Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kupowanie i sprzedawanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kupowanie i sprzedawanie"— Zapis prezentacji:

1 Kupowanie i sprzedawanie

2 Kupowanie i sprzedawanie
Do tej pory zakładaliśmy, że konsument posiada dochód (m) Załóżmy, że konsument posiada zasób (x1 i x2). Posiadany zasób niekoniecznie musi być optymalnym koszykiem, który maksymalizuje użyteczność. Zakładamy, że konsument może wymienić część x1 na x2 lub odwrotnie, zgodnie z cenami rynkowymi p1 i p2.

3 Zasób Liczba jednostek dóbr x1…xn, posiadanych prze konsumenta.
Np. oznacza, że konsument posiad 10 jednostek x1 i 2 jednostki x2. Jaki jest dochód konsumenta?

4 Zasób Dochód konsumenta w tym przypadku jest równy wartości zasobu.
O wartości zasobu decydują ceny rynkowe Np. zasób: przy cenach: p1=2 i p2=3 jest wart:

5 Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz
Przy danych cenach p1 i p2 ograniczenie budżetowe konsumenta, który posiada zasób: jest równe: A jego zbiór budżetowy to:

6 Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz
x2 w2 w1 x1

7 Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz
x2 w2 Zbiór budżetowy w1 x1

8 Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz
x2 w2 w1 x1

9 Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz
x2 Zbiór budżetowy przy nowych cenach w2 w1 x1

10 Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz
Zasób zawsze znajduje się na linii ograniczenia budżetowego x2 Zmiana cen powoduje, że ograniczenie budżetowe obraca się wokół punktu zasobu w2 w1 x1

11 Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz
Suma wartości popytów netto jest równa (zawsze) 0.

12 Przykład 1 Kasia ma funkcję użyteczności U(a; b) = ab,
a jej zasób to (ωa, ωb)= (100, 200). Ceny rynkowe wynoszą odpowiednio: pa = 1 oraz pb = 2. Ile wynosi popyt brutto oraz popyt netto na dobro a i b?

13 Popyt netto x2 Przy cenach (p1,p2) konsument sprzedaje dobro x1, aby móc zwiększyć konsumpcję dobra x2. x2* w2 x1* w1 x1

14 Popyt netto x2 Natomiast przy cenach (p1’,p2’)
konsument sprzedaje dobro 2 , aby kupić więcej dobra x1 w2 x2* w1 x1* x1

15 Popyt netto x2 Krzywa ofert cenowej zawiera wszystkie maksymalizujące
użyteczność popyty brutto. w2 w1 x1

16 Popyt netto x2 Krzywa ofert y cenowej Sprzedaje x1, kupuje x2 w2 w1 x1

17 Popyt netto x2 Krzywa ofert y cenowej Sprzedaje x2, kupuje x1 w2 w1 x1

18 Podaż pracy - model $m – pozapłacowy dochód ¾
R – zasób czasu, który może zostać przeznaczony na pracę lub wypoczynek (R) w = (R,m) – zasób początkowy pc – cena konsumpcji w – stawka płacy

19 Podaż pracy Ograniczenie budżetowe konsumenta C, R – popyty brutto na konsumpcję oraz wypoczynek. { { wydatki wartość zasobu

20 Podaż pracy

21 Podaż pracy ($) C m zasób R R

22 Podaż pracy C m zasób R R

23 Podaż pracy C m zasób R R

24 Podaż pracy C nachylenie = , realna stawka płacy m zasób R R

25 Podaż pracy C C* m zasób R R* R popyt na wypoczynek podaż pracy

26 Płaca realna a podaż pracy

27 Równanie Słuckiego – jeszcze raz
Słucki: zmiana w popycie na skutek zmiany ceny jest sumą: czystego efektu substytucyjnego efektu dochodowego. Założenie: dochód bez zmian! Jednak teraz dochód (wartość zasobu) zależy od cen t.j. Jak to wpłynie na równanie Słuckiego?

28 Równanie Słuckiego – jeszcze raz
Zmiana cen spowoduje zmianę wartości zasobu: dojdzie nowy rodzaj efektu dochodowego: efekt dochodowy spowodowany zmianą wartości zasobu W związku z tym teraz będą trzy efekty: czysty efekt substytucyjny, zwykły efekt dochodowy, efekt dochodowy związany ze zmianą dochodu

29 Równanie Słuckiego – jeszcze raz
x2 Początkowe ceny (p1’,p2’). x2’ w2 x1’ w1 x1

30 Równanie Słuckiego – jeszcze raz
x2 Początkowe ceny (p1’,p2’). Końcowe ceny (p1”,p2”). x2’ w2 x2” x1’ w1 x1” x1

31 Równanie Słuckiego – jeszcze raz
x2 Początkowe ceny (p1’,p2’). Końcowe ceny (p1”,p2”). x2’ w2 x2” x1’ w1 x1” x1

32 Równanie Słuckiego – jeszcze raz
Þ x2 Czysty efekt substytucyjny w2 w1 x1

33 Równanie Słuckiego – jeszcze raz
Þ x2 Czysty efekt substytucyjny w2 w1 x1

34 Równanie Słuckiego – jeszcze raz
Þ x2 Czysty efekt substytucyjny Þ Zwykły efekt dochodowy w2 w1 x1

35 Równanie Słuckiego – jeszcze raz
Þ x2 Czysty efekt substytucyjny Þ Zwykły efekt dochodowy w2 w1 x1

36 Równanie Słuckiego – jeszcze raz
Þ x2 Czysty efekt substytucyjny Þ Zwykły efekt dochodowy Þ Efekt dochodowy zasobu w2 w1 x1

37 Równanie Słuckiego – jeszcze raz
Þ x2 Czysty efekt substytucyjny Þ Zwykły efekt dochodowy Þ Efekt dochodowy zasobu w2 w1 x1

38 Przykład 2 Funkcja popytu konsumenta na mleko ma postać: X1=10 + m/10p1 Konsument dysponuje zasobem w=40 l. mleka P0 = 3 zł/l Cena spada do: P1 = 2 zł/l Znajdź: czysty efekt substytucyjny, zwykły efekt dochodowy, efekt dochodowy zasobu

39 Podsumowanie Całkowita zmiana w popycie spowodowana
zmianą ceny jest sumą trzech efektów (i) czystego efektu substytucyjnego (ii) zwykłego efektu dochodowego (iii) efektu dochodowego spowodowanego zmianą wartości zasobu

40 Równanie Słuckiego – jeszcze raz

41 Równanie Słuckiego – jeszcze raz

42 Równanie Słuckiego – jeszcze raz

43 Labour market


Pobierz ppt "Kupowanie i sprzedawanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google