Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program priorytetowy NFOŚiGW BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program priorytetowy NFOŚiGW BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Program priorytetowy NFOŚiGW BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 3 października, 2013 rok

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Komisja Europejska a rozwój OZE – poparcie warunkowe OZE - działanie na rynku energii kryzys - kraje członkowskie UE- OZE - subsydia Unia Europejska a OZE

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Koszty wsparcia odnawialnych źródeł energii to ważny temat w Polsce Polska a OZE

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dyskusja trwa a OZE czeka Praktyczne znaczenie OZE dla bezpieczeństwa energetycznego Dyspozycyjność technologii Magazynowanie energii Czy możemy zrezygnować z węgla ? Współspalanie – wskaźniki a nowe moce OZE Na czym oprzeć energetyczny mix ? Polska a OZE

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przyczyny: brak stabilnego prawa bariery techniczne rozwoju sieci, rezerw mocy i magazynowania energii długotrwała procedura administracyjna związana z pozwoleniami na budowę Skutki: rosnące ryzyko inwestycyjne i finansowe niepewność i ostrożność inwestorów Inwestorzy a OZE

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budżet programu: 420 mln zł pożyczka Rodzaj przedsięwzięcia Moc minimalna Moc maksymalna elektrownie wiatrowe 3MWe systemy fotowoltaiczne 200 kWp1 MWp pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5 MWt20 MWt małe elektrownie wodne 5 MW źródła ciepła opalane biomasą 20 MWt biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kWe2 MWe instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę 5 MWe

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej CEL: Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 - 290 000 Mg/rok Korzyści z realizacji inwestycji OZE produkcja energii elektrycznej - 235 000 MWh produkcja energii cieplnej - 990 000 GJ

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Okres wdrażania w latach 2014 – 2022. Alokacja środków w latach 2014 – 2018. Wydatkowanie środków: do 2020 r. Realizacja programu

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Beneficjenci

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M - 100 pkt bazowych, nie mniej niż 2% Warunki

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rodzaj przedsięwzięcia Intensywność dofinansowania elektrownie wiatrowedo 30 % systemy fotowoltaicznedo 75 % pozyskiwanie energii z wód geotermalnychdo 50 % małe elektrownie wodnedo 30 % źródła ciepła opalane biomasądo 30 % biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego do 75% instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej do 75% wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasędo 75% Intensywność dofinansowania

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę! Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Program priorytetowy NFOŚiGW BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google