Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elastyczność popytu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elastyczność popytu."— Zapis prezentacji:

1 Elastyczność popytu

2 Elastyczność popytu pokazuje jak mocno reaguje popyt na zmiany danego czynnika.
Ogólna definicja elastyczności: Elastyczność popytu mierzymy dzieląc względną (procentową) zmianę popytu przez względną zmianę czynnika wpływającego na popyt. Dochodowa elastyczność popytu wyliczamy dzieląc względną zmianę popytu przez względną zmianę dochodu. Cenową elastyczność popytu wyliczamy dzieląc względną zmianę popytu przez względną zmianę ceny tego dobra.

3 Dochodowa elastyczność popytu
względna zmiana popytu względna zmiana dochodu Jeżeli wiemy, że ec = 2, dochody nabywców wzrosną o 5%, to możemy określić, o ile % wzrośnie popyt na dany produkt. Popyt na to dobro wzrośnie o 10%.

4 Dla typowych dóbr dochodowa elastyczność popytu jest od 0
większa Dla dóbr bezwzględnie poślednich dochodowa elastyczność popytu jest od 0 mniejsza | e | < 1  popyt jest nieelastyczny (im bliższy 0, tym popyt jest sztywniejszy) | e | > 1  popyt jest elastyczny (im bliższy nieskończoności, tym popyt jest bardziej elastyczny)

5 Wraz ze wzrostem dochodu w typowych warunkach ec maleje.

6 Cenowa elastyczność popytu
Dla typowej funkcji popytu cenowa elastyczność popytu jest mniejsza od zera.

7 Przykładowe zadanie: Sprzedawca obniżył cenę danego produktu z 10 zł/szt do 9 zł/szt. O ile % wzrośnie sprzedaż, jeżeli cenowa elastyczność popytu jest równa –2?

8 Wpływ cenowej elastyczności popytu na przychód sprzedawcy
Przychód (E) ze sprzedaży danego produktu wyliczymy mnożąc wielkość sprzedaży przez cenę. Gdy wielkość sprzedaży jest ograniczona przez popyt, to przychód możemy zapisać: E = x p. Aby ukazać związek między elastycznością a przychodem potrzebny jest wzór określający od czego zależy tempo zmian przychody, czyli

9

10 to Jeżeli ep = -0,5 to to Jeżeli ep = -2 to

11 ·      Jeżeli cenowa elastyczność popytu jest z przedziału (0, -1) to wzrost ceny prowadzi do wzrostu przychodu a obniżka ceny prowadzi do spadku przychodu. ·      Jeżeli cenowa elastyczność popytu jest z przedziału (- 1, - ) to wzrost ceny prowadzi do spadku przychodu a obniżka ceny prowadzi do wzrostu przychodu. Maksymalny przychód sprzedawca osiąga przy cenie, dla której cenowa elastyczność popytu jest równa –1.


Pobierz ppt "Elastyczność popytu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google