Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele
język angielski, TIK Przedział wiekowy 14-16 Celem projektu było pokazanie uczniom, iż także i oni mogą być nauczycielami .Ucząc swojego nauczyciela TIK uczniowie stali się bardziej odpowiedzialni za własną edukacje. Nauczyciel dzięki uczniom poznał lepiej technologię komunikacyjno-informacyjną a przy okazji pomógł uczniom lepiej opanować język angielski. Cele Opis Projekt miał za zadanie stworzenie przez uczniów gimnazjum własnych stron internetowych w języku angielskim oraz pomoc w utworzeniu takiej strony przez nauczyciela języka angielskiego. Celem było również zwiększenie roli ucznia w procesie nauczania MS Word, Internet Explorer, Gadu-Gadu, Outlook Express, MS PowerPoint Oprogramowanie nauczyciel, uczeń, strona internetowa, wzajemne nauczanie, autonomia ucznia Słowa kluczowe Ten szablon został stworzony aby ułatwić nauczycielowi stworzenie własnej Wirtualnej Wizyty w Klasie. Używaj szablony aby udokumentować swój projekt edukacyjny, który uznałeś za wyjątkowo interesujący. Możesz w ten sposób podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami w swojej szkole i nie tylko. Jak to zrobić: Postępuj zgodnie z poszczególnymi punktami na kolejnych slajdach i uważnie przeczytaj załączone dokumenty. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, dokumentów i multimediów usuń niepotrzebne komentarze. Informacja: Aby wprowadzić tytuł swojej Wirtualnej Wizyty w Klasie należy wybrać z menu Widok, Wzorzec slajdów i wprowadzić w polu tekstowym tytuł projektu. W ten sam sposób można dokonać edycji przykładowego rysunku. W ten sposób na każdym slajdzie pojawi się odpowiedni tytuł i zdjęcie odpowiadające Twojemu projektowi. Pod przyciskiem Pakietu Office znajduje się funkcja Zapisz jako… w ten sposób można zachować projekt jako prezentacje programu PowerPoint. Prezentacja jest gotowa do pokazywania w klasie. Autorzy Michał Dyląg, Gimnazjum nr 5 im. Bohaterów Westerplatte , Kielce Dokumenty

2 Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela
Zaplecze i planowanie: Przedstawienie uwarunkowań zewnętrznych projektu edukacyjnego, jego genezy i celów oraz opis sposobów planowania i zarządzania projektem. Zdjęcia z klasy: Fotografie dołączone, aby lepiej oddać układ klasy i atmosferę panującą podczas realizacji projektu. Dokumenty Aby otworzyć załączone dokumenty należy dwukrotnie kliknąć na wybranej ikonie przedstawiającej żądany dokument. Wykonanie kolejnych kroków znajdujących się w dokumentach pozwoli na wprowadzenie informacji dotyczących projektu.

3 Zasoby dydaktyczne Dokumenty umieszczone poniżej zawierają materiały dydaktyczne wykorzystywane do nauczania w tym projekcie edukacyjnym oraz zasady współpracy. Dokumenty Na tym slajdzie należy umieścić informacje dotyczące użytych zasobów w projekcie, instrukcji dla uczniów. Część materiałów dla ucznia można znaleźć w internecie pod linkami znajdującymi się w dołączonym dokumencie. Aby dołączyć wszystkie zasoby wykorzystane w projekcie należy wykonać następujące czynności: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób.

4 Ocenianie i Standardy oraz Produkty Projektu
Dokumenty umieszczone poniżej zawierają kryteria oceny oraz standardy dla tego projektu edukacyjnego oraz produkty projektu stworzone przez uczniów i nauczyciela. Dokumenty Aby dodać wszystkie zasoby jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Aby wprowadzić informacje o standardach jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Link do strony ze standardami ma na celu ułatwienie powiązania z konkretnymi standardami.

5 Informacje o szkole i nauczycielu
Gimnazjum nr 5 Wspólna Kielce woj. świętokrzyskie tel. (041) adres stron www: , Michał Dyląg nauczyciel języka angielskiego mail: strona www: Na tym slajdzie należy wprowadzić informacje i zdjęcia dotyczące szkoły i nauczyciela prowadzącego projekt.


Pobierz ppt "Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele"

Podobne prezentacje


Reklamy Google