Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY TURYSTYKI ćwiczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY TURYSTYKI ćwiczenia"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY TURYSTYKI ćwiczenia
Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa Rok akademicki 2012/2013

2 Ruch turystyczny Ruch turystyczny według Międzynarodowej Akademii Turystyki: „… podróże podejmowane dla przyjemności, wypoczynku lub leczenia – pieszo lub jakimkolwiek środkiem komunikacji. Do ich zakresu nie należą więc podróże w celach zarobkowych ani w celach zmiany miejsca stałego zamieszkania (osiedlania się)”. Ruch turystyczny wg W. Gaworeckiego: „Społeczno-ekonomiczne zjawisko ruchu turystycznego jest tworzone przez zbiór podróżnych motywowanych różnymi celami natury społeczno-kulturowej i zawodowej, które zamierzają oni osiągnąć po czasowym i dobrowolnym opuszczeniu miejsca stałego zamieszkania w kraju lub za granicą.”

3 Kryteria podziału turystyki
Kryterium motywacji lub grup motywacji motywacje rodzaje turystyki fizyczne - wypoczynek, - leczenie, - sport turystyka wypoczynkowa, turystyka lecznicza, turystyka sportowa (również pasywna) psychiczne - ucieczka od codziennej izolacji, rozrywka, pęd do przeżyć - turystyka nastawiona na wrażenia, przeżycia, np. turystyka oświatowa, wypoczynkowa, klubowa interpersonalne odwiedziny krewnych, przyjaciół i znajomych, życie towarzyskie, kontakty społeczne, eskapizm (ucieczka do natury, oderwanie się od rzeczywistości turystyka rodzinna, turystyka klubowa lub nastawiona na przeżycia, np. turystyka kempingowa kulturalne poznanie innych krajów i regionów, zainteresowanie sztuką, podróże motywowane religią - turystyka oświatowa, kształcąca prestiżowe - rozwój osobowości, chęć bycia uznanym i szanowanym - turystyka kongresowa, biznesowa, turystyka nastawiona na przeżycia

4 Kryteria podziału turystyki
Kryterium motywacji z punktu widzenia osób kreujących popyt Turystyka wypoczynkowa: Wypoczynek w pobliżu miejsca zamieszkania oraz wypoczynek w czasie urlopu w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych, Wypoczynek w uzdrowiskach z wykorzystaniem czynników naturalnych (woda, klimat itp.) Turystyka kulturalna: Turystyka poznawcza, Turystyka alternatywna, Turystyka pielgrzymkowa (religijna); Turystyka towarzyska: Turystyka rodzinna, Turystyka klubowa;

5 Kryteria podziału turystyki
Turystyka sportowa Turystyka związana z aktywnym lub pasywnym sportem; Turystyka związana z gospodarką: Podróże w interesach, Uczestnictwo w kongresach, Uczestnictwo w targach i wystawach, Turystyka motywacyjna (wyjazd jako premia otrzymana od przedsiębiorstwa); Turystyka związana z polityką: Turystyka dyplomatów i uczestników konferencji, Turystyka związana z uroczystościami politycznymi.

6 Kryteria podziału turystyki
Podział według cechy zasadniczej, z punktu widzenia podmiotu turystyki cecha forma turystyki liczba uczestników indywidualna, zbiorowa (grupowa, klubowa, masowa, rodzinna) wiek uczestników młodzieżowa seniorów czas pobytu krótkopobytowa (np. krótkoterminowe podróże w interesach, wycieczki jednodniowe, turystyka weekendowa) długoterminowa (np. urlopowa, uzdrowiskowa) pora roku letnia, zimowa, w szczycie sezonu lub międzysezonowa rodzaj zakwaterowania hotelowa parahotelowa (drugie mieszkania, kempingi, apartamenty)

7 Kryteria podziału turystyki
cecha forma turystyki środek transportu koleją, autokarem, samochodem, statkiem, jachtem, samolotem, piesza oddziaływanie na bilans płatniczy zagraniczna przyjazdowa (aktywna) zagraniczna wyjazdowa (pasywna) rodzaj finansowania socjalna, kredytowana lub finansowana przedpłatami zakres oddziaływania urzędowego swobodna lub reglamentowana aspekt socjologiczny luksusowa, ekskluzywna, tradycyjna, młodzieżowa, seniorów, socjalna sposób zorganizowania podróży indywidualna (zorganizowana lub nie przez biuro podróży), „ryczałtowa” (organizator oferuje pakiet usług związanych z podróżą i pobytem za zryczałtowaną cenę) zachowanie się w podróży „rozumna”, „oświecona”

8 Kryteria podziału turystyki
Kryterium pochodzenia turysty turystyka krajowa lub regionalna – podróże mieszkańców po własnym kraju lub jego regionie albo podróże po grupie krajów, turystyka przyjazdowa – przyjazdy do danego kraju osób mieszkających stale gdzie indziej, turystyka wyjazdowa – wyjazdy mieszkańców danego kraju za granicę. Łącząc ze sobą w różny sposób powyższe formy turystyki, można otrzymać następujące jej kategorie: turystyka wewnątrzkrajowa – turystyka krajowa i zagraniczna przyjazdowa, turystyka narodowa – turystyka krajowa i zagraniczna wyjazdowa, turystyka międzynarodowa – turystyka zagraniczna przyjazdowa i wyjazdowa.

9 Wybrane rodzaje turystyki
Turystyka krajoznawcza Turystyka kwalifikowana Turystyka zdrowotna Turystyka motywacyjna Turystyka biznesowa Turystyka kongresowa Turystyka etniczna Turystyka alternatywna Turystyka kulturalna Turystyka wiejska Turystyka religijno-pielgrzymkowa Turystyka weekendowa

10 Zagadnienia do przygotowania w formie prezentacji:
Potrzeby i motywacje wyjazdów turystycznych Polityka turystyczna państwa Turystyka krajoznawcza Turystyka kwalifikowana Turystyka zdrowotna Turystyka w interesach (Turystyka motywacyjna, biznesowa, kongresowa) Turystyka etniczna Turystyka alternatywna Turystyka kulturalna Turystyka wiejska (z wyodrębnieniem agroturystyki) Turystyka religijno-pielgrzymkowa


Pobierz ppt "PODSTAWY TURYSTYKI ćwiczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google