Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP"— Zapis prezentacji:

1 Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Ochrona krajobrazu na obszarach chronionych w kontekście ustawy krajobrazowej „Pan z Polski? A tak, pamiętam, brzydki kraj.” Le Corbusier Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

2 Projekt ustawy ma na celu:
wdrożenie postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, identyfikację, waloryzację i określenie zagrożeń, które pozwolą na skuteczną ochronę priorytetowych krajobrazów – szczególnie cennych dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe → audyt krajobrazowy, nowe instrumenty prawne sprzyjające ochronie krajobrazu → urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu i zasady sytuowania obiektów małej architektury.

3 Dominanty Krajobrazowe
fot. Andrzej Goinski

4 Bezsilność prawa w ochronie krajobrazu
obszary chronionego krajobrazu – 22,8% powierzchni kraju, parki krajobrazowe – 8,4% powierzchni kraju (dane: GDOŚ) ustawa o ochronie przyrody przewiduje dla tych obszarów szczególne formy ochrony jednakże na terenie min. 13 województw w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu budowane są dominanty krajobrazowe: farmy wiatrowe, kominy, silosy, maszty telefonii komórkowej itp.

5 Bezsilność prawa w ochronie krajobrazu
w województwie zachodniopomorskim na terenie parków krajobrazowych istnieje m.in. 12 siłowni wiatrowych, 25 masztów telefonii komórkowej, 12 napowietrznych linii energetycznych, 9 kopalni kruszyw mineralnych planowana jest budowa m.in. 18 siłowni wiatrowych, 10 farm fotowoltaicznych, 3 kopalni kruszyw w województwie warmińsko-mazurskim na terenie obszarów chronionego krajobrazu istnieje m.in. 10 turbin wiatrowych, maszty przekaźników radiowo- telewizyjnych, maszty telefonii komórkowej planowana jest budowa m.in. 50 elektrowni wiatrowych o wysokości często ponad 150 m (z których część jest już w realizacji), a także 280 turbin w bliskim sąsiedztwie obszaru chronionego krajobrazu

6 Potrzeba planowania krajobrazu – dominanty krajobrazowe jako zaplanowane inwestycje
audyt krajobrazowy – identyfikacja, waloryzacja i określenie zagrożeń, pozwolą samorządowi województwa na skuteczną ochronę priorytetowych krajobrazów, dominanta krajobrazowa – obiekt o wiodącym oddziaływaniu wizualnym w krajobrazie, możliwość stawiania budowlanych dominant krajobrazowych wyłącznie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wyjątek – inwestycje celu publicznego.

7 Dominanty krajobrazowe jako zaplanowane inwestycje
Możliwość lokalizacji dominant krajobrazowych bez obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania   Lokalizacja obiektu budowlanego o charakterze dominanty na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzji o warunkach zabudowy terenu Powszechnie możliwa zakazana Tereny parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu możliwa po przyjęciu dla danego obszaru urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu; możliwa przy inwestycjach liniowych transportu lądowego

8 Chaos reklamowy fot. Miasto Moje A W Nim

9 Ład w krajobrazie lokalnym – eliminacja chaosu reklamowego
Gminny kodeks reklamowy = porządek + dodatkowe dochody JST Skuteczna egzekucja: kara ograniczenia wolności albo nakładana wielokrotnie grzywna (w wysokości do 5 tys. zł), ułatwienia ukarania osoby, która zleca nielegalne umieszczenie ulotek, czy zawieszenie nielegalnej reklamy osobie trzeciej, przepadek nielegalnie umieszczonych banerów, co ułatwi samorządowi ich usunięcie.

10 Wyzwanie dla Polski – eliminacja brzydoty przestrzeni
Fot. Polska Organizacja Turystyczna Hotel „Alicja”, fot. M. Suchan fot. Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

11 Raport ekspercki: Przestrzeń Życia Polaków
Przedstawia charakterystykę głównych procesów kształtujących rzeczywistość naszych miast i wsi, Identyfikuje zagrożenia i ich możliwe konsekwencje – bezpośrednie i perspektywiczne, Wskazuje możliwe drogi poprawy sytuacji.

12 Dziękuję za uwagę …ale dyskusja ciągle trwa – problem nie jest rozwiązany!


Pobierz ppt "Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google