Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forma zaliczenia: Egzamin końcowy w formie testu. Zakres materiału: blok B i C mikroekonomii. Ocena końcowa: 1. ocena z egzaminu końcowego (60%), 2. ocena.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forma zaliczenia: Egzamin końcowy w formie testu. Zakres materiału: blok B i C mikroekonomii. Ocena końcowa: 1. ocena z egzaminu końcowego (60%), 2. ocena."— Zapis prezentacji:

1 Forma zaliczenia: Egzamin końcowy w formie testu. Zakres materiału: blok B i C mikroekonomii. Ocena końcowa: 1. ocena z egzaminu końcowego (60%), 2. ocena z ćwiczeń (40%). Mikroekonomia blok C

2 Literatura obowiązkowa: Varian, H.R. (2002), Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, PWN Literatura uzupełająca: Pindyck, R.S. i Rubinfeld, D. L (2004), Microeconomics, Prentice Hall Mikroekonomia blok C

3 wne.uw.edu.pl\~akukla akukla@wne.uw.edu.pl

4 Wykład nr 1 Równowaga rynkowa W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld.

5 Równowaga rynkowa Wielu konsumentów pewnego dobra => wiele indywidualnych krzywych popytu => popyt rynkowy D(p). Wielu niezależnych dostawców tego dobra => wiele indywidualnych krzywych podaży => podaż rynkowa S(p). Indywidualni nabywcy i dostawcy przyjmują ceny jako dane => rynek konkurencyjny. Zrównanie popytu rynkowego z podażą rynkową => cena równowagi (p*).

6 Q P Popyt rynkowy – agregacja krzywych popytu D1D1 D2D2 p1p1 p2p2 q1q1 q2q2

7 Q P Popyt rynkowy – agregacja krzywych popytu D1D1 D2D2 D 1 +D 2 p1p1 p2p2 q1q1 q2q2 q 1 +q 2

8 Agregacja krzywych popytu: przykład Mamy dwie liniowe krzywe popytu: Zagregowana krzywa popytu wynosi: q 1 (p) = 10-5p q 2 (p) = 25-5p Q= 25-5p dla p (2; 5> 35-10p dla p

9 Podaż rynkowa – agregacja krzywych podaży Q P S1S1 S2S2 p1p1 p2p2

10 Podaż rynkowa – agregacja krzywych podaży Q P S1S1 S2S2 S 1 + S 2 p1p1 p2p2 S 2 (p 1 )

11 D(p) S(p) q* Równowaga rynkowa Q p* P Równowaga: D(p*)=S(p*) W równowadze ilość którą konsumenci chcą kupić po danej cenie jest równa ilości, którą producenci chcą, po danej cenie, dostarczyć.

12 Odwrócone krzywe popytu i podaży q* Q p* P Równowaga: Chociaż na rynku konkurencyjnym cena rynkowa jest niezależna od działań każdego pojedynczego podmiotu, to działania wszystkich podmiotów razem określają cenę rynkową.

13 Przykład algebraiczny (1) Przyjmijmy liniowe krzywe popytu i podaży: D(p) = a – bp S(p) = c + dp Jakie są optymalne p* i q*? Przyrównujemy: D(p) = a – bp = c + dp = S(p) Otrzymujemy: Ilość w stanie równowagi:

14 Przykład algebraiczny (2) Cenę i ilość równowagi możemy także znaleźć wykorzystując funkcje odwrotne do funkcji popytu i podaży. Przyrównujemy: Otrzymujemy:

15 Cena powyżej ceny równowagi: nadwyżka podaży D S p0p0 qSqS qDqD Nadwyżka p* P p 0 > p* q*

16 D S qSqS qDqD Niedobór Cena poniżej ceny równowagi: nadwyżka popytu P p2p2 q* p 2 < p* p*p*

17 Wzrost podaży S S D p2p2 q2q2 q*q* P*P* q1q1 Spadek ceny równowagi Wzrost ilości w równowadze

18 Wzrost popytu D S D q2q2 p2p2 q*q* p*p* q1q1 Wzrost ceny równowagi Wzrost ilości w równowadze

19 D S S p1p1 q1q1 D p* q*q* Wzrost popytu i podaży Kierunek zmian ceny równowagi nie jest jednoznaczny Wzrost ilości w równowadze S p2p2 q2q2

20 Gdy krzywa podaży jest sztywna (niezależna od ceny): podaż doskonale nieelastyczna. Gdy krzywa podaży jest wyjątkowo wrażliwa na cenę (konkurencja doskonała w długim okresie): podaż doskonale elastyczna. Przypadki szczególne

21 Przypadek szczególny nr 1: sztywna podaż D S q*=c p* W równowadze Ilość jest określona przez podaż a cena przez popyt

22 Przypadek szczególny nr 1: wzrost popytu D S D q*=c p0p0 p1p1

23 Przypadek szczególny nr 1: wzrost podaży D SS q0q0 q1q1 p0p0 p1p1

24 Przypadek szczególny nr 2: podaż doskonale elastyczna D S q*q* p*p* W równowadze ilość jest określona przez popyt a cena przez podaż.

25 Przypadek szczególny nr 2: wzrost popytu D S q0q0 p*p* D q1q1

26 Przypadek szczególny nr 2: wzrost podaży D S q0q0 p0p0 q1q1 S p1p1

27 W sytuacji gdy nie ma dyskryminacji, wszyscy konsumenci płacą jednakową cenę: p*, i jednocześnie wszyscy producenci otrzymują za swoje towary tą samą cenę: p*. Nadwyżka konsumenta wskazuje na korzyść z konsumowania n jednostek dobra minus wydatki na to dobro. Jest to różnica pomiędzy maksymalną ceną jaką konsument jest skłonny zapłacić za daną jednostkę dobra a ceną faktyczną, tzn. zapłaconą. Analogicznie, nadwyżka producenta jest różnicą pomiędzy minimalną sumą, za jaką producent jest skłonny sprzedać n jednostek a sumą faktyczną. Nadwyżka producentów i konsumentów

28 Q P S D Nadwyżka konsumentów Nadwyżka producentów Nadwyżka konsumenta i producenta: doskonała konkurencja Q* P* Suma nadwyżek konsumenta wyraża nadwyżkę konsumentów. Suma nadwyżek producenta wyraża nadwyżkę producentów.

29 Sytuacja jest efektywna w rozumieniu Pareta, jest efektywna ekonomicznie, jeśli nie ma alternatywnego sposobu, aby poprawić czyjeś położenie bez pogorszenia sytuacji kogoś innego. Efektywność w rozumieniu Pareta

30 Q P S D Nadwyżka konsumentów Nadwyżka producentów Efektywność doskonałej konkurencji Q* P* Wynik doskonałej konkurencji jest efektywny.

31 B A C Q AR=D MR MC qCqC pCpC pmpm qmqm P Bezp. strata społeczna z tytułu monopolu Starta nadwyżki konsumentów Strata społeczna wyraża wartość nie podjętej produkcji w cenach, jakie konsumenci byliby skłonni płacić za każdą kolejną jednostkę gdyby była wytwarzana. Nieefektywność monopolu Starta nadwyżki producentów

32 Koniec wykładu nr 1


Pobierz ppt "Forma zaliczenia: Egzamin końcowy w formie testu. Zakres materiału: blok B i C mikroekonomii. Ocena końcowa: 1. ocena z egzaminu końcowego (60%), 2. ocena."

Podobne prezentacje


Reklamy Google