Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele
Język polski, wiedza o kulturze, filozofia Przedział wiekowy Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (XII LO w Łodzi i nie tylko) Przygotowanie narzędzia do nowoczesnego nauczania z wykorzystaniem multimediów Zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny Cele Opis polskiwdwunastce.edu.pl – portal edukacyjny, integrujący wiadomości z dziedziny języka polskiego, wiedzy o kulturze i filozofii, służący interaktywnemu nauczaniu humanistycznemu z wykorzystaniem narzędzi informacyjnych. MS Office 2007 ( w tym szczególnie MS PowerPoint, MS Word), MS Internet Explorer, Outlook Express; autorski system zarządzania treścią (stworzony przez ucznia), napisany w PHP, przy użyciu frameworka "Code Igniter" i bazy danych MySQL; Oprogramowanie język polski, filozofia, wiedza o kulturze, prezentacja maturalna, XII Liceum Ogólnokształcące, konspekt, matura Słowa kluczowe Ten szablon został stworzony aby ułatwić nauczycielowi stworzenie własnej Wirtualnej Wizyty w Klasie. Używaj szablony aby udokumentować swój projekt edukacyjny, który uznałeś za wyjątkowo interesujący. Możesz w ten sposób podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami w swojej szkole i nie tylko. Jak to zrobić: Postępuj zgodnie z poszczególnymi punktami na kolejnych slajdach i uważnie przeczytaj załączone dokumenty. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, dokumentów i multimediów usuń niepotrzebne komentarze. Informacja: Aby wprowadzić tytuł swojej Wirtualnej Wizyty w Klasie należy wybrać z menu Widok, Wzorzec slajdów i wprowadzić w polu tekstowym tytuł projektu. W ten sam sposób można dokonać edycji przykładowego rysunku. W ten sposób na każdym slajdzie pojawi się odpowiedni tytuł i zdjęcie odpowiadające Twojemu projektowi. Pod przyciskiem Pakietu Office znajduje się funkcja Zapisz jako… w ten sposób można zachować projekt jako prezentacje programu PowerPoint. Prezentacja jest gotowa do pokazywania w klasie. Autorzy Barbara Strzelecka, nauczyciel dyplomowany języka polskiego Piotr Janeczek, najpierw uczeń II i III klasy XII LO w Łodzi, obecnie student I roku SGH w Warszawie Dokumenty

2 Planowanie i zarządzanie działaniami Nauczyciela
Projekt był realizacją pasji nauczyciela we współpracy z uczniem wybitnie uzdolnionym. Portal humanistyczny polskiwdwunastce.edu.pl stał się bodźcem rozwoju moich umiejętności w zakresie budowania stron WWW, wykorzystywania programów interaktywnych, zdobywania informacji czy przetwarzania grafiki. Takie same zadania portal ten stawia przed korzystającymi z niego uczniami. Działa tu prosta zasada: im więcej umiem sama, tym więcej zadań, związanych z wykorzystaniem i zastosowaniem ICT, stawiam przed uczniami, umiem je wymyślić, sprawdzić i wykorzystać do wprowadzenia lub utrwalenia polonistycznych treści. Zaplecze i planowanie „Zdjęcia z klasy” ukazują nie tyle pracę nad przygotowaniem portalu, gdyż ta odbywała się poza szkołą, co różnorodne działania dydaktyczne lub wychowawcze, wykorzystujące portal jako narzędzie do nauki lub do dokumentowania później efektów uczniowskiej pracy na lekcjach polskiego. Na zdjęciu: Barbara Strzelecka i Piotr Janeczek w Szkolnym Centrum Multimedialnym Zdjęcia z klasy Aby otworzyć załączone dokumenty należy dwukrotnie kliknąć na wybranej ikonie przedstawiającej żądany dokument. Wykonanie kolejnych kroków znajdujących się w dokumentach pozwoli na wprowadzenie informacji dotyczących projektu. Dokumenty

3 Skopiowane przykłady prac
Zasoby dydaktyczne - kluczowa część portalu, otwierana na osobne hasło dla każdej klasy - wymaga codziennej aktualizacji Zapewnia: - możliwość pracy systematycznej, uporządkowanej - jasne formułowanie poleceń dotyczących zadań domowych - pisemne instrukcje nauczyciela, objaśniające szczególne wymagania, Zakładka Co na jutro? Dla wypełnienia zadań domowych on-line wymagane były m.in. następujące umiejętności: - formatowanie dokumentu według standaryzowanych wymagań (np.:TNR,12 pt., interlinia 1 ½ pt., justowanie pełne, wytłuszczenie tematu, czasem – poszerzony margines) - zastosowanie tabeli w dokumencie; formatowanie tabeli - wstawienie grafu, obrazu lub zdjęcia do dokumentu, skanowanie obrazów - korzystanie z poczty za pomocą przeglądarki IE lub programu pocztowego OE; kompresowanie zdjęć do przesyłania w sieci - przygotowanie prezentacji PowerPoint, wgranie narracji głosowej - poszukiwanie, selekcja i przetworzenie informacji ze źródeł internetowych - głos w dyskusji na forum; moderowanie wątku Umiejętności Na tym slajdzie należy umieścić informacje dotyczące użytych zasobów w projekcie, instrukcji dla uczniów. Część materiałów dla ucznia można znaleźć w internecie pod linkami znajdującymi się w dołączonym dokumencie. Aby dołączyć wszystkie zasoby wykorzystane w projekcie należy wykonać następujące czynności: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Prace wysyłane były na adres owy nauczyciela - możliwość codziennej weryfikacji pracy uczniów - bezpośredni kontakt zwrotny w wypadku uwag Sprawdzanie i ocena Dokumenty Skopiowane przykłady prac

4 Wyjątkowość tego projektu polega na:
Ocenianie i Standardy Wyjątkowość tego projektu polega na: wdrożeniu technologii informacyjnej w nauczaniu humanistycznego przedmiotu, przez nauczyciela niebędącego informatykiem. ciekawej współpracy nauczyciela i ucznia w projekcie edukacyjnym, podczas której obie strony się od siebie uczą Specyfika projektu Powiązanie celów dydaktycznych projektu ze standardami określonymi w podstawie programowej języka polskiego i technologii informacyjnej, korelacja tych standardów - nie są jednak trudne Powiązania ze standardami Kryteria oceniania projektów z wykorzystaniem Technologii informacyjnej na lekcjach języka polskiego. Aby dodać wszystkie zasoby jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK. należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „chwyć i upuść”. Dwukrotne kliknięcie na wybranej ikonie otworzy zasób. Aby wprowadzić informacje o standardach jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Link do strony ze standardami ma na celu ułatwienie powiązania z konkretnymi standardami. Kryteria oceny Przykładowa recenzja oceniająca

5 Barbara Strzelecka Informacje o szkole i nauczycielu
XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - szkoła matematyków i fizyków - większość absolwentów wybiera kierunki ścisłe, uczelnie politechniczne lub Uniwersytet Medyczny - większość młodzieży uczącej się w szkole stanowią chłopcy - Patronem szkoły jest wszechstronny, genialny artysta młodopolski: Stanisław Wyspiański Barbara Strzelecka - nauczycielka polskiego ze stopniem nauczyciela dyplomowanego, - kulturoznawca i filmoznawca z wykształcenia - autorka publikacji metodycznych: Polska poezja współczesna – konspekty lekcji w kl. IV – VIII, Praca z arkuszem zadaniowym na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, Praca z arkuszem zadaniowym – cz. II, testy czytania ze zrozumieniem [w:] Niezbędnik maturzysty. Romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska - egzaminator i współpracownik OKE w Łodzi; - opiekun i koordynator szkolnej edukacji filozoficznej - w 2001 otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej drugiego stopnia; - w tytuł nauczyciela multiplikatora, nadany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - propagatorka gry w Scrabble, prowadząca przez kilka lat w szkole ligę scrabble’ową i mistrzostwa szkoły w Scrabble - amatorka gier komputerowych, zabijająca z upodobaniem potwory i budująca wirtualne cywilizacje – zapragnęła technologię informacyjną wprowadzić do praktyki nauczania humanistycznego - W r. listopadzie 2006 podjęła we współpracy z uzdolnionym uczniem projekt portalu humanistycznego, co było wyjątkowym wyzwaniem w liceum o charakterze matematycznym. Na tym slajdzie należy wprowadzić informacje i zdjęcia dotyczące szkoły i nauczyciela prowadzącego projekt. strzel_ba


Pobierz ppt "Przegląd Projektu Zakres nauczania Przedział wiekowy Cele"

Podobne prezentacje


Reklamy Google