Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 1 Klastry szansą na poprawę konkurencyjności i innowacyjności regionu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 1 Klastry szansą na poprawę konkurencyjności i innowacyjności regionu."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 1 Klastry szansą na poprawę konkurencyjności i innowacyjności regionu Maciej Dzierżanowski Stanisław Szultka IBnGR II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Pomorskiego Gdańsk, 12 lipca 2004

2 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 2 Od konkurencji... do konkurencji klastrów Kapitalizm konkurentów Kapitalizm sojuszników (alliance capitalism)

3 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3 Klastry czyli co? Koncentracja geograficzna, Specjalizacja, Obecność firm i innych instytucji, Relacje i współzależności pomiędzy podmiotami, Klaster jako struktura produkcji, Masa krytyczna, Innowacje,

4 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 4 Co chcemy wspierać? – typy klastrów Mega clusters, Klastry pokrewne włoskim dystryktom przemysłowym, Sieci lokalne, Hub-and-spoke, Systemy innowacyjne,

5 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 5 Bariery rozwoju klastrów Brak kultury kooperacyjnej, Nieefektywny system innowacji: –Brak orientacji systemu edukacyjnego na nowe potrzeby rynku pracy, –Ograniczona współpraca nauka - przemysł, –Słabość infrastruktury pośredniczącej, Kluczowe (w lokalnym systemie produkcji) firmy przejęte przez zagranicznych inwestorów niezainteresowanych?! rozwijaniem współpracy z lokalnymi partnerami (B+R i firmami), Brak dostępu do kapitału, SSE – problem optymalnej lokalizacji,

6 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 6 Rola władz publicznych (1) Identyfikacja i analiza klastrów (również potencjalnych), Inteligentna polityka przyciągania inwestycji zagranicznych, Wdrożenie instrumentów stymulujących współpracę w sieciach pomiędzy lokalnymi firmami ale również firmami zagranicznymi, Poprawa przepływu informacji pomiędzy podmiotami klastra, Wspieranie internacjonalizacji klastrów (MSP)

7 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 7 Rola władz publicznych (2) Tworzenie odpowiednich warunków (administracyjnych, regulacyjnych) dla powstawania innowacyjnych klastrów i dyfuzji innowacji, Wspieranie dostępu do specyficznej dla klastra infrastruktury, Rozwój zasobów ludzkich, kształcenie pracowników, Promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości, Kreowanie innowacyjnego popytu (np. poprzez zamówienia publiczne), Poprawa dostępu do kapitału.

8 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 8 Polityka wspierająca klastry- dylematy Klastry czy organizacje klastrowe? Istniejące czy potencjalne? Infrastrukturę twardą czy miękką? Środowisko klastra czy inicjatywy klastrowe? Podejście top down czy bottom up? Na jakim poziomie (lokalnym, regionalnym, krajowym)? Jaka rola sektora publicznego?

9 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 9 Warunki skuteczności CBP Wiodąca rola sektora prywatnego, Otwartość klastra (na konkurencję, powiązania międzynarodowe), Dostosowanie do specyficznych uwarunkowań, Wspierać klastry, które mają rzeczywiste przewagi konkurencyjne, Podejście bottom up,

10 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 10 Dziękuję za uwagę! Zapraszam na strony internetowe www.klastry.pl


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 1 Klastry szansą na poprawę konkurencyjności i innowacyjności regionu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google