Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program profilaktyki uzależnień. Uzasadnienie podjęcia realizacji programu: Coraz młodsze dzieci sięgają po papierosy, alkohol i narkotyki. Wiek inicjacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program profilaktyki uzależnień. Uzasadnienie podjęcia realizacji programu: Coraz młodsze dzieci sięgają po papierosy, alkohol i narkotyki. Wiek inicjacji."— Zapis prezentacji:

1 program profilaktyki uzależnień

2 Uzasadnienie podjęcia realizacji programu: Coraz młodsze dzieci sięgają po papierosy, alkohol i narkotyki. Wiek inicjacji środkami uzależniającymi w zastraszającym tempie obniża się a jednocześnie rośnie lęk dorosłych w obliczu zagrożenia ich dzieci uzależnieniami. Do tej pory uczniowie gimnazjum nie uczestniczyli w żadnym z projektów dotyczących uzależnień. Profilaktyka uzależnień powinna być organizowana na kilku płaszczyznach: Czynne uczestnictwo młodzieży w programach edukacyjno – informacyjnych Czynne uczestnictwo młodzieży w programach edukacyjno – informacyjnych i interwencyjnych Rozwijanie u młodzieży umiejętności interpersonalnych m.in. umiejętności podejmowania Rozwijanie u młodzieży umiejętności interpersonalnych m.in. umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji tzn. zdolność do wybierania pozytywnych, wolnych od uzależnień stylów życia System edukacji rodziców mający na celu naukę reagowania na problem, udzielania System edukacji rodziców mający na celu naukę reagowania na problem, udzielania pomocy i wsparcia Zmiany postaw osób dorosłych w odniesieniu do młodzieży mającej kontakt Zmiany postaw osób dorosłych w odniesieniu do młodzieży mającej kontakt z substancjami uzależniającymi (nie w kategoriach jesteś zły, ale wiemy, że masz problem i chcemy ci pomóc)

3 Zakres podejmowanych działań: Program przeznaczony był dla uczniów w wieku 13 – 17 lat (klasy: I, II i III Gimnazjum Specjalnego). Program przeznaczony był dla uczniów w wieku 13 – 17 lat (klasy: I, II i III Gimnazjum Specjalnego). Uczniowie objęci programem profilaktyki uzależnień z racji posiadanych orzeczeń o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim realizują program nauczania dostosowany do ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Uczniowie objęci programem profilaktyki uzależnień z racji posiadanych orzeczeń o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim realizują program nauczania dostosowany do ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Uczniowie ci z racji upośledzenia umysłowego mają często ograniczoną umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, stąd nie zawsze potrafią przewidzieć konsekwencje podejmowanych działań i decyzji, dlatego tak ważne było ukazanie im zagrożeń związanych z uzależnieniem. Uczniowie ci z racji upośledzenia umysłowego mają często ograniczoną umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, stąd nie zawsze potrafią przewidzieć konsekwencje podejmowanych działań i decyzji, dlatego tak ważne było ukazanie im zagrożeń związanych z uzależnieniem. Program profilaktyki uzależnień opracowany został w ten sposób, aby każdy uczeń mógł posiąść wiedzę i umiejętności praktycznego radzenia sobie z presją otoczenia (umiejętność skutecznego odmawiania przyjęcia substancji uzależniającej). Program profilaktyki uzależnień opracowany został w ten sposób, aby każdy uczeń mógł posiąść wiedzę i umiejętności praktycznego radzenia sobie z presją otoczenia (umiejętność skutecznego odmawiania przyjęcia substancji uzależniającej). Do programu zaangażowani zostali również rodzice (spotkania, pogadanki i dyskusja). Do programu zaangażowani zostali również rodzice (spotkania, pogadanki i dyskusja). Program zakończył konkurs plastyczny z nagrodami dla uczniów oraz udziałem rodziców i zaproszonych gości pod hasłem Moda na życie wolne od nałogów Program zakończył konkurs plastyczny z nagrodami dla uczniów oraz udziałem rodziców i zaproszonych gości pod hasłem Moda na życie wolne od nałogów

4 Cele operacyjne programu: Uczeń: zna pojęcia: uzależnienie, substancja uzależniająca zna pojęcia: uzależnienie, substancja uzależniająca potrafi wskazać rodzaje i fazy uzależnień potrafi wskazać rodzaje i fazy uzależnień wie jakie choroby mogą być skutkiem palenia tytoniu wie jakie choroby mogą być skutkiem palenia tytoniu zna niebezpieczeństwa związane z biernym paleniem zna niebezpieczeństwa związane z biernym paleniem umie wymienić argumenty, które mogłyby skłonić palacza do zerwania z nałogiem umie wymienić argumenty, które mogłyby skłonić palacza do zerwania z nałogiem zna akcje profilaktyczne skłaniające do rzucenia palenia zna akcje profilaktyczne skłaniające do rzucenia palenia wie jakie są skutki spożywania alkoholu wie jakie są skutki spożywania alkoholu zna cele akcji społecznych skierowanych przeciw pijanym kierowcom zna cele akcji społecznych skierowanych przeciw pijanym kierowcom wie w jaki sposób alkohol niszczy życie rodzinne wie w jaki sposób alkohol niszczy życie rodzinne potrafi wymienić narkotyki i ich negatywne oddziaływanie na organizm młodego człowieka potrafi wymienić narkotyki i ich negatywne oddziaływanie na organizm młodego człowieka potrafi przezwyciężyć presję otoczenia i odmówić innym osobom częstującym go środkiem uzależniającym potrafi przezwyciężyć presję otoczenia i odmówić innym osobom częstującym go środkiem uzależniającym wie jak ważne są jego decyzje, które podejmuje teraz (odmowa przyjęcia substancji uzależniającej) dla jego zdrowia w przyszłości wie jak ważne są jego decyzje, które podejmuje teraz (odmowa przyjęcia substancji uzależniającej) dla jego zdrowia w przyszłości potrafi przewidzieć skutki swojego postępowania potrafi przewidzieć skutki swojego postępowania umie wskazać miejsca i osoby we własnym regionie zamieszkania udzielające pomocy uzależnionym umie wskazać miejsca i osoby we własnym regionie zamieszkania udzielające pomocy uzależnionym umie wykonać plakat będący antyreklamą środków uzależniających wykorzystując różne techniki plastyczne umie wykonać plakat będący antyreklamą środków uzależniających wykorzystując różne techniki plastyczne

5 Forma realizacji programu: Program realizowany był w formie zajęć o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierającym rozwój ucznia w ramach 10 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów i 2 spotkań dla rodziców. Program realizowany był w formie zajęć o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierającym rozwój ucznia w ramach 10 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów i 2 spotkań dla rodziców.

6 Tematyka zajęć: 1. Problematyka uzależnień (podstawowe pojęcia, wstępne informacje, rodzaje uzależnień)

7 2.Papieros – krok ku śmierci (skład papierosów, choroby związane bezpośrednio i pośrednio z paleniem papierosów, idea akcji Rzuć palenie razem z nami)

8 3. Mam prawo do dorastania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego – praca plastyczna 4. Alkohol – nieprzyjaciel człowieka i cichy zabójca (negatywne skutki spożywania alkoholu)

9 5. Alkohol w rodzinie (rodzina z problemem alkoholowym, role przyjmowane przez dzieci w rodzinie, dorosłe dzieci alkoholików – wpływ alkoholizmu na ich życie, akcje społeczne skierowane przeciw pijanym kierowcom, miejsca i formy pomocy uzależnionym)

10 6. Świat byłby lepszy bez narkotyków (narkotyk- substancja silnie uzależniająca, rodzaje narkotyków, negatywne działanie, obalenie mitów, wyszukiwanie argumentów przeciw braniu narkotyków) (narkotyk- substancja silnie uzależniająca, rodzaje narkotyków, negatywne działanie, obalenie mitów, wyszukiwanie argumentów przeciw braniu narkotyków) 7. Narkotyki – gdzie szukać pomocy (wsparcie rodziny, ośrodki terapeutyczne) 8. Narkotyk zabija – plakat (antyreklama narkotyków)

11 9. Asertywność – sztuka odmawiania (pojęcie, kształtowanie umiejętności odmawiania) 10. Moda na życie wolne od nałogów – konkurs plastyczny

12 Spotkania z rodzicami: (poruszane problemy i zagadnienia) 1.Informacja dotycząca realizowanego programu. Pogadanka na temat Moje dziecko nie pali dzieckiem, nie pije i nie bierze narkotyków – mam czas by rozmawiać ze swoim dzieckiem (symptomy przyjmowania substancji uzależniającej, gdzie szukać pomocy w razie pojawiających się problemów) 2. Podsumowanie projektu (pogadanka z elementami dyskusji), rozstrzygnięcie konkursu, wystawa prac plastycznych

13

14 Rezultaty realizacji programu: Uczniowie po zakończeniu programu posiedli wiedzę na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem, ich negatywnych i długotrwałych skutków. Poznali skalę zjawiska narastającego wraz z rozwojem cywilizacji. Potrafią radzić sobie z presją otoczenia, nauczyli się sztuki odmawiania i poznali sposoby oraz drogi pomocy innym osobom sięgającym po środki uzależniające. Uczniowie po zakończeniu programu posiedli wiedzę na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem, ich negatywnych i długotrwałych skutków. Poznali skalę zjawiska narastającego wraz z rozwojem cywilizacji. Potrafią radzić sobie z presją otoczenia, nauczyli się sztuki odmawiania i poznali sposoby oraz drogi pomocy innym osobom sięgającym po środki uzależniające. Rodzice potrafią rozpoznać czy dziecko sięga po środki uzależniające, szczerze rozmawiać ze swoimi dziećmi i pomagać im w zaistniałych sytuacjach problemowych. Rodzice potrafią rozpoznać czy dziecko sięga po środki uzależniające, szczerze rozmawiać ze swoimi dziećmi i pomagać im w zaistniałych sytuacjach problemowych.

15


Pobierz ppt "Program profilaktyki uzależnień. Uzasadnienie podjęcia realizacji programu: Coraz młodsze dzieci sięgają po papierosy, alkohol i narkotyki. Wiek inicjacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google