Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadwyżka konsumenta. Miary zmian dobrobytu Konsument może po cenie 1$ kupić tyle litrów benzyny ile zechce, pod warunkiem, że zdecyduje się wejść na rynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadwyżka konsumenta. Miary zmian dobrobytu Konsument może po cenie 1$ kupić tyle litrów benzyny ile zechce, pod warunkiem, że zdecyduje się wejść na rynek."— Zapis prezentacji:

1 Nadwyżka konsumenta

2 Miary zmian dobrobytu Konsument może po cenie 1$ kupić tyle litrów benzyny ile zechce, pod warunkiem, że zdecyduje się wejść na rynek. Ile maksymalnie byłby gotów zapłacić, aby wejść na ten rynek?

3 Miary zmian doborbytu Są trzy miary zmian dobrobytu: Nadwyżka konsumenta (CS) Zmiana kompensacyjna (CV) Zmiana ekwiwalentna (EV) Miary te różnią się, jedynie w przypadku preferencji quasi-liniowych: EV=CS=CV.

4 Miary zmian dobrobytu Cena graniczna (r) – maksymalna kwota, którą konsument byłby gotów zapłacić za kolejne jednostki dobra (r 1 r 2 r 3… r n ) Konsument będzie nabywał dobro do momentu w którym cena graniczna jest wyższa (równa) cenie rynkowej (p). Suma korzyść netto: r 1 + r 2 +…+ r n - np

5 Miary dobrobytu Suma korzyści netto (ekwiwalent korzyści netto) Cena rynkowa Cena graniczna Litry benzyny

6 Miary dobrobytu 0.25 Litra (paliwo) Cena graniczna Ekwiwalent korzyści netto pbpb

7 Miary dobrobytu paliwo Cena graniczna Krzywa gotowości do płacenia (zależność: cena graniczna a kolejne jednostki dobra) pbpb

8 Miary dobrobytu paliwo Cena graniczna pbpb Krzywa gotowości do płacenia $ Ekwiwalent korzyść netto

9 Krzywa gotowości do płacenia a krzywa popytu paliwo ($) Krzywa gotowości do płacenia (cen granicznych) Zwykła krzywa popytu Różnice w położeniu wynikają z efektu dochodowego, który występuje w przypadku popytu, a nie występuje dla krzywej cen granicznych. W praktyce krzywa gotowości do płacenia trudna do oszacowania, sumę korzyści netto przybliża się przy wykorzystaniu krzywej popytu.

10 Nadwyżka konsumenta paliwo Krzywa gotowości do płacenia Krzywa popytu pbpb $ Ekwiwalent korzyści netto ($)

11 Nadwyżka konsumenta paliwo Krzywa gotowości do płacenia Krzywa popytu pGpG $ Ekwiwalent korzyści netto Nadwyżka konsumenta ($)

12 Nadwyżka konsumenta paliwo Krzywa gotowości do płacenia Krzywa popytu pGpG $ Ekwiwalent korzyści netto Nadwyżka konsumenta ($) Nadwyżka konsumenta (CS) – pole poniżej krzywej popytu i powyżej ceny. CS jest przybliżeniem prawdziwych korzyści netto. Jedynie dla preferencji qusi-liniowych CS jest dokładną miarą korzyści netto. Błąd spowodowany efektem dochodowym

13 Quasi-liniowa funkcja użyteczności Quasi-liniowa f-cja użyteczności (liniowa względem x 2 ). Załóżmy, że p 2 = 1. Konsument maksymalizuje użyteczność: względem Jedynie dla preferencji quasi-liniowych CS jest dokładną miarą korzyści netto. X2X2 max Warunki pierwszego rzędu: Funkcja popytu

14 Nadwyżka konsumenta Krzywa popytu, p1p1 CS

15 Nadwyżka konsumenta Krzywa popytu, p1p1 CS

16 Nadwyżka konsumenta Krzywa popytu, p1p1 CS

17 Nadwyżka konsumnata Krzywa popytu, p1p1 CS Dla quasi-liniowej f-cji użyteczności ekwiwalent korzyści netto z konsumpcji jednostek jest dokładnie równy CS.

18 Nadwyżka konsumenta (pole poniżej krzywej popytu i powyżej ceny rynkowej) jest dokładna miarą dobrobytu (sumy korzyści netto) z konsumpcji dobra X 1 jedynie wtedy gdy funkcja użyteczności jest quasi- liniowa względem dobra 2 (nie występuje efekt dochodowy). W przeciwny razie, nadwyżka konsumenta jest jedynie przybliżeniem miary dobrobytu. To jak bliskie jest to przybliżenie zależy od tego jak silny jest efekt dochodowy. Nadwyżka konsumenta

19 Zmiana nadwyżki konsumenta spowodowana zmianą ceny jest równa zmianie powierzchni pola pod krzywą popytu. Nadwyżka konsumenta

20 Zmiana nadwyżki konsumenta p1p1 CS dla ceny= p 1 (x 1 ) – odwrócona krzywa popytu

21 Zmiana nadwyżki konsumenta p1p1 CS po zmianie ceny p 1 (x 1 )

22 Zmiana nadwyżki konsumenta p1p1 Spadek CS p 1 (x 1 )

23 Alternatywnymi sposobami mierzenia zmiany dobrobytu wywołanej zmianą ceny są: zmiana kompensacyjna zmiana ekwiwalentna. Zmiana kompensacyjna i ekwiwalentna

24 p 1 rośnie. Najmniejsza zmiana dochodu, która zapewni konsumentowi, przy nowych cenach, jego początkowy poziom użyteczności to: zmiana kompensacyjna (z ang. Compensating Variation) Zmiana kompensacyjna

25 x2x2 x1x1 u1u1 p 1 =p 1 p 2 - const.

26 Zmiana kompensacyjna x2x2 x1x1 u1u1 u2u2 p 1 =p 1 p 1 =p 1 p 2 - stałe.

27 Zmiana kompensacyjna x2x2 x1x1 u1u1 u2u2 p 1 =p 1 p 1 =p 1 p 2 - stałe.

28 Zmiana kompensacyjna x2x2 x1x1 u1u1 u2u2 p 1 =p 1 p 1 =p 1 p 2 - stałe CV = m 2 - m 1.

29 p 1 rośnie Najmniejsza zmiana dochodu, która zapewni konsumentowi, przy starych cenach, jego nowy poziom użyteczności to: zmiana ekwiwalentna (równoważna) (z ang. Equivalent Variation) Zmiana ekwiwalentna

30 x2x2 x1x1 u1u1 p 1 =p 1 p 2 - stałe

31 Zmiana ekwiwalentna x2x2 x1x1 u1u1 u2u2 p 1 =p 1 p 1 =p 1 p 2 - stałe.

32 Zmiana ekwiwalentna x2x2 x1x1 u1u1 u2u2 p 1 =p 1 p 1 =p 1 p 2 - stałe

33 Zmiana ekwiwalentna x2x2 x1x1 u1u1 u2u2 p 1 =p 1 p 1 =p 1 p 2 - stałe EV = m 1 - m 2.

34 Zmianę kompensacyjną można interpretować jako minimalną kwotę, jaką powinien otrzymać konsument gdybyśmy chcieli dokładnie zrekompensować mu wzrost cen. Zmianę ekwiwalentną można interpretować jako minimalną kwotę, o którą należałoby pomniejszyć dochód konsumenta (przed zmianą ceny), tak aby znalazł się w położeniu równie dobrym jak po zmianie ceny Zmiana kompensacyjna i ekwiwalentna

35 EV, CS i CV Dla quasi-linowej funkcji użyteczności EV = CS= CV Dla quasi-liniowej f-cji użyteczności nie ma efektu dochodowego, dlatego ta sama zmiana dochodu potrzebna do rekompensaty, niezależnie od punktu odniesienia. Jeżeli występuje efekt dochodowy to: EV< CS< CV


Pobierz ppt "Nadwyżka konsumenta. Miary zmian dobrobytu Konsument może po cenie 1$ kupić tyle litrów benzyny ile zechce, pod warunkiem, że zdecyduje się wejść na rynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google