Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele
Technologia Informacyjna, Informatyka, ECDL Przedział wiekowy 17 – 19 lat Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki w tym zaznajomienie z podstawami zdalnego nauczania przy wykorzystaniu platformy Moodle. Zaznajomienie w stopniu podstawowym z bazą danych Access projektowanie relacyjnych baz danych, definiowanie i edycja tabel, definiowanie kwerend (zapytań) wybierających, projektowanie formularzy i raportów w programie Microsoft Office – Access 2003. Cele Opis W ramach projektu wdrożyłam opracowany na studiach KNO kurs ECDL-bazy danych Podczas lekcji uczniowie zostali zapoznani z zasadami e-learningu. Realizatorzy projektu - uczniowie klasy 3 samodzielnie rozwiązywali ćwiczenia i zadania korzystając z materiałów pomocniczych w sieci. Uczniowie, którzy nie mieli dostępu do wymaganego oprogramowania realizowali zadania w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkolnej pracowni. Ten szablon został stworzony aby ułatwić nauczycielowi stworzenie własnej Wirtualnej Wizyty w Klasie. Używaj szablony aby udokumentować swój projekt edukacyjny, który uznałeś za wyjątkowo interesujący. Możesz w ten sposób podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami w swojej szkole i nie tylko. Jak to zrobić: Postępuj zgodnie z poszczególnymi punktami na kolejnych slajdach i uważnie przeczytaj załączone dokumenty. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, dokumentów i multimediów usuń niepotrzebne komentarze. Informacja: Aby wprowadzić tytuł swojej Wirtualnej Wizyty w Klasie należy wybrać z menu Widok, Wzorzec slajdów i wprowadzić w polu tekstowym tytuł projektu. W ten sam sposób można dokonać edycji przykładowego rysunku. W ten sposób na każdym slajdzie pojawi się odpowiedni tytuł i zdjęcie odpowiadające Twojemu projektowi. Pod przyciskiem Pakietu Office znajduje się funkcja Zapisz jako… w ten sposób można zachować projekt jako prezentacje programu PowerPoint. Prezentacja jest gotowa do pokazywania w klasie. Microsoft Access2003, Moodle – platforma zdalnego nauczania, Mozilla Firefox – zalecana przeglądarka Oprogramowanie Access, bazy danych, e-learning, ECDL Słowa kluczowe Autor Jolanta Dębińska-Banak, ZSO nr1 – I Liceum Ogólnokształcące, Racibórz

2 Pracownia informatyczna
Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela Realizowany projekt zakładał przede wszystkim samodzielną pracę uczniów z efektywnym wykorzystaniem Internetu do realizacji zadań. Wprowadzenie w projekcie e-learningu stanowiło rozszerzenie tradycyjnych form nauczania na poziomie szkoły średniej. Inspiracją do wdrożenia projektu była potrzeba dotarcia do uczniów, którzy nie mając możliwości, w ramach zajęć szkolnych, poznania baz danych, chcieli przystąpić do egzaminu na certyfikat ECDL - M5. W klasie, w której realizowałam projekt, na realizację podstawy programowej z TI miałam tylko 3 godziny w cyklu co okazało się ilością niewystarczającą. Zatem przeprowadzenie projektu w tej klasie umożliwiło mi realizacje podstawy programowej z TI z jednoczesnym wdrożeniem uczniów do systematycznego i świadomego wykorzystywania Internet w e-learningu. oraz wykorzystaniem umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się ICT. Realizację projektu poprzedziłam założeniem przez uczniów, podczas lekcji TI, kont w jednolitej konewncji nazewniczej: omówieniem platformy Moodle oraz zasad e-learningu realizacją przykładowego kursu na platformie zdalnego nauczania Microsoft Dokumenty Pracownia informatyczna Aby otworzyć załączone dokumenty należy dwukrotnie kliknąć na wybranej ikonie przedstawiającej żądany dokument. Wykonanie kolejnych kroków znajdujących się w dokumentach pozwoli na wprowadzenie informacji dotyczących projektu.

3 Zasoby dydaktyczne W celu zapoznania się z zasobami dydaktycznymi kursu należy się wejść na stronę: i zalogować się na konto: pdp, hasło: lo1 Na tym slajdzie należy umieścić informacje dotyczące użytych zasobów w projekcie, instrukcji dla uczniów. Część materiałów dla ucznia można znaleźć w internecie pod linkami znajdującymi się w dołączonym dokumencie. Aby dołączyć wszystkie zasoby wykorzystane w projekcie należy wykonać następujące czynności: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Każdy uczeń klasy, w której realizowałam projekt, miał założone na platformie indywidualne konto. Po zalogowaniu, zgodnie z harmonogramem, udostępniane były kolejne materiały. Po przesłaniu na platformę rozwiązania zadania uczeń otrzymywał ocenę wraz z informacja zwrotną. Dokumenty

4 Ocenianie i Standardy Dokumenty umieszczone poniżej zawierają kryteria oceny oraz standardy dla tego projektu edukacyjnego: Dokumenty Kryteria oceny: Uzyskane przez ucznia, po zrealizowaniu wszystkich zadań i testu, punkty przeliczane były na ocenę zgodnie ze skalą Aby dodać wszystkie zasoby jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Aby wprowadzić informacje o standardach jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Link do strony ze standardami ma na celu ułatwienie powiązania z konkretnymi standardami. Powiązania ze standardami: Cele dydaktyczne tego projektu powiązane są ze standardami określonymi w obowiązującej oraz w nowej podstawie programowej zarówno na poziomie III jak i IV etapu edukacyjnego– str

5 Informacje o szkole i nauczycielu
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr1 Dane kontaktowe: ul. Kasprowicza Racibórz url: tel: Projekt realizowała: Jolanta Dębińska-Banak Na tym slajdzie należy wprowadzić informacje i zdjęcia dotyczące szkoły i nauczyciela prowadzącego projekt. Jolanta Dębińska-Banak jest nauczycielem dyplomowanym, certyfikowanym trenerem programu „Intel- Nauczanie ku Przyszłości”, trenerem KPFS i Combidata – firm szkolących nauczycieli z zakresu ITC, egzaminatorem ECDL oraz ECDL-Advanced. W I LO: uczy Technologii Informacyjnej oraz Informatyki, pełni funkcję administratora pracowni informatycznej SBS 2005 prowadzi stronę szkolną


Pobierz ppt "Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele"

Podobne prezentacje


Reklamy Google