Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kongres Uzdrowisk Polskich Muszyna r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kongres Uzdrowisk Polskich Muszyna r"— Zapis prezentacji:

1 Kongres Uzdrowisk Polskich Muszyna 6. 06. 2009 r
Kongres Uzdrowisk Polskich Muszyna r. Kształcenie i doskonalenie zawodowe jako element innowacji w uzdrowiskach polskich Prof. nadzw.dr Tadeusz Burzyński Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

2 Proces kształcenia i doskonalenia zawodowego w turystyce
Rozwój cywilizacyjny Postęp naukowy, techniczny, ekonomiczny, organizacyjny Zmiany popytu i podaży Nowe innowacyjne produkty turystyczne Zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje kadr

3 Doskonalenie zawodowe
Kursy, szkolenia Konferencje i seminaria tematyczne Szkolenia kończące się uzyskaniem uprawnień – państwowych, branżowych, sieciowych i firmowych Szkolenia producentów towarów i usług Prywatne firmy szkoleniowe

4 Doskonalenie zawodowe
Szkolenia finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PARP Warszawa PARP Warszawa Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Dobre rządzenie - MSWiA

5 Doskonalenie zawodowe
Szkolenia ogólne-ekonomiczne, marketingowe - duży wybór Szkolenia specjalistyczne wynikające ze specyfiki działalności uzdrowiskowej – brak Propozycja – szkolenia na wzór szkoleń organizowanych w sieciach hotelowych – np. z inicjatywy trzech : UUP, IUP, SGU R Programowanie i inicjowanie szkoleń dla innowacyjnych produktów i procesów świadczenia usług

6 Kształcenie kadr turystycznych dla uzdrowisk
Turystyka znajduje się obecnie na kierunkach: Turystyka i rekreacja Geografia Stosunki międzynarodowe Geologia Ekonomia Zarządzanie Agroturystyka w Uniwersytetach Rolniczych

7 Kształcenie kadr turystycznych dla uzdrowisk
Studium przypadku: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia Turystyka i Rekreacja-mgr Kosmetologia - licencjat Fizjoterapia - licencjat

8 Kształcenie GWSH Kierunek Turystyka i Rekreacja : Studia licencjackie
Turystyka międzynarodowa Hotelarstwo i gastronomia Turystyka zdrowotna Studia magisterskie Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna

9 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
Rekrutacja Turystyka i rekreacja Kosmetologia Fizjoterapia Inne kierunki licencjackie

10 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
Absolwenci przygotowywani są do : zarządzanie usługami turystycznymi i uzdrowiskowymi prowadzenie działalności gospodarczej programowanie pobytów w uzdrowiskach

11 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
Przedmioty ogólne Regiony turystyczne świata Socjologia czasu wolnego Historia kultury Rynki turystyczne Polski Badania rynku turystycznego Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Informatyka w turystyce i rekreacji Polityka turystyczna Planowanie zrównoważonego rozwoju turystyki Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Międzynarodowe projekty inwestycyjne w turystyce

12 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
Przedmioty wprowadzające System turystyczny Przepisy prawne w turystyce i ochronie zdrowia Zachowanie konsumentów na rynku usług turystycznych Organizacja i usług w turystyce prozdrowotnej Promocja i informacja w turystce prozdrowotnej

13 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
Przedmioty kierunkowe specjalizacji Produkty turystyki uzdrowiskowej i odnowy biologicznej Działalność biznesowa w turystyce prozdrowotnej Organizacja obsługi klienta w uzdrowiskach i ośrodkach odnowy biologicznej Programowanie turystyki prozdrowotnej Etyka menedżera

14 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
Przedmioty uzupełniające Przedmioty do wyboru- nowości rynkowe Język obcy specjalnościowy Native speaker Proseminarium Seminarium magisterskie

15 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
Propozycje: wprowadzić specjalizacje dla uzdrowisk polskich na innych kierunkach studiów np. geologia, geografia Konferencja lub kongres: Kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr dla uzdrowisk

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kongres Uzdrowisk Polskich Muszyna r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google