Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA n.t. „Projekt CALYPSO w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA n.t. „Projekt CALYPSO w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA n.t. „Projekt CALYPSO w Polsce
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI W POLSCE, KOMISJA EUROPEJSKA KONFERENCJA n.t. „Projekt CALYPSO w Polsce i sąsiednich krajach członkowskich” PANEL II: Wymiana turystyczna dla młodzieży WPROWADZENIE: Henryk Gołębiewski - Prezes PTSM TURYSTYKA MŁODZIEŻOWA ORAZ ROLA I ZADANIA RUCHU SPOŁECZNEGO W JEJ UPOWSZECHNIANIU

2 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
TURYSTYKA MŁODZIEŻOWA STANOWI W POLSCE ZNACZĄCY SKŁADNIK TURYSTYKI SPOŁECZNEJ JEST WAŻNYM CZYNNIKIEM: + ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO + PRZEMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH JEST WAŻNYM ELEMENTEM: + SZKOLNEJ EDUKACJI I WYCHOWANIA + ORGANIZOWANIA CZASU WOLNEGO DLA MŁODZIEŻY + REALIZACJI OSOBNICZYCH POTRZEB I ZAINTERESOWAŃ MŁODYCH LUDZI

3 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
ORGANIZATORZY TURYSTYKI SPOŁECZNEJ W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻOWYM: + SZKOŁA I NAUCZYCIELE + HARCERSTWO + POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE + POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH + POLSKA FEDERACJA CAMPINGI I CARAVANINGU

4 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
100 LAT ŚWIATOWEGO RUCHU SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH

5

6 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH GŁÓWNE CELE STATUTOWE:
POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH GŁÓWNE CELE STATUTOWE: * organizowanie i prowadzenie w Polsce schronisk młodzieżowych * upowszechnianie turystyki młodzieżowej * upowszechnianie w Polsce legitymacji schroniskowej * uczestniczenie w procesie edukacyjnym polskiej szkoły * reprezentowanie w Polsce światowego ruchu schronisk młodzieżowych    

7 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH DZIAŁALNOŚĆ: 1
POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH DZIAŁALNOŚĆ:              współorganizowanie z władzami oświatowymi całorocznych i ponad 120 sezonowych SM 2.     zorganizowanie 76 „tras typowych PTSM” dla obozów wędrownych; obozy dla ponad 4,2 tys. uczestników     system szkoleń kadry schronisk młodzieżowych, kursy dla nauczycieli i młodzieży na uprawnienia w „turystyce szkolnej”      6 ogólnopolskich zlotów PTSM dla uczniów, ponad zlotów i imprez regionalnych i oddziałowych, ponad 2 tys. imprez środowiskowych       ponad 70 tysięcy członków indywidualnych skupionych w 839 kołach PTSM ( głównie szkolnych ) i 34 terenowych oddziałach PTSM        aktywna promocja turystyki młodzieżowej i bazy schroniskowej w różnych formach        współpraca z zagranicznymi stowarzyszeniami schronisk młodzieżowych  

8 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
ROZWINIĘCIE KILKU WĄTKÓW W DYSKUSJI PODEJMĄ: Maria Syrek Wiceprezes ZG PTSM, Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM w Szczecinie: PRZYGOTOWANIE ANIMATORÓW TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ ORAZ KADRY SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH. Marian Dzimira Członek ZG PTSM, Dyrektor Zespołu Schronisk Młodzieżowych PTSM w Rzeszowie i Przemyślu: ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOSCI TURYSTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SCHRONISKACH MŁODZIEŻOWYCH. Waldemar Domarańczyk Wiceprezes ZG PTSM, Prezes Oddziału PTSM w Piotrkowie Trybunalskim: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ ODDZIA-ŁY I KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SCHRONISK MŁODZIEZOWYCH.

9 POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
KONKLUZJE I WNIOSKI TURYSTYKA SPOŁECZNA, A ZWŁASZCZA TURYSTYKA DZIECI I MŁODZIEŻY, POWINNA BYĆ UPOWSZECHNIANA PRZY POWAŻNYM WSPARCIU ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH SPONSORÓW. ORGANIZATORAMI TURYSTYKI SPOŁECZNEJ POWINNY BYĆ, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI, SPECJALISTYCZNE TURYSTYCZNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NON-PROFIT. SZCZEGÓLNE WSPARCIE POWINNA UZYSKAĆ TURYSTYKA SZKOLNA, CO SIĘ PRZYCZYNI DO ZDECYDOWANIE LEPSZEGO WYKORZYSTANIE BAZY MŁODZIEŻOWEJ I WPŁYNIE NA WYDŁUŻENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO. PODSTAWOWYM WARUNKIEM ROZWOJU TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ JEST ROZWIJANIE DLA JEJ POTRZEB BAZY NOCLEGOWEJ CHARAKTE- RYZUJĄCEJ SIĘ GODZIWYMI WARUNKAMI POBYTU, DOBRYM POZIOMEM USŁUG, BEZPIECZEŃSTWEM I PRZYSTĘPNYMI CENAMI POBYTU. NALEŻY POSTULOWAĆ WPROWADZENIE W LATACH W RAMACH PROGRAMU „CALYPSO” ZADANIA, KTÓRE ZNACZĄCO WESPRZE ROZWÓJ TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ ORAZ BAZY MATERIALNEJ TEJ TURYSTYKI.

10 DZIĘKUJĘ Henryk Gołębiewski


Pobierz ppt "KONFERENCJA n.t. „Projekt CALYPSO w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google