Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning."— Zapis prezentacji:

1 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie Autor Anna Grzegory – logopeda Szkoła Podstawowa Nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki w Łodzi anna.grzegory @gmail.com Usprawnianie narządów artykulacyjnych. Utrwalenie poprawnej artykulacji w mowie kontrolowanej i spontanicznej. Rozwijanie mowy i bogacenie słownictwa u dzieci. Wdrażanie do korzystania z zasobów Internetu oraz prawidłowego stosowania multimedialnych pakietów edukacyjnych. Podnoszenie samooceny oraz zaistnienie w środowisku szkolnym dzieci pomimo dysfunkcji mowy. Cele Internet, Logopedia (pakiet programów), Logo – Gry, Mówiące Obrazki, Zabawy Słowem, Reksio i ortografia, Czytam i piszę, Komputerowy Korektor Mowy, Microsoft Office, Rejestrator Dźwięku, Oprogramowanie OpisProjekt polega na wdrożeniu do mojej pracy dydaktycznej z dziećmi z wadami wymowy odpowiednio dobranego sprzętu i oprogramowania, które umożliwia osiągnięcie optymalnych efektów. Przedział wiekowy Szkoła podstawowa, wiek uczestników zajęć: 5 – 13 latlogopedia, logofigle, wymowa, głoski, czytanie, dykcja, ortografia, witryna internetowa, zabawy dydaktyczne, dzieci niepełnosprawne Słowa kluczowe Przegląd Projektu

2 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie Zaplecze i planowanie projektu Opis uwarunkowań zewnętrznych projektu, jego genezy i celów oraz opis sposobów planowania i zarządzania projektem. Spis wykorzystanych dokumentów oraz materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w projekcie. Fotografie przedstawiają uczestników zajęć logopedycznych podczas doskonalenia swojej wymowy. kliknij w wybrany przycisk Zdjęcia z klasy Wykorzystane materiały

3 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie SZKOŁA NAUCZYCIEL CEL PROJEKTU GENEZA I PLAN PROJEKTU GENEZA I PLAN PROJEKTU KONTEKST TECHNOLOGICZNY KONTEKST TECHNOLOGICZNY ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zaplecze i planowanie projektu

4 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie Wykorzystane materiały Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela

5 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie Zdjęcia z klasy Zdjęcia przedstawiają moich podopiecznych w pracowni logopedycznej.

6 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie Najistotniejszą częścią projektu jest tworzona przez uczniów pod moją kontrolą EDUKACYJNA WITRYNA LOGOPEDYCZNA: https://sites.google.com/site/logofigle Zasoby dydaktyczne

7 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie kliknij w wybrany przycisk

8 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie wychowanie przedszkolne standardy w wychowaniu przedszkolnym: wspomaganie rozwoju mowy dzieci, kształtowanie poprawnego mówienia pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym, wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się, wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych; Powiązanie ze standardami

9 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie edukacja wczesnoszkolna standardy w edukacji wczesnoszkolnej: wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, czytanie tekstów i recytacja wierszy, dobieranie właściwych form w komunikowaniu się w różnych sytuacjach społecznych dbałość o kulturę wypowiadania się: - poprawna artykulacja głosek, - stosowanie intonacji wypowiedzi, - poszerzanie zasobu słownictwa i struktur składniowych, - stosowanie formuł grzecznościowych; Powiązanie ze standardami

10 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie język polski standardy w nauczaniu języka polskiego: sprawne, wyraziste głośne czytanie tekstów, z przekazaniem intencji tekstu, świadome posługiwanie się w wypowiedziach różnymi formami językowymi, recytowanie tekstów poetyckich oraz fragmentów prozy z próbą ich głosowej interpretacji, poprawna pisownia pod względem ortograficznym, operowanie słownictwem z określonych kręgów tematycznych; Powiązanie ze standardami

11 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie języki obce standardy w nauczaniu języków obcych: rozumienie wyrazów o podobnym brzmieniu, reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia nauczyciela, posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych, rozumienie wypowiedzi ze słuchu, posiadanie świadomości językowej, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, w tym również za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych; Powiązanie ze standardami

12 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie zajęcia komputerowe standardy w nauczaniu zajęć komputerowych: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, posługiwanie się podstawowym słownictwem informatycznym, tworzenie tekstów i rysunków, wyszukiwanie i korzystanie z informacji, przygotowywanie prostych animacji prezentacji multimedialnych świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu; Powiązanie ze standardami

13 LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie Jestem logopedą i nauczycielką kształcenia zintegrowanego. Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie nauczania początkowego oraz Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuję w szkole od 17 lat. Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki w Łodzi ul. Łanowa 16 Łódź tel. 42 652 85 17 http://sp182.y0.pl W SP 182 w Łodzi pomagam dzieciom, które borykają się z wadami wymowy i dysleksją przezwyciężać ich trudności. Komputer ułatwia mi życie od kilkunastu lat i chętnie korzystam z jego ogromnych możliwości w pracy zawodowej, życiu codziennym oraz kontaktach z ludźmi. anna.grzegory @gmail.com


Pobierz ppt "LogoFigleLogoFigle WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning."

Podobne prezentacje


Reklamy Google