Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład nr 5 W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład nr 5 W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld."— Zapis prezentacji:

1 Wykład nr 5 W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld.

2 Model czystej wymiany Jednostki dysponują pewnym zasobem dóbr i dobra te mogą wymieniać między sobą (proces produkcji zostaje pominięty). - Dwóch konsumentów (lub dwa rodzaje konsumentów): A i B. - Ich zasób początkowy na dobro „1” i „2” wynosi: oraz Np. - Całkowita dostępna ilość dóbr „1” i „2” wynosi odpowiednio:

3 Alokacje dopuszczalne
Jakie alokacje dóbr „1” i „2” pomiędzy konsumentami A i B są dopuszczalne? - Alokacja dopuszczalna – ilość każdego dobra konsumowanego jest równa co najmniej jego ilości dostępnej. - Jedną z dopuszczalnych alokacji jest alokacja zasobu początkowego. Prostokąt Edgewortha (Francis Ysidro Edgeworth) przedstawia zasoby i preferencje dwóch podmiotów. Jest przydatnym narzędziem do przedstawienia wszystkich dopuszczalnych alokacji dwóch dóbr pomiędzy dwoma podmiotami.

4 Alokacja początkowa punkt A:
Prostokąt Edgewortha - przykład Dobro 1: Jedzenie (F) Dobro 2: Ubrania (C) Kons. A : Jan (J) Kons. B: Katarzyna (K) Jedzenie Kasi 10F 3F 7F 0K 6C Alokacja początkowa punkt A: Jan ma 7F i i 1C, Kasia ma 3F i 5C. Ubrania Jana Ubrania Kasi 1C 5C A 6C 0J 10F Jedzenie Jana

5 Które alokacje są korzystne dla obydwu konsumentów jednocześnie?
Prostokąt Edgewortha Wszystkie punkty w prostokącie Edgewortha, włączając brzegi, reprezentują dopuszczalne alokacje. Które alokacje są korzystne dla obydwu konsumentów jednocześnie?

6 Alokacje poza szarym polem do alokacji początkowej A.
Prostokąt Edgewortha 10F 0K 6C Wszystkie alokacje znajdujące się w szarym polu są preferowane dla obydwu konsumentów W stosunku do alokacji A. Alokacje poza szarym polem pogorszą sytuację jednego konsumenta w stosunku do alokacji początkowej A. UJ1 UK1 Zyski z wymiany A 0J 6C 10F

7 Alokacje efektywne w rozumieniu Pareta
C i D. Alokacja B jest preferowana w stosunku do alokacji A ale nie jest efektywna! UJ3 UK1 UJ1 A UJ2 UK2 D UK3 C B 0J 6C 10F

8 Alokacje efektywne w rozumieniu Pareta
Alokacja efektywna w rozumieniu Pareta: Nie ma sposobu poprawy sytuacji, którejś z jednostek bez pogarszania sytuacji kogoś innego. Nie ma możliwości wzajemnie korzystnej wymiany. Wszystkie korzyści z wymiany zostały wyczerpane Itd. Cecha geometryczna alokacji efektywnej: Krzywe obojętności podmiotów muszą być styczne, czyli ich MRSy są równe (w przykładzie MRSJ=MRSK)!

9 Krzywa kontraktu W obrębie prostokąta Edgewortha występuje wiele alokacji efektywnych w rozumieniu Pareta. Zbiór tych wszystkich punktów efektywnych nazywany jest zbiorem Pareta lub krzywą kontraktu. 0K E, F, & G są efektywne w rozumieniu Pareta G Krzywa kontraktu F E 0J

10 Wymiana Którą alokację na krzywej kontraktu wybierze Jan i Kasia? 10F
UJ3 UK1 UJ1 A UJ2 UK2 D UK3 C B 0J 6C 10F

11 Będzie to zależeć od tego w jaki sposób konsumenci handlują ze sobą.
Wymiana Będzie to zależeć od tego w jaki sposób konsumenci handlują ze sobą. Czy jest to rynek konkurencji doskonałej? Czy wymiana na określonych zasadach?

12 Wymiana – rynek konkurencyjny
Załóżmy że konsumenci dokonują wymiany według zasad rynku konkurencyjnego. Każdy z konsumentów jest zatem cenobiorcą i maksymalizuje użyteczność przy danych cenach i zasobie początkowym.

13 Rynek konkurencji doskonałej
X1 X2

14 Wymiana – rynek konkurencji doskonałej
Popyt netto (popyt nadwyżkowy, e) = popyt brutto – zasób początkowy Popyt brutto - ilość dobra, którą konsument chce posiadać przy bieżących cenach Przy danych cenach p1 oraz p2, popyt netto konsumenta A na dobro 1 oraz 2 wynosi: oraz

15 Rynek konkurencji doskonałej
Popyty netto: X1 X2

16 Wymiana – rynek konkurencji doskonałej
Przy dowolnych cenach nie ma gwarancji, że podaż będzie się równała popytowi => rynek może nie być w równowadze. 10F 0K 6C UJ1 UK1 Popyt netto J na dobro C Popyt netto K na dobro F Popyt netto K na dobro C A Popyt netto J na dobro F 0J 6C 10F

17 Równowaga w prostokącie Edgewortha (równowaga rynkowa/ konkurencyjna)
10F 0K 6C Ograniczenie budż. Jan kupuje 2C i sprzedaje 2F i przechodzi z UJ1 do UJ2. Kasia kupuje 2F i sprzedaje 2C i przechodzi z UK1 do UK2. P P’ UJ2 UJ1 UK1 UK2 C 3C A 1C 6C 0J 10F 5F 7F

18 Równowaga rynkowa/ konkurencyjna/ Warlasowska
Rynek jest w równowadze gdy istnieje zbiór cen przy którym każdy konsument wybiera dostępny mu i najbardziej preferowany koszyk taki że na każdym rynku popyt równa się podaży. Równowaga ogólna - dostosowanie się popytu i podaży na wszystkich rynkach równocześnie. Równowaga cząstkowa – analiza rynku jednego wyizolowanego dobra przy założeniu ceteris paribus.

19 Monopol w prostokącie Edgewortha
Założenia: Jeden z konsumentów, np. konsument A, próbuje się zachowywać jak monopolista. Nie ma „licytatora”. Konsument A (monopolista) narzuca cenę konsumentowi B. A zna „krzywą popytu” B i będzie wybierał taki zestaw cen aby maksymalizować swoją korzyść. Będzie szukać takiego punktu na krzywej oferty cenowej konsumenta B, gdzie osiągnie najwyższą użyteczność. Krzywa oferty cenowej – reprezentuje wszystkie warianty wyboru optymalne dla konsumenta przy różnych cenach. Optymalna konsumpcja jest w punkcie przecięcia krzywej oferty cenowej z linią budżetu.

20 Monopol w prostokącie Edgewortha efektywna w sensie Pareta!
Alokacja X nie jest efektywna w sensie Pareta!

21 Koniec wykładu nr 5


Pobierz ppt "Wykład nr 5 W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld."

Podobne prezentacje


Reklamy Google