Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06."— Zapis prezentacji:

1 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

2 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06  konkurencja w elektroenergetyce  liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce  zasada TPA – jak korzystać z możliwości wyboru dostawy?  oczekiwania i problemy klientów  spory w sprawie TPA – prawa klienta  prawne i instytucjonalne uwarunkowania rynku energii w Polsce  liberalizacja rynku energii w Europie i na świecie – dotychczasowe WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE

3 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 Otwarcie rynku energii elektrycznej w Polsce - 2002 – 2007 SZARA RZECZYWISTOŚĆ

4 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 Zmiana sprzedawcy w 25 krajach UE Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej {SEC(2005)1448}, Komisja Wspólnot Europejskich. COM(2005) 568 końcowy. Bruksela, 15 listopada 2005 r. z korektą z 12 stycznia 2006 r.

5 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 Zmiana sprzedawcy w 25 krajach UE Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej {SEC(2005)1448}, Komisja Wspólnot Europejskich. COM(2005) 568 końcowy. Bruksela, 15 listopada 2005 r. z korektą z 12 stycznia 2006 r.

6 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 Model rynku a system rozliczeń TERAŹNIEJSZOŚĆ  podział na rynek detaliczny i hurtowy, regulowany i konkurencyjny  liczne bariery TPA  grafiki przebiegów (godzinowych) - podstawowym wymaganiem dla systemów pomiarowo – rozliczeniowych odbiorców i dla procedur rozliczeń PRZYSZŁOŚĆ (szanse i wątpliwości)  handel ponad siecią, grupy bilansujące, profile  „sprzedawcy z urzędu” – definicje, rola i znaczenie funkcji wyznacznikiem zachowań odbiorców  „operatorzy pomiarów” – organizacja jednostki/spółki, zasady świadczenia usług oraz priorytety działań podstawą rozwoju TPA ?

7 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 Implementacja zasady TPA – PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ  Określenie procedur rozliczeń i bilansowania dla poszczególnych grup odbiorców uprawnionych także przy wykorzystaniu krzywych obciążeń, ze szczególnym uwzględnieniem rynków lokalnych – nowelizacja ustawy PE (z 19.01.06), nowe IRiESD ?  Opracowanie oraz wdrożenie jednolitych i przejrzystych procedur zmiany sprzedawcy - rozporządzenie o funkcjonowaniu… nowe IRiESD ?  Opracowanie standardowych umów przesyłowych i sposobów ich zawierania IRiESD ?, rozporządzenie ?  Dostosowanie wymagań OSD dotyczących układów pomiarowych i transmisji danych do konkurencyjnego rynku energii – rozporządzenie o funkcjonowaniu…

8 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

9 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

10 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 Projekt IRiESP. Bilansowanie… Wybrane zmiany dotyczące TPA  wprowadzenie możliwości bilansowania odbiorców i wytwórców opartego o JGO (fizyczne)  zmiana dokładności zgłoszeń na RB do 0,001 MWh  Raport OSP z konsultacji projektu IRiESP – Bilansowanie… (391 uwag i wątpliwości),  konieczność dodatkowych wyjaśnień, wprowadzenie zmian  Komunikat Prezesa URE z 15 grudnia 2005 r.  w przypadku zatwierdzenia IRiESP – Bilansowanie… - konieczność korelacji pomiędzy IRiESP a IRiESD w ustawowym terminie

11 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 Debata, zagadnienia do dyskusji 1)Jak Państwa zdaniem proponowane w nowej strategii/polityce energetycznej zmiany wpłyną na sytuację odbiorcy na rynku energii elektrycznej? 2)Czy rzeczywiście z dniem 1 lipca 2007 roku możliwe będzie „szerokie” otwarcie rynku energii elektrycznej ? Czy jest szansa, że każdy z nas będzie mógł skorzystać z zasady TPA, nawet nie wiedząc o niej zbyt dużo ?

12 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 Debata, zagadnienia do dyskusji 3)Jak działające na rynku przedsiębiorstwa energetyczne przygotowują się do odmiennych warunków funkcjonowania po dacie 1 lipca 2007 roku ? 4)Jakie wskazówki duzi odbiorcy, reprezentowani licznie w debacie, którzy stykają się na co dzień z problemami naszego, polskiego rynku energii elektrycznej, mogliby doradzić wszystkim, którzy myślą o zmianie sprzedawcy ?

13 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 Debata, zagadnienia do dyskusji 5)Jaka Państwa zdaniem czeka nas – odbiorców przyszłość po wydzieleniu operatorów i działalności obrotu, po uwolnieniu rynku energii od 1 lipca 2007 r. ? Czy pojawią się kioski z „tańszą” energią ? Czy do denerwujących nas często akwizytorów dojdą ci oferujący energię elektryczną i gaz ? Czy taki obraz jest możliwy także do akceptacji przez nas – odbiorców - klientów? Akwizytorom (też energii) wstęp wzbroniony !!

14 DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 TPA 2005


Pobierz ppt "DEBATA: Klient na rynku energii – forum odbiorców energii M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06."

Podobne prezentacje


Reklamy Google