Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona krajobrazu na obszarach chronionych w kontekście ustawy krajobrazowej Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP „Pan z Polski?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona krajobrazu na obszarach chronionych w kontekście ustawy krajobrazowej Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP „Pan z Polski?"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona krajobrazu na obszarach chronionych w kontekście ustawy krajobrazowej Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP „Pan z Polski? A tak, pamiętam, brzydki kraj.” Le Corbusier

2 Projekt ustawy ma na celu: wdrożenie postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, identyfikację, waloryzację i określenie zagrożeń, które pozwolą na skuteczną ochronę priorytetowych krajobrazów – szczególnie cennych dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe → audyt krajobrazowy, nowe instrumenty prawne sprzyjające ochronie krajobrazu → urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu i zasady sytuowania obiektów małej architektury.

3 Dominanty Krajobrazowe fot. Andrzej Goinski

4 Bezsilność prawa w ochronie krajobrazu obszary chronionego krajobrazu – 22,8% powierzchni kraju, parki krajobrazowe – 8,4% powierzchni kraju (dane: GDOŚ) ustawa o ochronie przyrody przewiduje dla tych obszarów szczególne formy ochrony jednakże na terenie min. 13 województw w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu budowane są dominanty krajobrazowe: farmy wiatrowe, kominy, silosy, maszty telefonii komórkowej itp.

5 Bezsilność prawa w ochronie krajobrazu w województwie zachodniopomorskim na terenie parków krajobrazowych istnieje m.in. 12 siłowni wiatrowych, 25 masztów telefonii komórkowej, 12 napowietrznych linii energetycznych, 9 kopalni kruszyw mineralnych planowana jest budowa m.in. 18 siłowni wiatrowych, 10 farm fotowoltaicznych, 3 kopalni kruszyw w województwie warmińsko-mazurskim na terenie obszarów chronionego krajobrazu istnieje m.in. 10 turbin wiatrowych, maszty przekaźników radiowo- telewizyjnych, maszty telefonii komórkowej planowana jest budowa m.in. 50 elektrowni wiatrowych o wysokości często ponad 150 m (z których część jest już w realizacji), a także 280 turbin w bliskim sąsiedztwie obszaru chronionego krajobrazu

6 Potrzeba planowania krajobrazu – dominanty krajobrazowe jako zaplanowane inwestycje audyt krajobrazowy – identyfikacja, waloryzacja i określenie zagrożeń, pozwolą samorządowi województwa na skuteczną ochronę priorytetowych krajobrazów, dominanta krajobrazowa – obiekt o wiodącym oddziaływaniu wizualnym w krajobrazie, możliwość stawiania budowlanych dominant krajobrazowych wyłącznie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, – wyjątek – inwestycje celu publicznego.

7 Dominanty krajobrazowe jako zaplanowane inwestycje

8 Chaos reklamowy fot. Miasto Moje A W Nim

9 Ład w krajobrazie lokalnym – eliminacja chaosu reklamowego Gminny kodeks reklamowy = porządek + dodatkowe dochody JST Skuteczna egzekucja: kara ograniczenia wolności albo nakładana wielokrotnie grzywna (w wysokości do 5 tys. zł), ułatwienia ukarania osoby, która zleca nielegalne umieszczenie ulotek, czy zawieszenie nielegalnej reklamy osobie trzeciej, przepadek nielegalnie umieszczonych banerów, co ułatwi samorządowi ich usunięcie.

10 Wyzwanie dla Polski – eliminacja brzydoty przestrzeni Hotel „Alicja”, fot. M. Suchan fot. Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Fot. Polska Organizacja Turystyczna

11 Raport ekspercki: Przestrzeń Życia Polaków Przedstawia charakterystykę głównych procesów kształtujących rzeczywistość naszych miast i wsi, Identyfikuje zagrożenia i ich możliwe konsekwencje – bezpośrednie i perspektywiczne, Wskazuje możliwe drogi poprawy sytuacji.

12 Dziękuję za uwagę …ale dyskusja ciągle trwa – problem nie jest rozwiązany!


Pobierz ppt "Ochrona krajobrazu na obszarach chronionych w kontekście ustawy krajobrazowej Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP „Pan z Polski?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google