Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wdrożenie MiFID – nowe obowiązki dla domów maklerskich Maria Dobrowolska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wdrożenie MiFID – nowe obowiązki dla domów maklerskich Maria Dobrowolska."— Zapis prezentacji:

1 1 Wdrożenie MiFID – nowe obowiązki dla domów maklerskich Maria Dobrowolska

2 2 Podstawy prawne Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych MiFID Dyrektywa wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy MiFID w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy MiFID w odniesieniu do prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów do obrotu Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 25 lipca 2005r Akty wykonawcze wynikające z ustawy

3 3 Terminarz Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi : 1 listopada 2007 – data wejścia w życie ustawy 1 grudnia 2007 – dostosowanie prowadzonej działalności do ustawy 1 lutego 2008 – dostarczenie do KNF informacji o grupie kapitałowej

4 4 Wymogi organizacyjne Przekazywanie informacji klientom Zasady świadczenia usług Przeciwdziałanie konfliktom interesów Główne obszary regulacji

5 5 Wymogi organizacyjne Komórka ds. zgodności z prawem monitorowanie i stała ocena skuteczności wprowadzonych środków i procedur wynikających z MIFID eliminowanie wszelkich niedociągnięć w implementacji MIFID doradztwo i pomoc dla osób zaangażowanych w zakresie zobowiązań DM wynikających z MIFID sprawozdawczość dla kierownictwa wyższego szczebla DM

6 6 Wymogi organizacyjne cd. Komórka ds. zarządzania ryzykiem ustanowienie i utrzymywanie zasad i procedur zarządzania ryzykiem związanym z działalnością DM monitorowanie skuteczności przyjętych zasad, procedur i skuteczności podjętych środków monitorowanie stosowania zasad i procedur przez osoby zaangażowane sprawozdawczość dla kierownictwa wyższego szczebla DM

7 7 Wymogi organizacyjne cd. Komórka ds. audytu wewnętrznego Ustanowienie i utrzymywanie planu audytu wewnętrznego – sprawdzanie skuteczności kontroli wewnętrznej Wydawanie zaleceń w zakresie poprawy skuteczności kontroli wewnętrznej sprawozdawczość dla kierownictwa wyższego szczebla DM

8 8 Wymogi organizacyjne – zagadnienia szczegółowe Polityka utrzymywania ciągłości działalności gospodarczej, zapewniająca zachowanie najważniejszych danych i funkcji oraz utrzymanie usług w przypadku przerwy w funkcjonowaniu systemów i procedur Obowiązki kierownictwa wyższego szczebla Transakcje osobiste Outsorsing Zabezpieczenie instrumentów finansowych i funduszy klientów Przechowywanie danych

9 9 Przekazywanie informacji klientom Kategorie klientów Informacje dla klientów i potencjalnych klientów przed podpisaniem umowy i wykonaniem transakcji Informacje handlowe Informacje o instrumentach finansowych Informacje o zabezpieczeniu aktywów klientów Informacje o kosztach i powiązanych opłatach Sprawozdania dla klientów z realizacji zleceń Sprawozdania z zarządzania portfelem

10 10 Zasady świadczenia usług Ocena odpowiedniości usługi i ogólnej adekwatności Best execution Kryteria najkorzystniejszej realizacji zleceń Obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie klienta Polityka realizacji zleceń

11 11 Zasady świadczenia usług cd. Obsługa zleceń klienta Zasady realizacji Łączenie i kolejność realizacji zleceń Łączenie i szeregowanie transakcji własnych i klienta Badania inwestycyjne

12 12 Przeciwdziałanie konfliktowi interesów Sprzeczność interesów potencjalnie zagrażająca interesom klientów Polityka przeciwdziałania sprzeczności interesów Rejestr usług i działalności wywołujących sprzeczność interesów Zachęty Transakcje osobiste


Pobierz ppt "1 Wdrożenie MiFID – nowe obowiązki dla domów maklerskich Maria Dobrowolska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google