Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Schemat projektu Kółko informatyczne ITC 2008 + Lekcje przywództwa WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Schemat projektu Kółko informatyczne ITC 2008 + Lekcje przywództwa WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność"— Zapis prezentacji:

1

2 Schemat projektu Kółko informatyczne ITC 2008 + Lekcje przywództwa WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie INNOVATION TECHNOLOGY COMMUNICATION + LESSONS LEADERSHIP 2008 Dokumenty Autor Rafał Pastwa Poznanie technologii cyfrowej w celu wykorzystywania jej do opracowywania galerii zdjęć z imprez szkolnych, tworzenia reportaży, prezentacji multimedialnych, artykułów itp. Rozwijanie umiejętności wykorzystania programu Microsoft Office Front Page do tworzenia stron WWW. Poznanie techniki archiwizacji zdjęć i ich publikacji w formie galerii na stronach WWW oraz organizowanie zdjęć w komputerze za pomocą darmowego programu Picasa. Umiejętność obsługi darmowego programu graficznego Gimp oraz programu Microsoft Office Picture Manager do obróbki zdjęć, przygotowanie ich do publikacji (zmiana rozdzielczości, ostrości, kontrastu i kompozycji). Motywacja uczniów do pracy badawczej nad lokalnym środowiskiem. Promocja szkoły i gminy Poniatowa poprzez redagowanie szkolnej strony internetowej oraz Encyklopedii regionu lubelskiego. Poznanie najważniejszych zasad postępowania przywódców, które można wykorzystać w teraźniejszości i przyszłości. Lekcje przywództwa pomogą uczniom zrozumieć jak wygląda przyszłość przywództwa, a także wskażą narzędzia potrzebne do osiągania sukcesu już dziś. Cele Microsoft Office (Power Point, Front Page, Picture Manager), Internet Explorer, Picasa, Gimp, Poczta elektroniczna (grupa dyskusyjna Czatownia) Oprogramowanie Opis Konkretne zagadnienia przedstawione zostały na zajęciach pozalekcyjnych w formie ćwiczeń teoretycznych i praktycznych przez prowadzącego. Nauczyciel przekazywał wiedzę i informacje, wspierał uczniów w rozwiązywaniu zadań oraz opracowywaniu konkretnych publikacji i reportaży. Uczniowie wykorzystywali zdobytą wiedzę i umiejętności do opracowywania (stron WWW, prezentacji multimedialnych) oraz publikacji promujących naszą szkołę i region. Zakres nauczania Informatyka, przywództwo, regionalizm, etykieta Przedział wiekowy 13 -19 ITC 2008 Słowa kluczowe Przegląd Projektu

3 Schemat projektu Kółko informatyczne ITC 2008 + Lekcje przywództwa WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie INNOVATION TECHNOLOGY COMMUNICATION + LESSONS LEADERSHIP 2008 Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela Ustalenie tematu, celów i metod pracy dla projektu. Zaplanowanie form pracy (artykuły, tematy lekcji, publikacja materiałów w Internecie), pozyskanie środków na materiały biurowe potrzebne do realizacji zajęć pozalekcyjnych (teczki, papier ksero, kolorowy papier samoprzylepny). Zebranie grupy uczniów podczas pierwszych szkolnych spotkań (w tym uczniów sprawiających problemy wychowawcze). Wprowadzenie do tematu – ustalenie norm panujących w grupie, omówienie praw podopiecznych podczas zajęć oraz zasad wspólnej pracy; ankiety. Zaznajomienie uczniów z projektem i organizacją Szkolnego Kółka informatycznego ITC 2008. Utworzenie grupy dyskusyjnej Czatownia na potrzeby Kółka. Cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie zdobywają nowe wiadomości z zakresu przywództwa i pracują nad stroną internetową Samorządu Uczniowskiego oraz swoimi indywidualnymi projektami. Prezentacja wyników Szkolnego Kółka informatycznego ITC 2008 na stronie internetowej szkoły http://sp.poniatowa.pl.http://sp.poniatowa.pl Promocja szkoły i redagowanie Encyklopedii regionu lubelskiego http://lubelski.regiopedia.pl/.http://lubelski.regiopedia.pl/ Zachęcanie innych uczniów do odwiedzania strony internetowej z zamieszczonymi artykułami - plakat promujący Kółko ITC 2008 (galeria zdjęć ITC 2008).galeria zdjęć ITC 2008 Wspólna ocena efektów pracy i podsumowanie projektu (informacje zwrotne: ewaluacja, autorefleksja). Dokumenty

4 Schemat projektu Kółko informatyczne ITC 2008 + Lekcje przywództwa WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie INNOVATION TECHNOLOGY COMMUNICATION + LESSONS LEADERSHIP 2008 Zasoby dydaktyczne Dokumenty Dodatkowe dokumenty przydatne w realizacji projektu Prezentacje

5 Schemat projektu Kółko informatyczne ITC 2008 + Lekcje przywództwa WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie INNOVATION TECHNOLOGY COMMUNICATION + LESSONS LEADERSHIP 2008 Ocenianie i Standardy Ocena i ewaluacja projektu była prowadzona podczas cotygodniowych zajęć kółka ITC 2008. Nauczyciel monitorował postępy uczniów sprawdzając przygotowane przez nich materiały oraz zdobytą wiedzę i umiejętności. Uczniowie w trakcie jego trwania na bieżąco dyskutowali i omawiali treści wynikające z programu oraz publikowali informacje z działalności Samorządu Uczniowskiego redagowane z pomocą opiekunek SU na szkolnej stronie internetowej http://sp.poniatowa.pl/samorzad.htm. http://sp.poniatowa.pl/samorzad.htm Po zakończeniu zajęć pozalekcyjnych nastąpiło podsumowanie i wspólna ocena efektów pracy (informacje zwrotne od uczniów posłużyły do ewaluacji i autorefleksji). Uczestnicy otrzymali również teczki z materiałami zbieranymi podczas wszystkimi spotkań. Jakość projektu została także pozytywnie zweryfikowana i potwierdzona przez niezależne komisje konkursowe (II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Europa w każdej gminie – II edycja), gdzie celem było pobudzanie aktywności lokalnych środowisk i organizacji, a także przedsięwzięć i inicjatyw za pomocą sieci Internet, wspieranie współpracy różnych środowisk na rzecz swojej miejscowości i jej promocja w Internecie oraz tworzenie warunków umożliwiających angażowanie się społecznościom lokalnym w działalność publiczną. Uczestniczyliśmy także w konkursie organizowanym przez Dziennik Wschodni Regiopedia - Encyklopedia Regionów. Lubelskie, którego celem było stworzenie internetowej bazy informacji o Lubelszczyźnie, zachęcenie do jej tworzenia oraz promocja regionu i wiedzy o nim (organizatorzy co prawda wycofali się z oceny szkół i nie przyznali nagród w tej kategorii, ale nasz wkład w ciekawy regionalny projekt pozostał i jesteśmy z niego dumni). Cele ITC 2008 bazują i są rozszerzeniem autorskiego programu nauczania informatyki obowiązującego w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. Projekt zgodny jest także pod względem merytorycznym z najnowszymi standardami zajęć komputerowych w szkołach podstawowych wynikającymi z projektu Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych obowiązujących dla IV klasy szkoły podstawowej od roku 2012/2013. Dokumenty umieszczone poniżej zawierają powiązanie celów dydaktycznych ze standardami określonymi w podstawie programowej dla tego projektu edukacyjnego, formalne kryteria oceny projektu uczestniczącego w różnych konkursach (ogólnopolskim i regionalnym), a także informacje zwrotne od wychowanków oraz autorefleksję autora. Nagroda dla szkoły i inne konkursy w trakcie trwania projektu Dokumenty

6 Schemat projektu Kółko informatyczne ITC 2008 + Lekcje przywództwa WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie INNOVATION TECHNOLOGY COMMUNICATION + LESSONS LEADERSHIP 2008 Schemat projektu Regionalne media o naszej szkole w trakcie trwania projektu

7 Schemat projektu Kółko informatyczne ITC 2008 + Lekcje przywództwa WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność Innowacyjnych Nauczycieli Teacher Planning Powiązanie ze standardami Zasoby dydaktyczne Informacje o szkole i nauczycielu Spis treści VCT Wirtualna Wizyta w Klasie WyszukiwanieWyszukiwanie INNOVATION TECHNOLOGY COMMUNICATION + LESSONS LEADERSHIP 2008 WWW http://sp.poniatowa.pl E-mail sp@sp.poniatowa.plhttp://sp.poniatowa.plsp@sp.poniatowa.pl http://sp.poniatowa.pl/rapcv.htm pastvik@gmail.com Pomysł i opracowanie Rafał Pastwa Inne publikacje autora


Pobierz ppt "Schemat projektu Kółko informatyczne ITC 2008 + Lekcje przywództwa WsteczWstecz NaprzódNaprzód Strona domowa WyjścieWyjście Przegląd projektu ITN – Społeczność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google