Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Popyt, podaż, rynek Plan prezentacji Pojęcie rynku, jego rodzaje Popyt Podaż Równowaga Interwencja państwa na rynku Podsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Popyt, podaż, rynek Plan prezentacji Pojęcie rynku, jego rodzaje Popyt Podaż Równowaga Interwencja państwa na rynku Podsumowanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Popyt, podaż, rynek

3 Plan prezentacji Pojęcie rynku, jego rodzaje Popyt Podaż Równowaga Interwencja państwa na rynku Podsumowanie

4 Rynek: Transakcje zawierane pomiędzy kupującymi i sprzedającymi Mechanizm, za pomocą którego konsumenci i producenci ustalają ilość sprzedanych dóbr Zespół warunków umożliwiających wymianę między sprzedawcami a nabywcami

5 Rodzaje rynku Ze względu na zasięg terytorialny: - lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy - Ze względu na przedmiot obrotu: - Np. Samochodowy, pracy, dóbr i usług, towarowy, pieniężny, itp.

6 Rodzaje rynku Ze względu na swobodę dokonywania transakcji na rynku: rynek wolny – swoboda obrotu, podjęcia działalności, minimalizacja ograniczeń dostępu do poszczególnych rynków międzynarodowych. rynek reglamentowany szary rynek - posiadanie reglamentowanych dóbr jest legalne, ale obrót nimi poza wyznaczonym systemem reglamentacji jest zakazany. czarny rynek - obrót wartościami, których posiadanie jest nielegalne lub ograniczone do pewnych organizacji, zakazany jest także obrót tymi wartościami.

7 Rodzaje rynku Ze względu na skalę lub wielkość transakcji hurtowy detaliczny

8 Ilość dóbr, jaką chcą i mogą kupić konsumenci w danym czasie, przy różnych poziomach ceny i przy założeniu ceteris paribus Popyt

9 Cena (P) Ilość (D)

10 Prawo popytu Wraz ze wzrostem ceny ilość nabywana spada. I odwrotnie. Uwaga! Są wyjątki!

11 Wyjątki od prawa popytu 1. Dobra podstawowe w trudnych okresach 2. Efekt snoba

12 Determinanty popytu Moda Dochód (d): - Dobra normalne d D - Dobra niższego rzędu d D Ceny innych dóbr: - Dobra substytucyjne Px Dy - Dobra komplementarne Px Dy

13 Determinanty popytu Wiek, płeć Klimat, pora roku Oczekiwane zmiany cen Sytuacja gospodarza I inne!

14 Popyt a wielkość popytu 1. Popyt – ilość, jaką kupią konsumenci przy różnych poziomach ceny 2. Wielkość popytu – ilość, jaką kupią konsumenci przy jednej, konkretnej cenie 3. Zmiana popytu 4. Zmiana wielkości popytu

15 Podaż Ilość dóbr zaoferowanych przez producentów przy różnych poziomach ceny przy założeniu ceteris paribus

16 Prawo podaży Wraz ze wzrostem ceny ilość zaoferowana rośnie Wyjątków nie ma.

17 Krzywa podaży Cena (P) Ilość (D)

18 Determinanty podaży Ceny surowców Technologia Liczba producentów Wyczerpywanie się zapasów

19 Podaż a wielkość podaży Podaż – ilość zaoferowanych dóbr przy różnych poziomach ceny Wielkość podaży – ilość zaoferowanych dóbr przy jednej, konkretnej cenie Zmiany podaży a zmiany wielkości podaży

20 Pojęcia 1. Ilość dóbr, jaką chcą i mogą zaoferować producenci przy różnych poziomach ceny 2. Ilość dóbr, jaką chcą i mogą kupić konsumenci przy danej cenie 3. Ilość dóbr, jaka chcą i mogą kupić konsumenci przy różnych poziomach ceny 4. Ilość dóbr, jaką chcą i mogą zaoferować producenci przy danej cenie

21 Równowaga rynkowa

22 Cena maksymalna i minimalna Cena maksymalna – najwyższa, jaką można ustalić, chroni interesy konsumentów, Cena minimalna – najniższa, jaką można ustalić, chroni interesy producentów.

23 Podsumowanie Film!


Pobierz ppt "Popyt, podaż, rynek Plan prezentacji Pojęcie rynku, jego rodzaje Popyt Podaż Równowaga Interwencja państwa na rynku Podsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google