Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olimpia Markiewicz Dominika Milczarek-Andrzejewska EMPIRYCZNE BADANIE PREFERENCJI Mikroekonomia I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olimpia Markiewicz Dominika Milczarek-Andrzejewska EMPIRYCZNE BADANIE PREFERENCJI Mikroekonomia I."— Zapis prezentacji:

1 Olimpia Markiewicz Dominika Milczarek-Andrzejewska EMPIRYCZNE BADANIE PREFERENCJI Mikroekonomia I

2 2 Empiryczne badanie preferencji Indywidualna funkcja popytu a preferencje Klasyfikacja dóbr Krzywa oferty dochodowej i cenowej Krzywa Engela Odwrotna funkcja popytu

3 3 Indywidualna funkcja popytu Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji użyteczności Funkcja popytu konsumenta przedstawia optymalne ilości każdego z dóbr jako funkcję cen i dochodu: x 1 = x 1 (p 1,p 2,m) x 2 = x 2 (p 1,p 2,m)

4 4 Zmiany popytu a rodzaje dóbr Zmiany popytu na skutek zmian cen i dochodu zależą od rodzaju dóbr dobra normalne dobra podstawowe dobra luksusowe dobra Veblena – szczególny przypadek dóbr luksusowych dobra niższego rzędu (poślednie) dobra Giffena – szczególny przypadek dóbr niższego rzędu Paradoksy Giffena i Veblena – dodatnio nachylona funkcja popytu

5 5 Dobra normalne Popyt na te dobra wzrasta kiedy rośnie dochód; Δx/Δm>0

6 6 Przykłady dóbr normalnych Dobra podstawowe żywność ubrania Dobra luksusowe dzieła sztuki biżuteria samochody limitowanych edycji ubrania znanych projektantów

7 7 Dobro niższego rzędu Dobro y - niższego rzędu, popyt na nie spada gdy rośnie dochód Δy/Δm<0

8 8 Przykłady dóbr niższego rzędu Dobra o niskiej jakości: nie markowe niskogatunkowe ubrania z bazarów, używana odzież, używane samochody; żywność o najniższej jakości np. najtańsza wędlina, tanie wino Dobra Giffena w pewnych okolicznościach: ziemniaki, chleb, ryż nie potwierdzone empirycznie

9 9 Dobra normalne a dobra niższego rzędu To czy dane dobro jest dla konsumenta dobrem niższego rzędu, dobrem podstawowym, czy też dobrem luksusowym zależy od środowiska, w którym się znajduje (np. cena ziemniaków w Japonii jest tak duża, że tylko nieliczni są w stanie sobie na nie pozwolić), a przede wszystkim od poziomu jego dochodu.

10 10 Krzywa zapotrzebowania (krzywa oferty dochodowej) Przedstawia koszyki dóbr, na które zgłoszony jest popyt przy różnych poziomach dochodu

11 11 Krzywa Engela Krzywa Engela – wykres popytu jako funkcji dochodu, przy założeniu stałości cen Przykład wyprowadzenia krzywej Engela dla dóbr normalnych

12 12 Krzywa Engela Przykład dla dobra niższego rzędu (y)

13 13 Krzywa Engela dla x 1 - przykłady Dla preferencji Cobba Douglasa (U=x α 1 x 2 β ) – prosta o nachyleniu=p 1 /α Dla substytutów doskonałych – stałe nachylnie = p 1 (relatywnie tańszego dobra) Dla komplementarnych – stałe nachylenie= p 1 +p 2 Dla preferencji qausi-liniowych - prosta pionowa (popyt stały nie zależny od dochodu)

14 14 Prawa Engela Ernest ENGEL ( ) statystyk z Saksonii, badając budżety domowe rodzin robotniczych ustalił trzy prawa: Wraz ze wzrostem dochodów spada proporcja wydatków na żywność W miarę wzrostu dochodów wydatki na mieszkania, opał i światło wzrastają skokowo W miarę wzrostu dochodów zwiększa się proporcja (udział) wydatków na potrzeby dalsze lub luksusowe

15 15 Preferencje jednokładne (homotetyczne) Jeśli preferencje są jednokładne, to przy wzroście lub spadku dochodu t razy, koszyki na które zgłaszany jest popyt również wzrosną albo zmniejszą się t razy Dla jednokładnych preferencji wszystkie krzywe oferty dochodowej są liniami prostymi: preferencje typu Cobba Douglasa, substytuty doskonałe, dobra komplementarne

16 16 Krzywa ekspansji (oferty) cenowej Funkcja przy zmiennej p x, stałej p y i stałym m

17 17 Normalna krzywa popytu Mając wyznaczoną krzywą ekspansji cenowej możemy określić wielkość popytu X jako funkcję ceny tego dobra. Bierzemy punkty krzywej i przenosimy je na wykres, na którym x jest zmienną zależną a p x jest zmienną niezależną przy p y i dochodzie stałym: x*=f(p x,p y,M)

18 18 Funkcja popytu dla preferencji typu Cobba Douglasa - właściwości cechy charakterystyczne funkcji popytu dla U = x y popyt na x popyt na y wykładnik każdego z dóbr podzielony przez sumę wykładników przedstawia udział w dochodzie wydatków na każde z dóbr: /( + ) udział w dochodzie wydatków na x* /( + ) udział w dochodzie wydatków na y*

19 19 Funkcja popytu odwrotnego Otrzymana przez przekształcenie normalnej funkcji popytu, w taki sposób aby cena znalazła się na osi pionowej (zmienna zależna), a wielkość popytu na poziomej (zmienna niezależna) otrzymamy funkcję popytu odwrotnego P x *=f(x,p y,M)

20 20 Krzywa popytu opadająca – dobra normalne

21 21 Krzywa popytu wznosząca – dobro Giffena, Veblena

22 22 Dodatek matematyczny Mnożniki Lagrangea Problem maksymalizacji przy ograniczeniu budżetowym maksymalizacja U = U(x, y) : funkcja celu przy ograniczeniu: M p x x + p y y : ograniczenie budżetowe Przyjmując, że ograniczenie przyjmuje postać równania możemy zapisać Lagrangian: Warunki pierwszego rzędu: Rozwiązujemy dla z pierwszych dwóch warunków pierwszego rzędu: Dlatego: Ale: A więc:


Pobierz ppt "Olimpia Markiewicz Dominika Milczarek-Andrzejewska EMPIRYCZNE BADANIE PREFERENCJI Mikroekonomia I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google