Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kongres Uzdrowisk Polskich Muszyna 6.06.2009 r. Kształcenie i doskonalenie zawodowe jako element innowacji w uzdrowiskach polskich Prof. nadzw.dr Tadeusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kongres Uzdrowisk Polskich Muszyna 6.06.2009 r. Kształcenie i doskonalenie zawodowe jako element innowacji w uzdrowiskach polskich Prof. nadzw.dr Tadeusz."— Zapis prezentacji:

1 Kongres Uzdrowisk Polskich Muszyna r. Kształcenie i doskonalenie zawodowe jako element innowacji w uzdrowiskach polskich Prof. nadzw.dr Tadeusz Burzyński Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

2 Proces kształcenia i doskonalenia zawodowego w turystyce Rozwój cywilizacyjny Postęp naukowy, techniczny, ekonomiczny, organizacyjny Zmiany popytu i podaży Nowe innowacyjne produkty turystyczne Zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje kadr

3 Doskonalenie zawodowe Kursy, szkolenia Konferencje i seminaria tematyczne Szkolenia kończące się uzyskaniem uprawnień – państwowych, branżowych, sieciowych i firmowych Szkolenia producentów towarów i usług Prywatne firmy szkoleniowe

4 Doskonalenie zawodowe Szkolenia finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PARP Warszawa PARP Warszawa Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne 5.2 Dobre rządzenie - MSWiA

5 Doskonalenie zawodowe Szkolenia ogólne-ekonomiczne, marketingowe - duży wybór Szkolenia specjalistyczne wynikające ze specyfiki działalności uzdrowiskowej – brak Propozycja – szkolenia na wzór szkoleń organizowanych w sieciach hotelowych – np. z inicjatywy trzech : UUP, IUP, SGU R Programowanie i inicjowanie szkoleń dla innowacyjnych produktów i procesów świadczenia usług

6 Kształcenie kadr turystycznych dla uzdrowisk Turystyka znajduje się obecnie na kierunkach: Turystyka i rekreacja Geografia Stosunki międzynarodowe Geologia Ekonomia Zarządzanie Agroturystyka w Uniwersytetach Rolniczych

7 Kształcenie kadr turystycznych dla uzdrowisk Studium przypadku: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia –Turystyka i Rekreacja-mgr –Kosmetologia - licencjat –Fizjoterapia - licencjat

8 Kształcenie GWSH Kierunek Turystyka i Rekreacja : Studia licencjackie –Turystyka międzynarodowa –Hotelarstwo i gastronomia –Turystyka zdrowotna Studia magisterskie –Turystyka międzynarodowa –Hotelarstwo i gastronomia –Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna

9 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna Rekrutacja –Turystyka i rekreacja –Kosmetologia –Fizjoterapia –Inne kierunki licencjackie

10 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna Absolwenci przygotowywani są do : –zarządzanie usługami turystycznymi i uzdrowiskowymi –prowadzenie działalności gospodarczej –programowanie pobytów w uzdrowiskach

11 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna Przedmioty ogólne oRegiony turystyczne świata oSocjologia czasu wolnego oHistoria kultury Rynki turystyczne Polski Badania rynku turystycznego Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Informatyka w turystyce i rekreacji Polityka turystyczna Planowanie zrównoważonego rozwoju turystyki Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Międzynarodowe projekty inwestycyjne w turystyce

12 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna Przedmioty wprowadzające System turystyczny Przepisy prawne w turystyce i ochronie zdrowia Zachowanie konsumentów na rynku usług turystycznych Organizacja i usług w turystyce prozdrowotnej Promocja i informacja w turystce prozdrowotnej

13 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna Przedmioty kierunkowe specjalizacji Produkty turystyki uzdrowiskowej i odnowy biologicznej Działalność biznesowa w turystyce prozdrowotnej Organizacja obsługi klienta w uzdrowiskach i ośrodkach odnowy biologicznej Programowanie turystyki prozdrowotnej Etyka menedżera

14 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna Przedmioty uzupełniające Przedmioty do wyboru- nowości rynkowe Język obcy specjalnościowy Native speaker Proseminarium Seminarium magisterskie

15 Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna Propozycje: wprowadzić specjalizacje dla uzdrowisk polskich na innych kierunkach studiów np. geologia, geografia Konferencja lub kongres: Kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr dla uzdrowisk

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kongres Uzdrowisk Polskich Muszyna 6.06.2009 r. Kształcenie i doskonalenie zawodowe jako element innowacji w uzdrowiskach polskich Prof. nadzw.dr Tadeusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google