Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zarządzenia dla poprawy estetyki miasta Gdańsk, 19 października 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zarządzenia dla poprawy estetyki miasta Gdańsk, 19 października 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Nowe zarządzenia dla poprawy estetyki miasta Gdańsk, 19 października 2012r.

2 Zasady lokalizacji nośników reklam oraz informacji wizualnej na nieruchomościach gminnych i Skarbu Państwa

3 Celem władz miasta nie jest walka z reklamą w przestrzeni publicznej

4 Celem jest opanowanie chaosu przestrzennego i wizualnego

5 Kiedy reklamy powodują chaos wizualny? różnorodność formatów występujących w jednej przestrzeni, zróżnicowane konstrukcje i wysokość posadowienia nośników reklamy, brak czytelności kompozycji tworzonej przez sąsiadujące ze sobą nośniki, niewłaściwe wkomponowanie reklamy w elewacje budynku – niszczenie architektury, materiał i kolorystyka nie uwzględnia kontekstu otoczenia, zbyt małe odległości między nośnikami reklamy,

6

7

8

9

10

11 Najważniejsze regulacje wprowadzone zarządzeniem: rozróżnienie i zdefiniowanie rodzajów nośników informacji w przestrzeni publicznej, ustalenie minimalnych odległości między nośnikami reklam, zależnych od ich formatów, ustalenie zasad lokalizacji oraz gabarytów szyldów, regulację zasad lokalizacji stojaków reklamowych, zakaz lokalizacji banerów, za wyjątkiem reklamy okolicznościowej, zakaz lokalizacji reklam świecących, takich jak ekrany LED, ustalenie obszarów wolnych od reklamy

12 Najważniejsze regulacje wprowadzone zarządzeniem c.d. ograniczenie formatu nośników wolnostojących do 18m2, podział miasta na strefy o zróżnicowanych zasadach lokalizacji reklam oraz informacji wizualnej, wprowadzenie gwarancji nie zasłaniania nośników zlokalizowanych na nieruchomościach prywatnych, pod warunkiem wystąpienia i uzyskania pozytywnej opinii REM, ponadto: tracą moc opinie wydane przez plastyka miejskiego – weryfikacja wszystkich istniejących nośników

13 Przykłady pozytywnych zmian w zakresie reklamy

14

15

16

17

18 Zasady i procedury zagospodarowania przestrzeni publicznych

19 Najważniejsze regulacje wprowadzone zarządzeniem: określenie stref o zróżnicowanych zasadach zagospodarowania przestrzeni publicznej, obowiązek organizowania konkursów lub zlecania opracowań wielowariantowych przy realizacji zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie tożsamości, obowiązek opracowania Katalogu mebli miejskich do stosowania w przestrzeniach publicznych Gdańska, obowiązek uzgadniania z Referatem Estetyzacji Miasta wszystkich projektów, mających wpływ na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej krawędziach (łącznie z kolorystyką elewacji)

20 Przykłady działań w odniesieniu do zagospodarowania przestrzeni publicznych

21

22


Pobierz ppt "Nowe zarządzenia dla poprawy estetyki miasta Gdańsk, 19 października 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google