląd Biblioteczny” 1981 nr 2

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Rola biblioteki szkolnej w edukacji zdrowotnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google