Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JEST TO DOKUMENT OKREŚLAJĄCY MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI ZABUDOWY W PRZYPADKU BRAKU MPZP. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY tzw. Wuzetka CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JEST TO DOKUMENT OKREŚLAJĄCY MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI ZABUDOWY W PRZYPADKU BRAKU MPZP. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY tzw. Wuzetka CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO."— Zapis prezentacji:

1

2 JEST TO DOKUMENT OKREŚLAJĄCY MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI ZABUDOWY W PRZYPADKU BRAKU MPZP. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY tzw. Wuzetka CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO UZYSKAĆ? WAŻNA JEST BEZTERMINOWO W zakresie: warunków i wymagań ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących osób trzecich, ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. Decyzja jednak może wygasnąć jeżeli: inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, dla wnioskowanego terenu uchwalono mpzp., którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie zostało jeszcze na jej podstawie wydane pozwolenie na budowę. OKREŚLA: RODZAJ INWESTYCJI WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI WYBIERZ !

3 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY tzw. Wuzetka WAŻNA JEST BEZTERMINOWO W zakresie: warunków i wymagań ochrony ładu przestrzennego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagań dotyczących osób trzecich, ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. Decyzja jednak może wygasnąć jeżeli: inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, dla wnioskowanego terenu uchwalono mpzp., którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a nie zostało jeszcze na jej podstawie wydane pozwolenie na budowę. OKREŚLA: RODZAJ INWESTYCJI WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO UZYSKAĆ? JEST TO DOKUMENT OKREŚLAJĄCY MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI ZABUDOWY W PRZYPADKU BRAKU MPZP.

4 CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY? ZŁÓŻ WNIOSEK Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Do wniosku dołącz dokumenty i spełnij warunki wymienione na stronie internetowej BIP UMP.BIP UMP Wniosek złóż do: - Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania – jeśli inwestycja nie dotyczy terenu zamkniętego, - wojewody - jeśli inwestycja dotyczy terenu zamkniętego. POCZEKAJ NA WYDANIE DECYZJI Postępowanie w sprawie wydania decyzji można zawiesić na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dla tego samego terenu decyzję można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy : - doręczając jej odpis do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. ABY UZYSKAĆ DECYZJĘ, TRZEBA SPEŁNIAĆ ZASADĘ TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA NA CZYM POLEGA ZASADA TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA ?

5 CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY? ZŁÓŻ WNIOSEK Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości. Do wniosku dołącz dokumenty i spełnij warunki wymienione na stronie internetowej BIP UMP.BIP UMP Wniosek złóż do: - Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania – jeśli inwestycja nie dotyczy terenu zamkniętego, - wojewody - jeśli inwestycja dotyczy terenu zamkniętego. POCZEKAJ NA WYDANIE DECYZJI Postępowanie w sprawie wydania decyzji można zawiesić na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dla tego samego terenu decyzję można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy : - doręczając jej odpis do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. ABY UZYSKAĆ DECYZJĘ, TRZEBA SPEŁNIAĆ ZASADĘ TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA NA CZYM POLEGA ZASADA TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA ?

6 ZASADA TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA WYNIKA Z ART. 61, UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1.co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 2.teren ma dostęp do drogi publicznej; 3.istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem; 4.teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów już nieobowiązujących,; 5.decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Punktu 1 nie stosuje się do: Inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych już nieobowiązujących, zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Punktu 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej. ZOBACZ PRZYKŁAD

7 ZASADA DOBREGO SĄDZIEDZTWA OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY DROGA PUBLICZNA

8 ZASADA DOBREGO SĄDZIEDZTWA

9 KONIEC FILMIKU

10 ZASADA TZW. DOBREGO SĄSIEDZTWA WYNIKA Z ART. 61, UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1.co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 2.teren ma dostęp do drogi publicznej; 3.istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem; 4.teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów już nieobowiązujących,; 5.decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Punktu 1 nie stosuje się do: Inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych już nieobowiązujących, zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Punktu 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej. ZOBACZ PRZYKŁAD


Pobierz ppt "JEST TO DOKUMENT OKREŚLAJĄCY MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI ZABUDOWY W PRZYPADKU BRAKU MPZP. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY tzw. Wuzetka CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY GO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google