Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Identyfikacja krajobrazów na poziomie regionalnym – doświadczenia wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w skali województwa mgr inż. arch. Agnieszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Identyfikacja krajobrazów na poziomie regionalnym – doświadczenia wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w skali województwa mgr inż. arch. Agnieszka."— Zapis prezentacji:

1 Identyfikacja krajobrazów na poziomie regionalnym – doświadczenia wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w skali województwa mgr inż. arch. Agnieszka Rozenau-Rybowicz Członek Południowej Okręgowej Izby Urbanistów

2 Zobowiązania do rozpoznawania krajobrazów na poziomie regionalnym KPZK 2030 zakłada wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, wskazując na konieczność identyfikacji i ochrony krajobrazów Plany zagospodarowania przestrzennego województw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030) przyjęta przez Radę Ministrów w grudniu 2011 r. Europejska Konwencja Krajobrazowa

3 Metodyka Brak wypracowanej, ogólnie przyjętej metody Poszukiwanie rozwiązań pozwalających na dokonywanie jak najpełniejszej i możliwie obiektywnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów

4 Sposób ujmowania krajobrazu postrzeganej przez ludzi przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowanej w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka, Zdefiniowanie krajobrazu, wynikające z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, jako:. postrzeganej przez ludzi przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowanej w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka, nawiązuje do rozumienia krajobrazu jako fizjonomii środowiska

5 Klasyfikacja krajobrazów – wskazania w projekcie ustawy klasyfikacja krajobrazów w szczególności w oparciu o takie kryteria jak: charakter dominujących w krajobrazie czynników, rzeźba terenu i pokrycie teren W projekcie ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu stwierdza się, że klasyfikacja krajobrazów ma być opracowana w szczególności w oparciu o takie kryteria jak: charakter dominujących w krajobrazie czynników, rzeźba terenu i pokrycie terenu

6 Zróżnicowanie Krajobrazu Małopolski

7 Czerwonej Księgi Krajobrazu Polski Bardzo duża liczba najcenniejszych krajobrazów unikalnych wskazanych do Czerwonej Księgi Krajobrazu Polski Występowanie obszarów zdegradowanych oraz podlegających bardzo silnej presji inwestycyjnej Przekształcenia krajobrazu Zróżnicowanie Krajobrazu Małopolski

8 Identyfikacja i delimitacja Dane dotyczące położenia w określonych przedziałach wysokości n.p.m. Dane dotyczące nachylenia terenu (w oparciu o numeryczny model terenu) wydzielane jako obszary o przeważającym nachyleniu Jednostki pokrycia/ użytkowania terenu (uzyskane w oparciu o BDOT), jako obszary o przeważającym typie pokrycia

9 Identyfikacja i delimitacja - ukształtowanie Ukształtowanie - wysokość n. p. m. wysokość n. p. m. Duże zróżnicowanie ukształtowania Największa w kraju rozpiętość wysokości terenu Rozpraszanie zabudowy największe na terenach wyżyn i pogórzy

10 Ukształtowanie - nachylenie Duże zróżnicowanie ukształtowania Występowanie rozpraszania zabudowy na terenach o dużym nachyleniu, eksponowanych Identyfikacja i delimitacja - ukształtowanie

11

12 Identyfikacja i delimitacja - pokrycie

13 Identyfikacja i delimitacja powiązanie ukształtowania i pokrycia

14 Waloryzacja Poprzez przypisanie dodatkowych cech wydzielonym jednostkom: - zidentyfikowanie elementów i cech wpływających na sposób odbioru krajobrazu - zidentyfikowanie możliwie szerokiego zakresu elementów i cech wpływających na sposób odbioru krajobrazu, - przypisanie punktacji - przypisanie punktacji wynikającej z ich występowania do wydzielonych wcześniej jednostek, zsumowanie punktacji - zsumowanie punktacji dla każdej z jednostek

15 Waloryzacja Punktacja przypisana dla każdej wydzielonej jednostki + Obecność przyrodniczych elementów wpływających korzystnie na odbiór krajobrazu + Obecność przyrodniczych elementów wpływających korzystnie na odbiór krajobrazu + Obecność kulturowych elementów wpływających na odbiór krajobrazu + Obecność kulturowych elementów wpływających na odbiór krajobrazu + Cechy struktury krajobrazu + Cechy struktury krajobrazu- Występowanie elementów stanowiących zagrożenie dla krajobrazu-

16 Waloryzacja

17

18 Rozpoznanie krajobrazów na poziomie regionalnym, jest niezwykle ważne i potrzebne Decyzje planistyczne znacząco wpływające na kształt krajobrazu podejmowane są na poziomie lokalnym Decyzje planistyczne znacząco wpływające na kształt krajobrazu podejmowane są na poziomie lokalnym i to tam najbardziej potrzeba jest mocna argumentacja dla właściwego zagospodarowania przestrzeni Potrzebne jest również kompleksowe rozpoznawanie krajobrazów na poziomie lokalnym Rozpoznanie krajobrazów na poziomie lokalnym

19 mgr inż. arch. Agnieszka Rozenau-Rybowicz Członek Południowej Okręgowej Izby Urbanistów


Pobierz ppt "Identyfikacja krajobrazów na poziomie regionalnym – doświadczenia wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w skali województwa mgr inż. arch. Agnieszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google