Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) USTALA PRZEZNACZENIE TERENU, ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ OKREŚLA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) USTALA PRZEZNACZENIE TERENU, ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ OKREŚLA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA."— Zapis prezentacji:

1

2 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) USTALA PRZEZNACZENIE TERENU, ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ OKREŚLA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY TERENU JEST OPRACOWYWANY DLA FRAGMENTU MIASTA POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ PRZY SPORZĄDZANIU MPZP. BIERZE SIĘ POD UWAGĘ WIELE UWARUNKOWAŃ SPORZĄDZA SIĘ W SKALI 1:1000 w wyjątkowych sytuacjach w skali: 1:500, 1:2000, 1:5000 JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO PROJEKT MPZP. SPORZĄDZA … PROJEKT MPZP. MUSI BYĆ ZGODNY ZE STUDIUM... CO TO ZNACZY? JAKIE? KTO? CO TO ZNACZY? WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI !

3 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) USTALA PRZEZNACZENIE TERENU, ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ OKREŚLA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY TERENU JEST OPRACOWYWANY DLA FRAGMENTU MIASTA POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ PRZY SPORZĄDZANIU MPZP. BIERZE SIĘ POD UWAGĘ WIELE UWARUNKOWAŃ SPORZĄDZA SIĘ W SKALI 1:1000 w wyjątkowych sytuacjach w skali: 1:500, 1:2000, 1:5000 JEST AKTEM PRAWA MIEJSCOWEGO PROJEKT MPZP. SPORZĄDZA … PROJEKT MPZP. MUSI BYĆ ZGODNY ZE STUDIUM... CO TO ZNACZY? KTO? CO TO ZNACZY? JAKIE?

4 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) Czym jest plan miejscowy najlepiej zrozumieć na przykładzie: LASDROGAZABUDOWAŁĄKA STAN ISTNIEJĄCY

5 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego TEREN LASU MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, TEREN DROGI

6 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, TEREN LASU TEREN DROGI

7 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, MPZP. określa sposób zagospodarowania - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego i warunki zabudowy terenu- m.in.: min. 1300 m 2 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej

8 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego MPZP. określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu- m.in.: linie zabudowy Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej

9 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego MPZP. określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu- m.in.: linie zabudowy Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej

10 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego MPZP. określa sposób zagospodarowania max 25 % i warunki zabudowy terenu- m.in.: linie zabudowy maksymalny procent powierzchni zabudowy działki budowlanej Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej

11 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego MPZP. określa sposób zagospodarowania max 9,0 m i warunki zabudowy terenu- m.in.: linie zabudowy maksymalny procent powierzchni zabudowy działki budowlanej wysokość zabudowy Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej

12 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) MPZP. ustala: - przeznaczenie terenu, - rozmieszczenie inwestycji celu publicznego linie zabudowy MPZP. określa sposób zagospodarowania maksymalny procent powierzchni zabudowy działki budowlanej wysokość zabudowy rodzaj dachu dach stromy i warunki zabudowy terenu- m.in.: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej

13 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)

14 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) Plan miejscowy na papierze, czyli RYSUNEK PLANU: ZL 2MN 3MN 5KD-D 6KD-D 2KDW

15 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) Dzięki obowiązującemu mpzp. teren ten może wyglądać np. tak:

16 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) Dzięki obowiązującemu mpzp. możemy zapobiec takiej sytuacji: KONIEC FILMIKU

17 MPZP. JEST OPRACOWYWANY DLA FRAGMENTU MIASTA PLANY UCHWALONE PLANY W OPRACOWANIU Stan na grudzień 2011 r. Stan aktualny możesz zobaczyć na www.mpu.plwww.mpu.pl

18 MPZP. JEST OPRACOWYWANY DLA FRAGMENTU MIASTA PLANY UCHWALONE PLANY W OPRACOWANIU Stan na grudzień 2011 r. Stan aktualny możesz zobaczyć na www.mpu.plwww.mpu.pl

19 MPZP. JEST OPRACOWYWANY DLA FRAGMENTU MIASTA PLANY UCHWALONE PLANY W OPRACOWANIU Tt - obowiązujący mpzp. Park Handlowy Franowo w Poznaniu Rr - projekt mpzp. Osiedle Rusa w Poznaniu Vm – obowiązujący mpzp. Malta w Poznaniu Stan na grudzień 2011 r. Stan aktualny możesz zobaczyć na www.mpu.plwww.mpu.pl KONIEC FILMIKU

20 MPZP. POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ CZĘŚĆ TEKSTOWA

21 CZĘŚĆ GRAFICZNA CZĘŚĆ TEKSTOWA RYSUNEK USTALENIA MPZP. POSIADA CZĘŚĆ TEKSTOWĄ I GRAFICZNĄ KONIEC FILMIKU

22 UWARUNKOWANIA DLA SPORZĄDZENIA PROJEKTU MPZP. Uwarunkowania środowiskowe Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania społeczne Aktualne zagospodarowanie i uzbrojenie terenu Strategia rozwoju miasta, województwa, kraju Plany inwestorów Oczekiwania mieszkańców Uwarunkowania ekonomiczne (m.in. skutki finansowe) Uwarunkowania gospodarcze Ład przestrzenny Poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy nadrzędnej zasadzie równości i dobra wspólnego NEGOCJACJE WSPÓŁPRACA z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, z mieszkańcami, z inwestorami i właścicielami, organizacjami pozarządowymi, gestorami sieci. Ustawodawstwo

23 UWARUNKOWANIA DLA SPORZĄDZENIA PROJEKTU MPZP. PROJEKT MPZP. Uwarunkowania środowiskowe Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania społeczne Aktualne zagospodarowanie i uzbrojenie terenu Strategia rozwoju miasta, województwa, kraju Plany inwestorów Oczekiwania mieszkańców Uwarunkowania ekonomiczne (m.in. skutki finansowe) Uwarunkowania gospodarcze Ład przestrzenny Ustawodawstwo KONIEC FILMIKU Poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy nadrzędnej zasadzie równości i dobra wspólnego NEGOCJACJE WSPÓŁPRACA z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, z mieszkańcami, z inwestorami i właścicielami, organizacjami pozarządowymi, gestorami sieci.

24 PROJEKT MPZP. SPORZĄDZA… zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WÓJT/ BURMISTRZ/ ….PREZYDENT a w jego imieniu w przypadku Poznania

25 MPZP. MUSI BYĆ ZGODNY ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUMMPZP. TEREN KOMUNIKACJI TEREN ZBUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ KONIEC FILMIKU


Pobierz ppt "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.) USTALA PRZEZNACZENIE TERENU, ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ OKREŚLA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google