Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd Projektu Przedział wiekowy Cele

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd Projektu Przedział wiekowy Cele"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd Projektu Przedział wiekowy Cele
Szkoła podstawowa, wiek uczestników zajęć: 5 – 13 lat Usprawnianie narządów artykulacyjnych. Utrwalenie poprawnej artykulacji w mowie kontrolowanej i spontanicznej. Rozwijanie mowy i bogacenie słownictwa u dzieci. Wdrażanie do korzystania z zasobów Internetu oraz prawidłowego stosowania multimedialnych pakietów edukacyjnych. Podnoszenie samooceny oraz zaistnienie w środowisku szkolnym dzieci pomimo dysfunkcji mowy. Cele Opis Projekt polega na wdrożeniu do mojej pracy dydaktycznej z dziećmi z wadami wymowy odpowiednio dobranego sprzętu i oprogramowania, które umożliwia osiągnięcie optymalnych efektów. Internet, Logopedia (pakiet programów), Logo – Gry, Mówiące Obrazki, Zabawy Słowem, Reksio i ortografia, Czytam i piszę, Komputerowy Korektor Mowy, Microsoft Office, Rejestrator Dźwięku, Oprogramowanie Ten szablon został stworzony aby ułatwić nauczycielowi stworzenie własnej Wirtualnej Wizyty w Klasie. Używaj szablony aby udokumentować swój projekt edukacyjny, który uznałeś za wyjątkowo interesujący. Możesz w ten sposób podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami w swojej szkole i nie tylko. Jak to zrobić: Postępuj zgodnie z poszczególnymi punktami na kolejnych slajdach i uważnie przeczytaj załączone dokumenty. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, dokumentów i multimediów usuń niepotrzebne komentarze. Informacja: Aby wprowadzić tytuł swojej Wirtualnej Wizyty w Klasie należy wybrać z menu Widok, Wzorzec slajdów i wprowadzić w polu tekstowym tytuł projektu. W ten sam sposób można dokonać edycji przykładowego rysunku. W ten sposób na każdym slajdzie pojawi się odpowiedni tytuł i zdjęcie odpowiadające Twojemu projektowi. Pod przyciskiem Pakietu Office znajduje się funkcja Zapisz jako… w ten sposób można zachować projekt jako prezentacje programu PowerPoint. Prezentacja jest gotowa do pokazywania w klasie. logopedia, logofigle, wymowa, głoski, czytanie, dykcja, ortografia, witryna internetowa, zabawy dydaktyczne, dzieci niepełnosprawne Słowa kluczowe Autor Anna Grzegory – logopeda Szkoła Podstawowa Nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi

2 Zaplecze i planowanie projektu Wykorzystane materiały
Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela kliknij w wybrany przycisk Zaplecze i planowanie projektu Opis uwarunkowań zewnętrznych projektu, jego genezy i celów oraz opis sposobów planowania i zarządzania projektem. Wykorzystane materiały Aby otworzyć załączone dokumenty należy dwukrotnie kliknąć na wybranej ikonie przedstawiającej żądany dokument. Wykonanie kolejnych kroków znajdujących się w dokumentach pozwoli na wprowadzenie informacji dotyczących projektu. Spis wykorzystanych dokumentów oraz materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w projekcie. Zdjęcia z klasy Fotografie przedstawiają uczestników zajęć logopedycznych podczas doskonalenia swojej wymowy. 2

3 Zaplecze i planowanie projektu
Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela Zaplecze i planowanie projektu SZKOŁA NAUCZYCIEL CEL PROJEKTU GENEZA I PLAN PROJEKTU Aby otworzyć załączone dokumenty należy dwukrotnie kliknąć na wybranej ikonie przedstawiającej żądany dokument. Wykonanie kolejnych kroków znajdujących się w dokumentach pozwoli na wprowadzenie informacji dotyczących projektu. KONTEKST TECHNOLOGICZNY ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 3

4 Wykorzystane materiały
Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela Wykorzystane materiały Aby otworzyć załączone dokumenty należy dwukrotnie kliknąć na wybranej ikonie przedstawiającej żądany dokument. Wykonanie kolejnych kroków znajdujących się w dokumentach pozwoli na wprowadzenie informacji dotyczących projektu. 4

5 Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela
Aby otworzyć załączone dokumenty należy dwukrotnie kliknąć na wybranej ikonie przedstawiającej żądany dokument. Wykonanie kolejnych kroków znajdujących się w dokumentach pozwoli na wprowadzenie informacji dotyczących projektu. Zdjęcia z klasy Zdjęcia przedstawiają moich podopiecznych w pracowni logopedycznej. 5

6 https://sites.google.com/site/logofigle
Zasoby dydaktyczne Najistotniejszą częścią projektu jest tworzona przez uczniów pod moją kontrolą EDUKACYJNA WITRYNA LOGOPEDYCZNA: Na tym slajdzie należy umieścić informacje dotyczące użytych zasobów w projekcie, instrukcji dla uczniów. Część materiałów dla ucznia można znaleźć w internecie pod linkami znajdującymi się w dołączonym dokumencie. Aby dołączyć wszystkie zasoby wykorzystane w projekcie należy wykonać następujące czynności: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób.

7 Powiązanie ze standardami
kliknij w wybrany przycisk Aby dodać wszystkie zasoby jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Aby wprowadzić informacje o standardach jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Link do strony ze standardami ma na celu ułatwienie powiązania z konkretnymi standardami.

8 Powiązanie ze standardami
wychowanie przedszkolne standardy w wychowaniu przedszkolnym: wspomaganie rozwoju mowy dzieci, kształtowanie poprawnego mówienia pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym, wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się, wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych; Aby dodać wszystkie zasoby jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Aby wprowadzić informacje o standardach jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Link do strony ze standardami ma na celu ułatwienie powiązania z konkretnymi standardami. 8

9 Powiązanie ze standardami
edukacja wczesnoszkolna standardy w edukacji wczesnoszkolnej: wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, czytanie tekstów i recytacja wierszy, dobieranie właściwych form w komunikowaniu się w różnych sytuacjach społecznych dbałość o kulturę wypowiadania się: - poprawna artykulacja głosek, stosowanie intonacji wypowiedzi, poszerzanie zasobu słownictwa i struktur składniowych, stosowanie formuł grzecznościowych; Aby dodać wszystkie zasoby jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Aby wprowadzić informacje o standardach jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Link do strony ze standardami ma na celu ułatwienie powiązania z konkretnymi standardami. 9

10 Powiązanie ze standardami
język polski standardy w nauczaniu języka polskiego: sprawne, wyraziste głośne czytanie tekstów, z przekazaniem intencji tekstu, świadome posługiwanie się w wypowiedziach różnymi formami językowymi, recytowanie tekstów poetyckich oraz fragmentów prozy z próbą ich głosowej interpretacji, poprawna pisownia pod względem ortograficznym, operowanie słownictwem z określonych kręgów tematycznych; Aby dodać wszystkie zasoby jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Aby wprowadzić informacje o standardach jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Link do strony ze standardami ma na celu ułatwienie powiązania z konkretnymi standardami. 10

11 Powiązanie ze standardami
języki obce Aby dodać wszystkie zasoby jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Aby wprowadzić informacje o standardach jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Link do strony ze standardami ma na celu ułatwienie powiązania z konkretnymi standardami. standardy w nauczaniu języków obcych: rozumienie wyrazów o podobnym brzmieniu, reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia nauczyciela, posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych, rozumienie wypowiedzi ze słuchu, posiadanie świadomości językowej, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, w tym również za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych; 11

12 Powiązanie ze standardami
standardy w nauczaniu zajęć komputerowych: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, posługiwanie się podstawowym słownictwem informatycznym, tworzenie tekstów i rysunków, wyszukiwanie i korzystanie z informacji, przygotowywanie prostych animacji prezentacji multimedialnych świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu; Aby dodać wszystkie zasoby jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Aby wprowadzić informacje o standardach jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Link do strony ze standardami ma na celu ułatwienie powiązania z konkretnymi standardami. zajęcia komputerowe 12

13 Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi
Jestem logopedą i nauczycielką kształcenia zintegrowanego. Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie nauczania początkowego oraz Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuję w szkole od 17 lat. W SP 182 w Łodzi pomagam dzieciom, które borykają się z wadami wymowy i dysleksją przezwyciężać ich trudności. Komputer ułatwia mi życie od kilkunastu lat i chętnie korzystam z jego ogromnych możliwości w pracy zawodowej, życiu codziennym oraz kontaktach z ludźmi. Na tym slajdzie należy wprowadzić informacje i zdjęcia dotyczące szkoły i nauczyciela prowadzącego projekt. Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi ul. Łanowa 16 Łódź tel


Pobierz ppt "Przegląd Projektu Przedział wiekowy Cele"

Podobne prezentacje


Reklamy Google