Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kupowanie i sprzedawanie. u Do tej pory zakładaliśmy, że konsument posiada dochód (m) u Załóżmy, że konsument posiada zasób (x1 i x2). Posiadany zasób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kupowanie i sprzedawanie. u Do tej pory zakładaliśmy, że konsument posiada dochód (m) u Załóżmy, że konsument posiada zasób (x1 i x2). Posiadany zasób."— Zapis prezentacji:

1 Kupowanie i sprzedawanie

2 u Do tej pory zakładaliśmy, że konsument posiada dochód (m) u Załóżmy, że konsument posiada zasób (x1 i x2). Posiadany zasób niekoniecznie musi być optymalnym koszykiem, który maksymalizuje użyteczność. u Zakładamy, że konsument może wymienić część x1 na x2 lub odwrotnie, zgodnie z cenami rynkowymi p1 i p2.

3 Zasób u Liczba jednostek dóbr x1…xn, posiadanych prze konsumenta. u Np. oznacza, że konsument posiad 10 jednostek x1 i 2 jednostki x2. u Jaki jest dochód konsumenta?

4 Zasób u Dochód konsumenta w tym przypadku jest równy wartości zasobu. u O wartości zasobu decydują ceny rynkowe u Np. zasób: przy cenach: p 1 =2 i p 2 =3 jest wart:

5 Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz u Przy danych cenach p1 i p2 ograniczenie budżetowe konsumenta, który posiada zasób: jest równe: A jego zbiór budżetowy to:

6 x2x2 x1x1   Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz

7 x2x2 x1x1   Zbiór budżetowy Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz

8 x2x2 x1x1  

9 x2x2 x1x1   Zbiór budżetowy przy nowych cenach Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz

10 x2x2 x1x1   Zasób zawsze znajduje się na linii ograniczenia budżetowego Zmiana cen powoduje, że ograniczenie budżetowe obraca się wokół punktu zasobu Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz

11 u Ograniczenie --> u Suma wartości popytów netto jest równa (zawsze) 0. Ograniczenie budżetowe – jeszcze raz

12 Przykład 1 Kasia ma funkcję użyteczności U(a; b) = ab, a jej zasób to (ω a, ω b )= (100, 200). Ceny rynkowe wynoszą odpowiednio: p a = 1 oraz p b = 2. Ile wynosi popyt brutto oraz popyt netto na dobro a i b?

13 Popyt netto x2x2 x1x1   x2*x2* x1*x1* Przy cenach (p 1,p 2 ) konsument sprzedaje dobro x1, aby móc zwiększyć konsumpcję dobra x2.

14 Popyt netto x2x2 x1x1   x2*x2* x1*x1* Natomiast przy cenach (p 1 ’,p 2 ’) konsument sprzedaje dobro 2, aby kupić więcej dobra x1

15 x2x2 x1x1   Krzywa ofert cenowej zawiera wszystkie maksymalizujące użyteczność popyty brutto. Popyt netto

16 x2x2 x1x1   Krzywa ofert y cenowej Sprzedaje x1, kupuje x2

17 Popyt netto x2x2 x1x1   Krzywa ofert y cenowej Sprzedaje x2, kupuje x1

18 Podaż pracy - model u $m – pozapłacowy dochód u R – zasób czasu, który może zostać przeznaczony na pracę lub wypoczynek (R)   = (R,m) – zasób początkowy u p c – cena konsumpcji u w – stawka płacy  

19 Podaż pracy u Ograniczenie budżetowe konsumenta C, R – popyty brutto na konsumpcję oraz wypoczynek.     wartość zasobu wydatki

20  →  Podaż pracy

21 C R R  zasób m ($) Podaż pracy

22 C R R  zasób  m Podaż pracy

23 C R R  zasób   m Podaż pracy

24 C R R  zasób   m nachylenie =, realna stawka płacy Podaż pracy

25 C R R  zasób   m C* R* popyt na wypoczynek podaż pracy Podaż pracy

26 Płaca realna a podaż pracy

27 Równanie Słuckiego – jeszcze raz u Słucki: zmiana w popycie na skutek zmiany ceny jest sumą: –czystego efektu substytucyjnego –efektu dochodowego. u Założenie: dochód bez zmian! u Jednak teraz dochód (wartość zasobu) zależy od cen t.j. u Jak to wpłynie na równanie Słuckiego?

28 u Zmiana cen spowoduje zmianę wartości zasobu: u dojdzie nowy rodzaj efektu dochodowego: efekt dochodowy spowodowany zmianą wartości zasobu u W związku z tym teraz będą trzy efekty: –czysty efekt substytucyjny, –zwykły efekt dochodowy, –efekt dochodowy związany ze zmianą dochodu → Równanie Słuckiego – jeszcze raz

29 x1x1 22 11 x2x2 x2’x2’ x1’x1’ Początkowe ceny (p 1 ’,p 2 ’). Równanie Słuckiego – jeszcze raz

30 x1x1 22 11 x2x2 x2’x2’ x1”x1” x2”x2” Początkowe ceny (p 1 ’,p 2 ’). Końcowe ceny (p 1 ”,p 2 ”). x1’x1’ Równanie Słuckiego – jeszcze raz

31 x1x1 22 11 x2x2 x2’x2’ x1”x1” x2”x2” x1’x1’ Początkowe ceny (p 1 ’,p 2 ’). Końcowe ceny (p 1 ”,p 2 ”). Równanie Słuckiego – jeszcze raz

32 x1x1 22 11 x2x2 Czysty efekt substytucyjny  Równanie Słuckiego – jeszcze raz

33 x1x1 22 11 x2x2 Czysty efekt substytucyjny  Równanie Słuckiego – jeszcze raz

34 x1x1 22 11 x2x2 Czysty efekt substytucyjny  Zwykły efekt dochodowy  Równanie Słuckiego – jeszcze raz

35 x1x1 22 11 x2x2 Czysty efekt substytucyjny  Zwykły efekt dochodowy  Równanie Słuckiego – jeszcze raz

36 x1x1 22 11 x2x2 Czysty efekt substytucyjny  Zwykły efekt dochodowy  Efekt dochodowy zasobu  Równanie Słuckiego – jeszcze raz

37 x1x1 22 11 x2x2 Czysty efekt substytucyjny  Zwykły efekt dochodowy  Efekt dochodowy zasobu  Równanie Słuckiego – jeszcze raz

38 Przykład 2 Funkcja popytu konsumenta na mleko ma postać: X 1 =10 + m/10p 1 Konsument dysponuje zasobem w=40 l. mleka P 0 = 3 zł/l Cena spada do: P 1 = 2 zł/l Znajdź: czysty efekt substytucyjny, zwykły efekt dochodowy, efekt dochodowy zasobu

39 Podsumowanie Całkowita zmiana w popycie spowodowana zmianą ceny jest sumą trzech efektów (i) czystego efektu substytucyjnego (ii) zwykłego efektu dochodowego (iii) efektu dochodowego spowodowanego zmianą wartości zasobu

40 Równanie Słuckiego – jeszcze raz

41

42

43 Labour market


Pobierz ppt "Kupowanie i sprzedawanie. u Do tej pory zakładaliśmy, że konsument posiada dochód (m) u Załóżmy, że konsument posiada zasób (x1 i x2). Posiadany zasób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google