Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM

2 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KWIDZYNIE (ul. Słowiańska 17)

3 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP 1 Technikum

4 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP1 Technik organizacji reklamy

5

6 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP 1 Technik ekonomista

7

8 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP 1 Technik informatyk

9

10 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP 1 Technik logistyk

11

12 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP 1 Sprzedawca

13

14 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KWIDZYNIE (ul. Staszica 25)

15 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Technikum

16 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Technik teleinformatyk

17

18 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Technik mechatronik

19

20 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Technik budownictwa

21

22 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

23

24 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Zasadnicza Szkoła Zawodowa

25 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Mechanik monter maszyn i urządzeń

26

27 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Mechanik pojazdów samochodowych

28

29 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Monter mechatronik

30

31 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

32

33 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Stolarz

34

35 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl CKZiU Klasy wielozawodowe m.in. blacharz blacharz samochodowy fotograf lakiernik mechanik precyzyjny monter izolacji budowlanych operator obrabiarek skrawających ślusarz elektromechanik krawiec zdun

36 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie (ul. Katedralna 5)

37 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP2 Technik hotelarstwa

38

39 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP2 Technik obsługi turystycznej

40

41 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP2 Technik żywienia i usług gastronomicznych

42

43 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP2 Technik papiernictwa

44

45 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

46 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl Kucharz

47

48 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl Cukiernik

49

50 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl Klasa wielozawodowa (pracownik młodociany)

51 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl m.in. fryzjer wędliniarz piekarz

52

53

54

55 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSZ nr 7* kucharz cukiernik pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

56 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach (ul. Szkolna 4)

57 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP Prabuty Technikum

58 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP Prabuty Technik handlowiec

59

60 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP Prabuty Technik pojazdów samochodowych

61

62 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP Prabuty Zasadnicza Szkoła Zawodowa

63 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP Prabuty Mechanik pojazdów samochodowych

64

65 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl ZSP Prabuty Zasadnicza Szkoła Zawodowa (pracownik młodociany) m.in. mechanik pojazdów samochodowych elektryk sprzedawca fotograf stolarz kucharz piekarz fryzjer

66 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl Informacje o liczbie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie można znaleźć w „Przewodniku po zawodach” wpisując w google: koweziu strefa ucznia, zakładka: wybór zawodu

67 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 82 – 500 KWIDZYN ul. Grudziądzka 8 tel./fax 55-279-21-19 e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl Dziękuję za uwagę Opracowała Jolanta Bryłka doradca zawodowy PPP w Kwidzynie Kwidzyn, marzec 2014r.


Pobierz ppt "OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google