Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydzielenie RWE Stoen Operator ze struktur RWE Stoen S.A. (unbundling) Warszawa, 20.06.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydzielenie RWE Stoen Operator ze struktur RWE Stoen S.A. (unbundling) Warszawa, 20.06.2007."— Zapis prezentacji:

1 Wydzielenie RWE Stoen Operator ze struktur RWE Stoen S.A. (unbundling) Warszawa, 20.06.2007

2 2 Agenda Model wydzielenia Operatora ze struktur RWE STOEN S.A. Unbundling w RWE STOEN S.A. – struktury, procesy, Program zgodności Harmonogram Otwarte kwestie

3 3 STOEN Operator Przebadano 4 warianty wydzielenia Podział przez wydzielenie STOEN jedn. samo- bilansująca majątek zorganizowana część przedsięb. Operator majątek etap 1 RWE Energy Możliwość wdrożenia jednego z wariantów istniała jedynie w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji od Urzędu Skarbowego etap 2 STOEN Operator STOEN Zorganizowana część przedsiębiorstwa MSR + dzierżawa bądź leasing Dzierżawa bądź leasing Przeszacowanie majątku zorganizowana część przedsięb. majątek Operator Wniesienie aportu

4 4 Preferowany model jest obecnie wdrażany Realizacja preferowanego modelu była uzależniona od pozytywnej decyzji Urzędu Skarbowego Pozytywna decyzja Urzędu Skarbowego nadeszła w dniu 24 października 2006 STOEN jednostka samobilans. majątek Zorganizowana część przedsiębiorstwa Operator majątek etap 1 etap 2 Zorganizowana część przedsiębiorstwa Wniesienie aportu Model dwustopniowy: Etap 1:Do dnia 01.01.07 obszar sieciowy łącznie z majątkiem został przekształcony w jednostkę samobilansującą, działąjącą w ramach STOEN S.A. Złożenie wniosku w KRS o zarejestrowanie oddziału nastąpiło w dniu 10.11.06/ powołanie spółki RWE STOEN Operator sp. z o.o. nastąpiło w dniu 7.12.06 Etap 2: Do dnia 1.07.07 jednostka samobilansująca zostanie wniesiona aportem (majątek, pracownicy) do spółki kapitałowej OSD jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. pracownicy

5 5 Agenda Model wydzielenia Operatora ze struktur RWE STOEN S.A. Unbundling w RWE STOEN S.A. – struktury, procesy, Program zgodności Harmonogram Otwarte kwestie

6 6 struktury org. procesy Program zgodności Unbundling w RWE STOEN Przygotowanie struktury organizacyjnej STOEN do wdrożenia unbundlingu 2004 r.: Rozdział funkcji sterujących od operacyjnych oraz utworzenie pionu Zarządzanie Majątkiem Sieciowym 2005 r.: Ciągły proces dostosowania struktur pionu Obsługi Klienta oraz komórek operacyjnych w sieci (serwis techniczny) 2006 r.: Opracowanie i zatwierdzenie docelowej struktury unbundling - Wydzielenie OSD 7.12.2006 – powołanie spółki RWE STOEN Operator sp. z o.o. Dostosowanie istniejących procesów do nowej struktury oraz opracowanie nowych procedur, obowiązujących po 1 lipca 2007 Analiza procesów pod kątem ich zgodności z unbundlingiem oraz zainicjowanie wdrożenia odpowiednich działań Powołanie koordynatora ds. Programu zgodności Wdrożenie Programu zgodności Raportowanie do URE Przeszkolenie pracowników pod kątem krytycznych kwestii w aspekcie unbundlingu SAP Core dostosowanie systemu SAP Core bazując na wytycznych unbundlingu SAP IS-U wpływ unbundlingu na projekt wdrożenia SAP IS-U Aktualne i wcześniejsze działania

7 7 Strategic issues DSO Market DSO Struktura zadań związanych z unbundlingiem market model 2.1 change of supplier grid access billing 2.2 customer care structure contract mgt. integr. contracts 2.3 Balancing (EDM) / Data Collection / Data Interfaces (EDI) compliance change management / IT internal/ external communication 1.5 contract mgt. desintegr. contracts suppliers balancing companies 2.4 sales structure 4.1 Sales sales - purchasing contract 4.2 meter operator 2.52.5 Billing System (IS-U) 3.2 contract & Data Exchange with DSO (SLAs) 4.3 balancing market model (URB) 4.4 contract mgt. 4.5 sales-customer service contract (SLAs) 4.6 purchasing - DSO 4.7 business analysis 1.1 DSO-structure formal issues staff issues 1.2 asset mgt. transfer and reevaluation 1.3 agreements with STOEN SLAs 1.4 Support Systems (SAP Core vs ESM/EP5) 3.3 IT Applications 3.1 Customer Service 5.2.2 5.1 5.2 5.2.1 5.1.3 5.1.4 Customer care structure Business processes alignment: Billing &invoicing Dunning Meter Reading Customers Enquiries 5.1.5 Fast Close /Reporting

8 8 Agenda Model wydzielenia operatora ze struktur STOEN Unbundling w STOEN – struktury, procesy, Program zgodności Harmonogram Otwarte kwestie

9 9 Kamienie milowe koncesja i przeszacowanie majątku Go Live SBU Go Live DSO Uzgodnienia z URE Wniosek koncesyjny Wniosek o wyznaczenie OSD na operatora Proces komunikacji: pracownicy/ ZZ Analiza metod przeszacowania majątku decyzja nt. metody przeszacowania majątku koncesja Wniesienie aportu wyznaczenie OSD na operatora Wniesienie aportem jednostki samobilansującej jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa do OSD 30.06.07 Go Live SBU 01.01.07 29.05.07

10 10 Agenda Model wydzielenia operatora ze struktur STOEN Unbundling w STOEN – struktury, procesy, Program zgodności Harmonogram Otwarte kwestie

11 11 Unbundling Otwarte kwestie Brak jednolitego modelu unbundlingu wybranego przez SD Brak jednolitego modelu rozliczania klientów profilowych oraz wymiany danych Dodatkowe koszty personalne oraz IT np. związane ze skomplikowanym mechanizmem bilansowania handlowego Brak godzinowych danych pomiarowych od odbiorców końcowych energii (kilkanaście mln. w Polsce) w celu zmierzenia rzeczywistych strat w sieci Konieczność szacowania strat technicznych metodami analitycznymi wymagającymi pewnych uproszczeń Konieczność prowadzenia dodatkowych umów i rozliczeń między Spółkami Dystrybucyjnymi a Spółkami Obrotu


Pobierz ppt "Wydzielenie RWE Stoen Operator ze struktur RWE Stoen S.A. (unbundling) Warszawa, 20.06.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google