Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje o projekcie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje o projekcie"— Zapis prezentacji:

1 Informacje o projekcie
Zakres nauczania Wychowanie fizyczne , zajęcia z wychowawcą. Przedział wiekowy 14-16 lat Zaplanowanie wycieczki rowerowej dla klasy. Wykorzystanie komputera do wyznaczenia trasy wycieczki oraz określenia miejsc atrakcyjnych turystycznie. Cele Opis Projekt przeznaczony dla uczniów gimnazjum. Uczniowie podzieleni na pięcioosobowe grupy, za pomocą komputerów, planują wycieczkę rowerową dla własnej klasy po najbliższej okolicy. Wyznaczają trasę za pomocą Google Map, określają jej długość, planują odpoczynki wyszukując w sieci miejsca atrakcyjne turystycznie. Uczniowskie notebooki NTT z Windows XP Home Edition, Microsoft Office, aparaty fotograficzne, telefon komórkowy Oprogramowanie Ten szablon został utworzony, aby ułatwić nauczycielowi tworzenie własnej prezentacji Wirtualnej Wizyty w Klasie. Użyj go, aby przedstawić swój projekt edukacyjny, który uznajesz za wyjątkowo interesujący. W ten sposób możesz podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami w swojej szkole i nie tylko. Jak to zrobić: Postępuj zgodnie z poszczególnymi punktami na kolejnych slajdach i uważnie przeczytaj załączone dokumenty. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, dokumentów i multimediów usuń niepotrzebne komentarze. Informacja: Aby wprowadzić tytuł swojej Wirtualnej Wizyty w Klasie należy wybrać z menu Widok, Wzorzec slajdów i wprowadzić w polu tekstowym tytuł projektu. W ten sam sposób można dokonać edycji przykładowego rysunku. Dzięki temu na każdym slajdzie pojawi się odpowiedni tytuł i zdjęcie z Twojego projektu. Pod przyciskiem Pakietu Office znajduje się funkcja Zapisz jako… w ten sposób można zachować projekt jako prezentację programu PowerPoint. Prezentacja jest gotowa do pokazywania w klasie. Wycieczka, komputer, rower Słowa kluczowe Autorzy Marek Sobczak, nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum nr 1 im. Ks. S. Konarskiego w Jarocinie Dokumenty

2 Działania nauczyciela Zdjęcia z realizacji projektu
W dokumentach tekstowych znajdujących się poniżej przedstawiłem moje działania jako nauczyciela opiekun projektu. Znajdują się tam opisy celów projektu, planowania i zarządzania nim, a także wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W jednym z plików znajduje się korespondencja prowadzona z uczniami w ramach zarządzania projektem. Zdjęcia z realizacji projektu Aby otworzyć załączone dokumenty, należy dwukrotnie kliknąć ikonę przedstawiającą żądany dokument. Wykonanie kolejnych kroków opisanych w dokumentach pozwoli na wprowadzenie informacji dotyczących projektu. Dokumenty

3 Zasoby dydaktyczne Prace uczniów
Poniżej zamieszczam dokumenty stanowiące pomoce dydaktyczne dla uczniów podczas realizacji projektu. Były nimi zadania zamieszczone w dokumencie tekstowym, przykładowa mapa Gminy Jarocin, karta wycieczki. Prace uczniów Na tym slajdzie należy umieścić informacje dotyczące użytych w projekcie zasobów, instrukcji dla uczniów. Aby dołączyć wszystkie zasoby wykorzystane w projekcie należy wykonać następujące czynności: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę, a następnie Zmień ikonę, co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu, należy skorzystać z metody „przenieś i upuść”. Dwukrotne kliknięcie wybranej ikony otworzy zasób. Aby można było otwierać zasób po uruchomieniu prezentacji, należy z menu Wstawianie wybrać funkcję Akcja, a następnie opcję Akcja obiektu ustawić na Otwórz. Dokumenty

4 Ocenianie i standardy Kryteria oceny Na etapie planowania wraz z uczniami ustaliliśmy, że praca w projekcie będzie oceniana dwukrotnie. Pierwszy raz ocenianie odbyło się na etapie wyboru najlepszej pracy uczniowskiej, drugie na zakończenie projektu, gdzie każdy uczeń miał możliwość samooceny oraz oceny wkładu innych uczniów uczestniczących w projekcie. Powiązanie ze standardami Tematyka projektu oraz działania wykonywane w trakcie jego realizacji ściśle pokrywają z podstawą programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego oraz celami kształcenia z wychowania fizycznego. Aby dodać wszystkie zasoby dotyczące oceniania i standardów, jakie powstały w trakcie projektu należy: Z menu Wstawianie wybrać funkcję Obiekt. Wybrać Utwórz z pliku… i wybrać Przeglądaj…. Znaleźć i zaznaczyć odpowiedni plik. Wybrać polecenie Wyświetl jako Ikonę a następnie Zmień ikonę co pozwoli na wybranie odpowiedniej ikony i wprowadzenie nazwy pliku. Przyciskiem OK należy potwierdzić poprawność powyższych akcji. Aby umieścić ikonę pliku w żądanym miejscu należy skorzystać z metody „przenieś i upuść”. Dwukrotne kliknięcie wybranej ikony otworzy zasób. Aby można było otwierać zasób po uruchomieniu prezentacji, należy z menu Wstawianie wybrać funkcję Akcja, a następnie opcję Akcja obiektu ustawić na Otwórz. Aby wprowadzić informacje o standardach, jakie wykorzystuje projekt należy otworzyć dokument Powiązanie ze standardami i wprowadzić odpowiednie informacje. Umieszczone w dokumencie linki mają na celu ułatwienie powiązania projektu z konkretnymi standardami. Dokumenty

5 Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jarocinie
Marek Sobczak Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego Absolwent AWF we Wrocławiu Trener i sędzia koszykówki W szkole pracuję od 12 lat. Gimnazjum nr im. ks. S. Konarskiego w Jarocinie ul. Tadeusza Kościuszki 25 Jarocin tel Na tym slajdzie należy wprowadzić informacje i zdjęcia przedstawiające szkołę i nauczyciela prowadzącego projekt.


Pobierz ppt "Informacje o projekcie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google