Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 1 WYKŁAD II ELASTYCZNOŚĆ POPYTU dr Jarosław Poteralski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 1 WYKŁAD II ELASTYCZNOŚĆ POPYTU dr Jarosław Poteralski."— Zapis prezentacji:

1 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 1 WYKŁAD II ELASTYCZNOŚĆ POPYTU dr Jarosław Poteralski

2 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 2 SPIS TREŚCI POJĘCIE ORAZ RODZAJE ELASTYCZNOŚCI POPYTU ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ CENOWA PODAŻY

3 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 3 FUNKCJA POPYTU D n = f (P n ), ceteris paribus gdzie: D n – popyt indywidualny na dobro N, P n - cena dobra N.

4 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 4 PRAWO POPYTU PRAWO POPYTU MÓWI O UJEMNEJ RELACJI MIĘDZY CENĄ DANEGO DOBRA A WIELKOŚCIĄ POPYTU NA TO DOBRO, CETERIS PARIBUS

5 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 5 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

6 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 6 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

7 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 7 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

8 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 8 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

9 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 9 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

10 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 10 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

11 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 11 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

12 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 12 W KTÓRYCH PRZYPADKACH DZIAŁA PRAWO POPYTU ???

13 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 13 POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI POPYTU Elastyczność popytu mierzy intensywność reakcji nabywców na każdą zmianę czynników determinujących popyt.

14 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 14 RODZAJE ELASTYCZNOŚCI POPYTU D n = f (P n, P 1...P n-1, y, t y, w, u, L, e, E), ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA (KRZYŻOWA) POPYTU

15 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 15 ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU MIERZY INTENSYWNOŚĆ REAKCJI NABYWCÓW DANEGO DOBRA NA ZMIANĘ CENY TEGO DOBRA Elastyczność cenowa popytu to relacja procentowej zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany ceny.

16 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 16 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ POPYTU TZW. METODA PROCENTOWA (INTERPRETACYJNA) INTERPRETUJEMY WARTOŚĆ BEZWGLĘDNĄ WSKAŹNIKA !!!!

17 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 17 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ POPYTU TZW. METODA PUNKTOWA INTERPRETUJEMY WARTOŚĆ BEZWGLĘDNĄ WSKAŹNIKA !!!!

18 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 18 Cena (P) Ilość (Q) D Graficzna interpretacja elastyczności cenowej popytu P1P1 Q d1 P2P2 Q d2 P1P1 P2P2 Q d1 Q d2 D

19 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 19 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Epd popyt doskonale elastyczny niewielka zmiana ceny powoduje ogromne zmiany w reakcji konsumentów

20 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 20 Cena (P) Ilość (Q) D Kąt nachylenia krzywej popytu

21 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 21 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek? dobra wyższego rzędu, dobra luksusowe; dobra stanowiące poważną część całości wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego

22 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 22 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Epd popyt (względnie) elastyczny zmiana ceny powoduje silniejszą w stosunku do zmiany ceny zmianę wielkości popytu

23 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 23 Cena (P) Ilość (Q) D Kąt nachylenia krzywej popytu

24 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 24 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek? dobra wyższego rzędu; dobra stanowiące poważną część całości wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego

25 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 25 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Epd popyt proporcjonalny (jednostkowy, neutralny) zmiana wielkości popytu jest równa zmianie ceny

26 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 26 Cena (P) Ilość (Q) D Kąt nachylenia krzywej popytu 45°

27 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 27 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek? dobra normalne ????

28 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 28 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Epd popyt (względnie) nieelastyczny zmiana wielkości popytu jest mniejsza od zmiany ceny

29 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 29 Cena (P) Ilość (Q) D Kąt nachylenia krzywej popytu

30 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 30 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek? dobra pierwszej potrzeby (np.. żywność); dobra stanowiące niewielki udział w całości wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego.

31 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 31 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Epd popyt doskonale nieelastyczny (sztywny) zmiana ceny nie wywołuje zmiany wielkości popytu

32 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 32 Cena (P) Ilość (Q) D Kąt nachylenia krzywej popytu

33 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 33 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek? dobra o podstawowym znaczeniu dla gospodarstwa domowego dobra o fundamentalnym znaczeniu dla życia i zdrowia człowieka

34 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 34 Czynniki wpływające na elastyczność cenową popytu pilność potrzeby Im potrzeba bardziej pilna, tym elastyczność dostęp do substytutów Im łatwiej o substytut, tym elastyczność udział wydatków na dane dobro w całości wydatków konsumpcyjnych Im ten udział większy, tym elastyczność czas (zjawisko tzw. szoku cenowego) Wraz z upływem czasu elastyczność.....

35 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 35 Zadanie Firma Optima produkująca kurtki sportowe w marcu przy cenie 300 pln za szt. sprzedała 1000 szt. swojego wyrobu, jednak gdy miesiąc później podniosła cenę do 450 pln, zanotowała spadek sprzedaży o 100 szt. Oblicz i zinterpretuj wskaźnik Epd. INTERPRETUJEMY JAKO 0,2 (WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA)

36 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 36 INTERPRETUJEMY JAKO 0,2 (WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA)

37 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 37 Zależność między elastycznością cenową popytu a przychodami firmy WSKAŹNIK E pd WZROST CENYSPADEK CENY WNIOSKI E pd >1SPADEK TRWZROST TRObniżaj ceny !!! E pd <1WZROST TRSPADEK TRPodnoś ceny !!! E pd =1TR const. ???

38 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 38 ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU MIERZY INTENSYWNOŚĆ REAKCJI NABYWCÓW NA ZMIANĘ ICH DOCHODÓW Elastyczność dochodowa popytu to relacja procentowej zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany dochodu.

39 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 39 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI DOCHODOWEJ POPYTU TZW. METODA PROCENTOWA (INTERPRETACYJNA)

40 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 40 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI DOCHODOWEJ POPYTU TZW. METODA PUNKTOWA

41 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 41 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eyd popyt doskonale elastyczny (dochodowo) zmiana wielkości popytu jest większa od zmiany dochodów

42 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 42 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek? dobra wyższego rzędu (najczęściej dobra trwałego użytku)

43 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 43 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eyd popyt neutralnie elastyczny (dochodowo) zmiana wielkości popytu jest równa zmianie dochodów

44 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 44 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek? dobra normalne

45 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 45 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eyd popyt względnie nieelastyczny (dochodowo) zmiana wielkości popytu jest mniejsza od zmiany dochodów

46 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 46 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek? dobra pierwszej potrzeby (najczęściej żywność)

47 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 47 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eyd popyt doskonale nieelastyczny (dochodowo) zmiana dochodów nie wywołuje zmiany wielkości popytu

48 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 48 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek? dobra pierwszej potrzeby (najczęściej żywność)

49 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 49 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eyd popyt odwrotnie elastyczny (dochodowo) wzrost dochodów powoduje spadek wielkości popytu i odwrotnie

50 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 50 Jakich dóbr dotyczy ten przypadek? dobra niższego rzędu

51 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 51 ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA (KRZYŻOWA) POPYTU ELASTYCZNOŚĆ MIESZANA POPYTU MIERZY INTENSYWNOŚĆ REAKCJI NABYWCÓW DOBRA X NA ZMIANĘ CENY DOBRA Y Elastyczność mieszana popytu to relacja procentowej zmiany wielkości popytu na dobro X do procentowej zmiany ceny dobra Y.

52 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 52 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI MIESZANEJ (KRZYŻOWEJ) POPYTU TZW. METODA PROCENTOWA (INTERPRETACYJNA)

53 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 53 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Exy Exy > 0 ???? Exy < 0 ???? popyt substytucyjny ??? popyt komplementarny ???

54 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 54 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Exy Exy > 0 popyt substytucyjny

55 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 55 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Exy Exy < 0 popyt komplementarny

56 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 56 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Exy Exy = 0 popyt niezależny

57 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 57 FUNKCJA PODAŻY S n = f (P n ), ceteris paribus

58 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 58 POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ PODAŻY Wrażliwość firm na zmiany ceny oferowanego przez nie dobra przedstawiana jest za pomocą elastyczności cenowej podaży. Elastyczność cenowa podaży to zmiana wielkości podaży danego dobra wywołana zmianą ceny tego dobra.

59 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 59 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ PODAŻY TZW. METODA PROCENTOWA (INTERPRETACYJNA)

60 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 60 WSKAŹNIK ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ PODAŻY TZW. METODA PUNKTOWA

61 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 61 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eps podaż doskonale elastyczna niewielka zmiana ceny powoduje znaczne reakcje producentów i sprzedawców i bardzo duże zmiany w wielkości podaży

62 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 62 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eps podaż względnie elastyczna zmiana wielkości podaży jest większa od zmiany ceny

63 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 63 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eps podaż neutralnie elastyczna (proporcjonalna, jednostkowa) zmiana wielkości podaży jest równa zmianie ceny

64 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 64 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eps podaż względnie nieelastyczna zmiana wielkości podaży jest mniejsza od zmiany ceny

65 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 65 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA Eps podaż doskonale nieelastyczna zmiana ceny nie wywołuje zmiany wielkości podaży

66 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 66 Czynniki wpływające na elastyczność cenową podaży CZAS Intensywność reakcji producentów i sprzedawców na zmiany ceny jest wyższa w dłuższym czasie niż w krótszym. CHARAKTER OFEROWANYCH DÓBR I USŁUG... który oddziałuje na możliwość utrzymywania zapasów w firmie. Zapasy dają producentom możliwość swobodnego reagowania na zmiany ceny, co powoduje zwiększenie współczynnika elastyczności cenowej podaży.

67 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 67 Czynniki wpływające na elastyczność cenową podaży STRUKTURA I POZIOM KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH PRODUCENTÓW im wyższy poziom kosztów zmiennych- kosztów związanych bezpośrednio z produkcją- w firmie, tym mniejsza skłonność producentów do zmian wielkości produkcji po zmianie ceny.

68 Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 68 POJĘCIE EKSPANSYWNOŚCI CEN EKSPANSYWNOŚĆ CEN- odwrotność elastyczności cenowej podaży- to zmiana ceny danego dobra wywołana zmianą wielkości podaży tego dobra.


Pobierz ppt "Katedra Mikroekonomii WNEiZ US 1 WYKŁAD II ELASTYCZNOŚĆ POPYTU dr Jarosław Poteralski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google