Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele Opis

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele Opis"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele Opis
gimnazjum, język niemiecki na poziomie A2+ według ESOKJ Przedział wiekowy trzecia klasa gimnazjum – uczniowie w wieku 15 lat 1. Doskonalenie czterech sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu. 2. Wzbogacenie, usystematyzowanie i utrwalenie słownictwa z zakresu tematów zawartych w katalogu tematów obowiązującego na egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego. 3. Wprowadzenie i wyćwiczenie struktur gramatycznych przewidzianych w standardach egzaminacyjnych. 4. Wspieranie uczniów w samodzielnym planowaniu i sterowaniu własnym procesem uczenia się oraz w refleksji nad jego rezultatami. 5. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do kształcenia. Cele Opis Projekt został stworzony przede wszystkim dla uczniów klas trzecich dojeżdżających do gimnazjum z ościennych miejscowości, ale mogli brać w nim udział również inni chętni uczniowie. Projekt zakładał przeprowadzenie kursu przygotowującego uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego metodą blended learning, czyli poprzez połączenie tradycyjnych zajęć stacjonarnych z zajęciami online. pakiet programów MicrosoftOffice, Adobe AcrobatReader, Adobe Photoshop 7.0, Macromedia Fireworks MX, Audacity 1.3, HotPotatoes 6, pakiet LMS Moodle , dostępne przeglądarki internetowe Oprogramowanie kurs e-learningowy, blended learning, platforma e-learningowa, nauczanie hybrydowe, standardy egzaminacyjne, egzamin gimnazjalny z języka obcego Słowa kluczowe Autor Katarzyna Wilk, Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach

2 Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela
Zaplecze i planowanie Idea stworzenia projektu została podyktowana potrzebą przygotowania uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. Przyczyną poszukiwania nowatorskich metod zajęć pozalekcyjnych była specyfika warunków lokalowych (gimnazjum dzieli niewielką ilość pomieszczeń ze szkołą podstawową) oraz fakt, że większość uczniów uzależniona jest od zorganizowanych dojazdów do szkoły (co wielu uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły). Wykorzystanie w projekcie metody blended learning (czyli połączenia nauczania bezpośredniego z nauczaniem przez Internet) miało umożliwić większej liczbie uczniów bardziej efektywne przygotowanie do egzaminu pod opieką nauczyciela przedmiotu. Szczegóły organizacyjne zawiera dokument „Zaplecze i planowanie”. Zdjęcia z klasy Prezentacja multimedialna zamieszczona poniżej zawiera nie tylko zdjęcia z klasy podczas zajęć stacjonarnych, ale również zrzuty ekranowe przykładowych narzędzi i funkcji platformy e-learningowej wykorzystanych w projekcie. Z trosce o bezpieczeństwo i prywatność uczestników projektu, fotografie zostały przygotowane w taki sposób, aby uniemożliwić ewentualną identyfikację ich personaliów. Dokumenty

3 Zasoby dydaktyczne Opis projektu dla ucznia Zasoby dydaktyczne
Uczniowie dowiedzieli się o projekcie podczas zajęć obowiązkowych języka niemieckiego w szkole. Została im przedstawiona prezentacja multimedialna (umieszczona również na stronie www szkoły), która zawierała najważniejsze założenia projektu i stanowiła zaproszenie do wzięcia w nim udziału. Zasoby dydaktyczne Zasoby dydaktyczne w kursie pochodzą ze zbiorów autorki projektu. Powstały one lub zostały zgromadzone w ciągu ostatnich kilku lat pracy w charakterze nauczyciela gimnazjum. Podczas pracy nad projektem większość materiałów została przetworzona na formę interaktywną. Oprócz materiałów szkoleniowych w postaci lekcji interaktywnych, słowników tematycznych oraz testów w formacie egzaminacyjnym zawartych w kursie na platformie, uczniowie mieli dostęp do szeregu materiałów dodatkowych w postaci dokumentów tekstowych, audio i wideo umieszczonych w bazie danych „Lernhilfen – Pomoce naukowe”. Uczniom udostępniono również bazę „Nützliche Webseiten – Przydatne adresy www”. Dokumenty umieszczone poniżej zawierają przykładowe materiały dydaktyczne wykorzystywane do nauczania w tym projekcie edukacyjnym: Dokumenty

4 Ocenianie i Standardy Kryteria i sposoby oceniania
W opisywanym projekcie ocena pełniła funkcję wspierającą. Oznacza to, że osiągnięte wyniki nie były celem samym w sobie, ale stanowiły jasną informację zwrotną dla uczniów: Co potrafię? Ile wiem i umiem? Co powinienem powtórzyć? Czego powinienem się jeszcze nauczyć? Uczniowie oceniani byli w skali ocen szkolnych. Większość zadań punktowana była automatycznie dzięki narzędziom LMS Moodle (testy, lekcje), część natomiast wymagała oceny opisowej nauczyciela (zadania otwarte) lub jego komentarza (wpisy w słowniku). Uczniowie mieli również możliwość skomentowania otrzymanej oceny. Istotnym elementem motywującym uczniów do pracy była możliwość wielokrotnego podejścia do zadań – uczeń mógł powtarzać próby dopóty, dopóki nie osiągnął satysfakcjonującego go wyniku (skutkiem czego był stały przyrost jego wiedzy i umiejętności). Szczegółowe kryteria i sposoby oceniania zawiera dokument „Ocenianie”. Powiązanie ze standardami Projekt opierał się na podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych języka obcego nowożytnego oraz standardach nauczania języka niemieckiego jako języka obcego ujętych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Szczegóły znajdują się w dokumencie „Powiązanie ze standardami”. Dokumenty

5 Gimnazjum im Stanisława Staszica
Informacje o szkole i nauczycielu Gimnazjum im Stanisława Staszica ul. Tysiąclecia 17 Panki Telefon: (34) Strona internetowa: gimpanki.prv.pl Katarzyna Wilk Autorka jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, od 8 lat pracuje jako nauczycielka języka niemieckiego w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach. Posiada uprawnienia egzaminatora z zakresu języka niemieckiego w gimnazjum oraz ETS Accredited Test Supervisor. Jest absolwentką kursu e-learningowego w Goethe Institut Mailand „Multimedia Führerschein – Expertenkurs“ (Wykorzystanie multimediów w dydaktyce nauczania języka niemieckiego – kurs dla ekspertów). Od sierpnia 2009 roku jest administratorem i autorką kursów na własnej platformie e-learningowej (opartej o system Moodle), od stycznia 2010 roku jest członkiem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Kontakt:


Pobierz ppt "Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele Opis"

Podobne prezentacje


Reklamy Google