Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Buski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Buski."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Buski

2 Już niedługo staniesz przed wyborem dalszej drogi kształcenia
Drogi Gimnazjalisto Już niedługo staniesz przed wyborem dalszej drogi kształcenia

3 Typ szkoły jaką wybierzesz po ukończeniu gimnazjum może w przyszłości
wpłynąć na Twoją karierę zawodową

4 szkół ponadgimnazjalnych
Różne typy szkół ponadgimnazjalnych dają młodzieży wiele możliwości wyboru dalszej edukacji

5 Liceum ogólnokształcące
CO PO GIMNAZJUM ? Technikum 4 letnie (matura) Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lub 2 letnia Liceum ogólnokształcące 3 letnie (matura)

6 Możliwości kształcenia po liceum ogólnokształcącym
Liceum ogólnokształcące okres kształcenia: 3 lata matura szkoła policealna 2-letnia wyższe studia uniwersyteckie np. prawo, ekonomia wyższe studia zawodowe np. Politechnika praca

7 Możliwości kształcenia po technikum
okres kształcenia: 4 lata matura praca wyższe studia uniwersyteckie np. prawo, ekonomia wyższe studia zawodowe np. Politechnika praca

8 Możliwości kształcenia po zasadniczej szkole zawodowej
zasadnicza szkoła zawodowa okres kształcenia: 2 lub 3 lata praca uzupełniające technikum matura uzupełniające liceum matura wyższe studia zawodowe np. Politechnika wyższe studia uniwersyteckie np. prawo, ekonomia praca

9 lub zasadniczej szkoły zawodowej
Jeśli Twoim celem jest jak najszybsze zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy warto zastanowić się nad wyborem technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej

10 Jeśli jednak już dziś postanowisz, o kontynuowaniu w przyszłości nauki na wyższej uczelni wybierz liceum ogólnokształcące lub technikum

11 Jeśli wybierzesz szkołę, kończącą się egzaminem maturalnym,
i nie przystąpisz do tego egzaminu lub go nie zdasz, możesz kontynuować naukę w szkole policealnej

12 W Powiecie Buskim masz do wyboru:
5 liceów ogólnokształcących 4 technika 4 zasadnicze szkoły zawodowe

13 Liceum Ogólnokształcące
Kształcąc się w liceum po trzech latach nauki możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i ubiegać się o przyjęcie na wybrane studia

14 W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami rozszerzonymi: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Al. Mickiewicza 13, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax , język polski i historia chemia i biologia matema-tyka i fizyka i geografia geografia i informa-tyka Przedmioty w zakresie rozszerzonym

15 II Liceum Ogólnokształcące
W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami rozszerzonymi: II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego ul. Bohaterów Warszawy 120, 28 – 100 Busko – Zdrój tel , fax: , język angielski biologia matematyka Przedmioty w zakresie rozszerzonym

16 W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami rozszerzonymi: III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Al. Mickiewicza 6, 28 – 100 Busko – Zdrój tel ,21 fax: , matematyka, informatyka, język obcy KLASA ARTYSTYCZNA język polski historia Innowacja pedagogiczna – Sztuka teatralna i filmowa Przedmioty w zakresie rozszerzonym

17 Innowacja pedagogiczna –Więcej sportu w szkole
W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami rozszerzonymi: IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych Al. Mickiewicza 23, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax: matematyka, informatyka, język angielski KLASA SPORTOWA wychowanie fizyczne, biologia, Innowacja pedagogiczna –Więcej sportu w szkole Przedmioty w zakresie rozszerzonym

18 W Powiecie Buskim licea ogólnokształcące oferują kształcenie w oddziałach z przedmiotami rozszerzonymi: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich ul. Kazimierza Wielkiego 23 A , 28 – 130 Stopnica tel./ fax: matematyka, biologia, język obcy KLASA MUNDUROWA wiedza o społeczeństwie geografia przysposobienie obronne język obcy Innowacja pedagogiczna –Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmioty w zakresie rozszerzonym

19 Technikum Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z przygotowania zawodowego

20 Po ukończeniu Technikum w Powiecie Buskim możesz zdobyć tytuł technika:
EKONOMISTY HOTELARSTWA USŁUG FRYZJERSKICH ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO (NAUKA JAZDY SAMOCHODEM) ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO – ŻYWIENIE ZBIOROWE (NAUKA JAZDY SAMOCHODEM) ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO – DIETETYKA (NAUKA JAZDY SAMOCHODEM)

21 Po ukończeniu Technikum w Powiecie Buskim możesz zdobyć tytuł technika:
INFORMATYKA INFORMATYKA - GRAFIKA KOMPUTEROWA INFORMATYKA – APLIKACJE INTERNETOWE MECHANIKA – OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (NAUKA JAZDY SAMOCHODEM) ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU AGROBIZNESU GEODETY ELEKTRYKA BUDOWNICTWA

22 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach:
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Al. Mickiewicza 6, 28 – 100 Busko – Zdrój tel ,21 fax: ; ekonomista hotelarstwa żywienia i gospodarstwa domowego usług fryzjerskich Technik: dodatkowe zajęcia: nauka jazdy samochodem

23 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach:
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych Al. Mickiewicza 23, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax: informatyk specjalność: żywienia i gospodarstwa domowego specjalności: pojazdów samochodowych mechanik Technik: dietetyka obsługa i naprawa pojazdów samochodowych grafika komputerowa dodatkowe zajęcia: nauka jazdy samochodem żywienie zbiorowe aplikacje internetowe dodatkowe zajęcia: nauka jazdy samochodem

24 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach:
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego ul. Bohaterów Warszawy 120, 28 – 100 Busko – Zdrój tel , fax: architektury krajobrazu geodeta budownictwa hotelarstwa elektryk informatyk Technik:

25 W Powiecie Buskim technika oferują kształcenie w zawodach:
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich ul. Kazimierza Wielkiego 23 A, 28 – 130 Stopnica tel./fax: ekonomista agrobiznesu Technik:

26 Zasadnicza szkoła zawodowa
umożliwia absolwentowi uzyskanie kwalifikacji w wyuczonym zawodzie kształci uczniów i młodocianych pracowników kształcenie trwa dwa lub trzy lata

27 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji w zawodach:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (NAUKA JAZDY SAMOCHODEM) ŚLUSARZ MURARZ POSADZKARZ

28 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji w zawodach (W ODDZIAŁACH WIELOZAWODOWYCH): MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK

29 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji w zawodach (W ODDZIAŁACH WIELOZAWODOWYCH): ŚLUSARZ ELEKTRYK MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH POSADZKARZ MURARZ

30 Zasadnicze szkoły zawodowe w Powiecie Buskim przygotowują do zdobycia kwalifikacji w zawodach (W ODDZIAŁACH WIELOZAWODOWYCH): PIEKARZ CUKIERNIK KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII FRYZJER KRAWIEC SPRZEDAWCA

31 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Al. Mickiewicza 6, 28 – 100 Busko – Zdrój tel ,21 fax: , fryzjer piekarz cukier-nik krawiec sprzedawca kucharz małej gastro-nomii ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY

32 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych Al. Mickiewicza 23, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. / fax: dodatkowe zajęcia: nauka jazdy samochodem ślusarz Elektro-mechanik pojazdów samocho-dowych mechanik monter maszyn i urządzeń Mechanik pojazdów samochodowych ślusarz ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY

33 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego ul. Bohaterów Warszawy 120, 28 – 100 Busko – Zdrój tel , fax: elektryk technolog robót wykoń-cze-niowych w budow-nictwie monter instalacji i urządzeń sanitar-nych monter konstrukcji budowla-nych monter izolacji budowla-nych ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY posadzkarz murarz

34 W Powiecie Buskim zasadnicze szkoły zawodowe oferują kształcenie w zawodach:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich ul. Wolica 102, 28 – 130 Stopnica tel./fax: posadzkarz elektryk murarz mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych elektromechanik piekarz cukiernik kucharz małej gastronomii sprzedawca fryzjer ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY

35 Pamiętaj o terminach rekrutacji!
SKŁADANIE PODAŃ DO SZKÓŁ PONADGIMANZJALNYCH trwa od 4 maja do 16 czerwca 2009 r.

36 UWAGA!!! Od 2009 r. w Powiecie Buskim
prowadzona jest rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym

37 Zapamiętaj!!! Twój wybór decyduje o Twojej przyszłości

38 Powodzenia!


Pobierz ppt "Powiat Buski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google