Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład nr 5 W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład nr 5 W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld."— Zapis prezentacji:

1 Wykład nr 5 W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld.

2 Model czystej wymiany Jednostki dysponują pewnym zasobem dóbr i dobra te mogą wymieniać między sobą (proces produkcji zostaje pominięty). - Dw ó ch konsument ó w (lub dwa rodzaje konsument ó w): A i B. - Ich zas ó b początkowy na dobro 1 i 2 wynosi: oraz Np. - Całkowita dostępna ilość dóbr 1 i 2 wynosi odpowiednio:

3 Alokacje dopuszczalne Jakie alokacje dóbr 1 i 2 pomiędzy konsumentami A i B są dopuszczalne? - Alokacja dopuszczalna – ilość każdego dobra konsumowanego jest r ó wna co najmniej jego ilości dostępnej. - Jedną z dopuszczalnych alokacji jest alokacja zasobu początkowego. Prostokąt Edgewortha (Francis Ysidro Edgeworth) przedstawia zasoby i preferencje dwóch podmiotów. Jest przydatnym narzędziem do przedstawienia wszystkich dopuszczalnych alokacji dwóch dóbr pomiędzy dwoma podmiotami.

4 10F 0K0K 0J0J 6C 10F 6C Ubrania Jana Ubrania Kasi Jedzenie Jana Jedzenie Kasi 1C 5C 3F 7F A Alokacja początkowa punkt A: Jan ma 7F i i 1C, Kasia ma 3F i 5C. Prostokąt Edgewortha - przykład Dobro 1: Jedzenie (F) Dobro 2: Ubrania (C) Kons. A : Jan (J) Kons. B: Katarzyna (K)

5 Wszystkie punkty w prostokącie Edgewortha, włączając brzegi, reprezentują dopuszczalne alokacje. Które alokacje są korzystne dla obydwu konsumentów jednocześnie? Prostokąt Edgewortha

6 Wszystkie alokacje znajdujące się w szarym polu są preferowane dla obydwu konsumentów W stosunku do alokacji A. UK1UK1 UJ1UJ1 10F 0K0K 0J0J 6C 10F 6C Zyski z wymiany A Prostokąt Edgewortha Alokacje poza szarym polem pogorszą sytuację jednego konsumenta w stosunku do alokacji początkowej A.

7 10F 0K0K 0J0J 6C 10F 6C UK1UK1 UJ1UJ1 A Alokacje efektywne: C i D. Alokacja B jest preferowana w stosunku do alokacji A ale nie jest efektywna! UJ2UJ2 UK2UK2 B UK3UK3 C UJ3UJ3 D Alokacje efektywne w rozumieniu Pareta

8 Alokacja efektywna w rozumieniu Pareta: Alokacje efektywne w rozumieniu Pareta Krzywe obojętności podmiotów muszą być styczne, czyli ich MRSy są równe (w przykładzie MRS J =MRS K )! Cecha geometryczna alokacji efektywnej: Nie ma sposobu poprawy sytuacji, kt ó rejś z jednostek bez pogarszania sytuacji kogoś innego. Nie ma możliwości wzajemnie korzystnej wymiany. Wszystkie korzyści z wymiany zostały wyczerpane Itd.

9 0J0J 0K0K E F G Krzywa kontraktu E, F, & G są efektywne w rozumieniu Pareta Krzywa kontraktu W obrębie prostokąta Edgewortha występuje wiele alokacji efektywnych w rozumieniu Pareta. Zbiór tych wszystkich punktów efektywnych nazywany jest zbiorem Pareta lub krzywą kontraktu.

10 Którą alokację na krzywej kontraktu wybierze Jan i Kasia? Wymiana 10F 0K0K 0J0J 6C 10F 6C UK1UK1 UJ1UJ1 A UJ2UJ2 UK2UK2 B UK3UK3 C UJ3UJ3 D

11 Będzie to zależeć od tego w jaki spos ó b konsumenci handlują ze sobą. Czy jest to rynek konkurencji doskonałej? Czy wymiana na określonych zasadach? Wymiana

12 Załóżmy że konsumenci dokonują wymiany według zasad rynku konkurencyjnego. Każdy z konsument ó w jest zatem cenobiorcą i maksymalizuje użyteczność przy danych cenach i zasobie początkowym. Wymiana – rynek konkurencyjny

13 Rynek konkurencji doskonałej X2X2 X1X1

14 Przy danych cenach p 1 oraz p 2, popyt netto konsumenta A na dobro 1 oraz 2 wynosi: Wymiana – rynek konkurencji doskonałej Popyt netto (popyt nadwyżkowy, e) = popyt brutto – zasób początkowy Popyt brutto - ilość dobra, którą konsument chce posiadać przy bieżących cenach oraz

15 Rynek konkurencji doskonałej X2X2 X1X1 Popyty netto:

16 UK1UK1 UJ1UJ1 10F 0K0K 0J0J 6C 10F 6C A Popyt netto J na dobro F Popyt netto J na dobro C Popyt netto K na dobro C Popyt netto K na dobro F Przy dowolnych cenach nie ma gwarancji, że podaż będzie się równała popytowi => rynek może nie być w równowadze. Wymiana – rynek konkurencji doskonałej

17 Ograniczenie budż. 10F 0K0K 0J0J 6C 10F 6C C A Jan kupuje 2C i sprzedaje 2F i przechodzi z U J 1 do U J 2. Kasia kupuje 2F i sprzedaje 2C i przechodzi z U K 1 do U K 2. P P UJ2UJ2 UJ1UJ1 UK1UK1 UK2UK2 Równowaga w prostokącie Edgewortha (równowaga rynkowa/ konkurencyjna) 7F7F 1C 5F5F 3C

18 Rynek jest w r ó wnowadze gdy istnieje zbi ó r cen przy kt ó rym każdy konsument wybiera dostępny mu i najbardziej preferowany koszyk taki że na każdym rynku popyt r ó wna się podaży. Równowaga rynkowa/ konkurencyjna/ Warlasowska R ó wnowaga og ó lna - dostosowanie się popytu i podaży na wszystkich rynkach r ó wnocześnie. R ó wnowaga cząstkowa – analiza rynku jednego wyizolowanego dobra przy założeniu ceteris paribus.

19 Monopol w prostokącie Edgewortha Założenia: - Jeden z konsumentów, np. konsument A, próbuje się zachowywać jak monopolista. - Nie ma licytatora. Konsument A (monopolista) narzuca cenę konsumentowi B. - A zna krzywą popytu B i będzie wybierał taki zestaw cen aby maksymalizować swoją korzyść. Będzie szukać takiego punktu na krzywej oferty cenowej konsumenta B, gdzie osiągnie najwyższą użyteczność. Krzywa oferty cenowej – reprezentuje wszystkie warianty wyboru optymalne dla konsumenta przy różnych cenach. Optymalna konsumpcja jest w punkcie przecięcia krzywej oferty cenowej z linią budżetu.

20 Monopol w prostokącie Edgewortha Alokacja X nie jest efektywna w sensie Pareta!

21 Koniec wykładu nr 5


Pobierz ppt "Wykład nr 5 W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld."

Podobne prezentacje


Reklamy Google