Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.cogito.4l.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.cogito.4l.pl."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.cogito.4l.pl

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWODY PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU REZULTATY TWARDE I PRODUKTY PROJEKTU

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU Wzrost wiedzy na temat ekonomii społecznej i aktywnej integracji Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych na rzecz integracji społecznej Wzrost świadomości w zakresie potrzeby tworzenia podmiotów es Wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników podmiotów es Wzrost motywacji do aktywnego działania na rzecz ekonomii społecznej

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrost wiedzy na temat ekonomii społecznej ex-anteex-post

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrost wiedzy na temat aktywnej integracji ex-anteex-post

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych na rzecz integracji społecznej ex-anteex-post

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrost świadomości w zakresie potrzeby tworzenia podmiotów es ex-anteex-post

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrost motywacji do aktywnego działania na rzecz ekonomii społecznej ex-anteex-post

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników podmiotów es MOTYWACJA W DĄŻENIU DO CELU ex-anteex-post

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników podmiotów es ASERTYWNOŚĆ ex-anteex-post

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników podmiotów es ADAPTACYJNOŚĆ ex-anteex-post

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników podmiotów es BUDOWANIE RELACJI ex-anteex-post

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników podmiotów es KOMUNIKATYWNOŚĆ ex-anteex-post

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników podmiotów es ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW ex-anteex-post

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czy poleciłbyś udział w tym projekcie swoim znajomym, współpracownikom?

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólny poziom zadowolenia z udziału w projekcie

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY TWARDE I PRODUKTY PROJEKTU Powstaną 2 grupy szkoleniowe, każda grupa zrealizuje cztery 3-dniowe sesje szkoleniowe, łącznie odbędą się 192 godziny dydaktyczne. Zostaną zrealizowane 2 wizyty studyjne z warsztatem szkoleniowym łącznie dla 50 osób. Zawarte zostanie 1 porozumienie o współpracy na rzecz powołania podmiotu ekonomii społecznej.

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w dniu 8 grudnia 2009 r. w Bornem Sulinowie zostało podpisane porozumienie o współpracy zmierzającej do zawarcia partnerstwa lokalnego, działającego na zasadzie lokalnej grupy partnerskiej. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych "Universum" 2.Urząd Miejski w Bornem Sulinowie 3.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4.Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Promyk Nadziei” 5.Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Pierwszy Krok” 6.Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa 7.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lotnictwa Turystyczno-Sportowego 8.Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców 9.Lokalna Organizacja Turystyczna 10.Stowarzyszenie Aikido „Matsunai” 11.Ochotnicza Straż Pożarna. SYGNATARIUSZE POROZUMIENIA

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2007 r. z inicjatywy pracowników lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Głównym celem Centrum jest przeciwdziałanie problemom mieszkańców gminy Borne Sulinowo. W działalność Stowarzyszenia zaangażowani są członkowie innych organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji samorządowych, członkowie wspólnot mieszkaniowych, rad sołeckich, kościołów oraz związków wyznaniowych, co daje gwarancję dotarcia do wszystkich grup społecznych. Realizując swoje cele statutowe, aktywnie korzysta ze środków zewnętrznych - Fundusze Norweskie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Miejski w Bornem Sulinowie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Promyk Nadziei” Powstało w 2004 r., zajmuje się dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a ostatnio również aktywizacją zawodową matek tych dzieci. Obecnie liczy 85 członków. Posiada własną salę rehabilitacyjną i samochód osobowy z windą do przewozu dzieci z całej gminy na zajęcia rehabilitacyjne. Zatrudnia rehabilitantów, pedagogów specjalnych, logopedów, socjoterapeutów, psychologów. Poza rehabilitacją medyczną i rewalidacją dzieci korzystają z zajęć na basenie, z inhalacji w Grocie Solnej, spotykają się na imprezach okolicznościowych i wycieczkach. Źródła finansowania: samorząd, FIO, PFRON, Fundacja Batorego, Fundacja Wspomagania Wsi.

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Pierwszy Krok” Zajmuje się przede wszystkim pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym. Prowadzi terapię indywidualną i grupową z alkoholikami i ich rodzinami. W 2009 r. uruchomiło też grupę DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Organizuje imprezy okolicznościowe i konkursy o tematyce profilaktycznej.

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa Istnieje od 2005 r., liczy 140 członków, w tym 12 obywateli Niemiec. Zajmuje się głównie inspirowaniem, aktywizowaniem i integrowaniem mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta, dokumentowaniem i popularyzowaniem dorobku historycznego i współczesnego miasta, pozyskiwaniem i pomnażaniem środków na działalność statutową. Sztandarową imprezą stowarzyszenia jest cykliczny Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” organizowany w przedostatni weekend sierpnia, który gromadzi tysiące uczestników - miłośników i kolekcjonerów militariów oraz widzów (nagrodzony przez Marszałka Województwa jako Najlepsze wydarzenie turystyczne promujące region zachodniopomorski w 2008 r.).

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lotnictwa Turystyczno-Sportowego Współtworzą go pasjonaci wszystkiego, co lata. Zrzeszyli się 10 lat temu i postanowili zawalczyć o pozostałe po Rosjanach lotnisko i uchronić teren przed parcelacją na działki mieszkalne. Własnymi rękoma kilka lat temu równali i kosili teren i czynią to do dzisiaj. Organizują cyklicznie Międzynarodowy Zlot Samolotów Ultralekkich ( w 2009 r. był to już X) w pierwszy weekend maja. Mają hangar do przechowywania samolotów, który z własnych środków systematycznie remontują. W 2005 dostali od gminy budynek, który też próbują doprowadzić do użytku. Stowarzyszenie współpracuje z aeroklubami w Polsce, Czechach i Niemczech. Realizuje swoje cele ze składek członkowskich i darowizn.

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Bornego Sulinowa Prowadzi Inkubator Przedsiębiorczości i Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. Oferta świadczonych usług: wynajem powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi biurowo-administracyjne, kojarzenie partnerów gospodarczych, konsultacje oraz porady z zakresu działalności gospodarczej, pomoc w przygotowaniu biznes planów, wniosków kredytowych, wniosków o granty, dotacje itp., informacje o partnerach zagranicznych, informacje na temat funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, grantów i dotacji dostępnych dla MŚP, wynajem sali konferencyjnej oraz sali szkoleniowej. Stowarzyszenie pomaga usamodzielniać się podmiotom gospodarczym, ponadto prowadzi doradztwo i szkolenia dla NGO.

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lokalna Organizacja Turystyczna Skupia głównie właścicieli pensjonatów, gestorów, gospodarstw agroturystycznych, którzy rozwoju Bornego upatrują w jego historii. W tym roku zorganizowali fantastyczny pochód 1-majowy w stylistyce PRL. Starają się, jak dotąd przy zainwestowaniu tylko własnych środków, wzbogacać ofertę turystyczną. Budują małpie gaje, robią przejażdżki samochodami pancernymi po poligonach, organizują strzelanie farbami itp. Współpracują ściśle z militarystami.

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Aikido „Matsunai” Powstało w 2007 r. Założycielami są członkowie sekcji aikido ze Szczecinka (najstarszej sekcji aikido w Polsce, działającej od 30 lat) i jej filii w Bornem Sulinowie. Stowarzyszenie prowadzi treningi aikido w Szczecinku i Bornem dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zatrudnia 2 instruktorów, wynajmuje 2 sale sportowe. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich, opłat za treningi i dotacji konkursowych. Stowarzyszenie należy do Polskiej Federacji Aikido. Współpracuje z innymi klubami w Polsce oraz poza jej granicami. Na zaproszenie stowarzyszenia w Bornem odbywają się dwutygodniowe obozy aikido sekcji warszawskiej i poznańskiej. W styczniu 2010 r. planowany jest ogólnopolski staż z udziałem mistrza z Włoch.

30 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ochotnicza Straż Pożarna OSP powstała w 2009 r. Należą do niej bardzo zorganizowani i zdeterminowani ludzie. Jednego dnia się zrzeszyli, a następnego już mieli mundury, pieczątki i „malucha”. Teraz walczą o garaże i budynek…

31 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREAMBUŁA Intencją porozumienia jest podjęcie, a następnie rozwijanie współpracy międzysektorowej w ramach „Borneńskiego partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego oraz ekonomii społecznej”, mającego na celu wzrost integracji społecznej i rozwój zasobów ludzkich oraz rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Gminie Borne Sulinowo. Współpraca będzie realizowana na zasadach partnerstwa, pozostając w zgodzie z najlepszymi praktykami i standardami Unii Europejskiej w tym zakresie.

32 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CEL POROZUMIENIA Celem, dla którego strony podejmują współpracę jest zintegrowanie i wspieranie rozproszonych dotychczas działań lokalnych instytucji publicznych, samorządu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców na rzecz rozwoju i integracji społecznej mieszkańców Gminy Borne Sulinowo.

33 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Usprawnienie współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami. 2.Wspieranie przedsięwzięć inicjowanych przez partnerów. 3.Wspieranie rozwoju istniejących i powoływanie nowych podmiotów ekonomii społecznej poprzez tworzenie warunków formalnych i ekonomicznych oraz udzielanie wsparcia. 4.Wspieranie rozwoju istniejących i nowo powstałych formalnych i nieformalnych grup zainteresowań, wspólnot i społeczności lokalnych. 5.Włączanie w działania Partnerstwa grup społecznych – wspólne budowanie aktywnej, zintegrowanej społeczności lokalnej. 6.Rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, w tym współpracy międzynarodowej. CEL BĘDZIE REALIZOWANY POPRZEZ:

34 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7.Realizowanie programów w celu poprawy profesjonalizmu wszystkich Partnerów dla wdrażania wspólnych programów rozwoju zasobów ludzkich i tworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia. 8.Tworzenie warunków formalnych i ekonomicznych dla aktywizacji osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej. 9.Promowanie idei ekonomii społecznej. 10.Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. 11.Popularyzacja i organizacja wolontariatu. 12.Przeciwdziałanie ubóstwu, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. CEL BĘDZIE REALIZOWANY POPRZEZ:

35 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowe kierunki działalności oraz propozycje konkretnych działań wypracowane zostaną podczas warsztatów partnerskich, w których udział wezmą sygnatariusze niniejszego porozumienia i ich przedstawiciele, potencjalni partnerzy oraz zainteresowani mieszkańcy Gminy Borne Sulinowo. WARSZTATY PARTNERSKIE

36 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Decyzję o realizacji danego działania i uczestnictwa w nim każdorazowo podejmować będą poszczególni partnerzy. Szczegółowy zakres udziału partnerów skupionych w Partnerstwie w realizacji konkretnych działań społecznych i projektów zostanie każdorazowo określony w momencie rozpoczęcia działań. ZAKRES UDZIAŁU PARTNERÓW W REALIZACJI DZIAŁAŃ


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.cogito.4l.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google