Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja podstawy programowej poprzez różne formy aktywności w klasach I-III, cz.2 Aleksandra Klimza klimza@womczest.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja podstawy programowej poprzez różne formy aktywności w klasach I-III, cz.2 Aleksandra Klimza klimza@womczest.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja podstawy programowej poprzez różne formy aktywności w klasach I-III, cz.2
Aleksandra Klimza

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014: 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

3 Metody pracy we współpracy
*preferują samodzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów; *uczą współpracy, akceptacji różnic indywidualnych; *sprawnej komunikacji i negocjowania oraz pracy w grupie i z grupą. Sukces grupy uzależniony jest od sukcesów indywidualnych. ( nie ma rywalizacji, uczniowie pomagają sobie nawzajem, mają szanse na mówienie, argumentowanie i dyskutowanie)

4 Układanka, puzzle- metoda JIGSAW (z ang
Układanka, puzzle- metoda JIGSAW (z ang. układanka) może być stosowana na różnych edukacjach, przedmiotach. Wykorzystuje się ją wtedy, gdy uczniowie mają do przyswojenia pewną partię materiału, którą da się podzielić na spójne fragmenty. Stanowią one elementy, jakby puzzle, tworzące całą układankę. Każdy uczeń w klasie ma opanować całość wiedzy. Celem jest zachęcenie do szczegółowego, aktywnego opanowania materiału przez scedowanie odpowiedzialności na uczniów. Każdy uczestnik grupy powinien zostać ekspertem, który przyczynia się do osiągnięć całego zespołu. Aby uzyskać pozytywny rezultat, każde dziecko musi skorzystać z pomocy innego ucznia, każde też musi pomóc innym pozostałym.

5 Praca na zajęciach przebiega w IV etapach.
I etap Dzielimy uczniów na zespoły 3-, 5- osobowe (w zależności od tego z ilu fragmentów składa się materiał). Każdy członek grupy otrzymuje swoją część do opanowania, a grupa ma razem całość materiału (a+b+c+d). W pozostałych zespołach jest tak samo. Grupa Grupa Grupa 3 1a 3a 3b 1b 2a 2b 3c 3d 1c 2d 1d 2c

6 II etap Uczniowie z poszczególnych zespołów, opracowujący ten sam fragment materiału, spotykają się w grupach ekspertów. Tam porządkują swoją wiedzę, wyjaśniają wątpliwości i zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej nauczyć pozostałych członków swoich grup danej partii materiału. 1b 1a 2b 2a 3b 3a 1c 1d 2d 2c 3c 3d

7 III etap Uczniowie wracają do swoich macierzystych grup i uczą się wzajemnie. Każdy członek grupy winien opanować całość materiału (a+b+c+d). Grupa Grupa Grupa 3 1a 3a 2a 1d 2d 1b 2b 3d 3b 2c 1c 3c

8 IV etap Następuje sprawdzian całości wiedzy opanowanej przez uczniów (a+b+c+d). Pytania może przygotować nauczyciel bądź sami uczniowie (w grupach ekspertów –do każdej partii materiału)

9 Zabawa na hasło Stosowana jest podczas zajęć lekcyjnych oraz uroczystości szkolnych. Szczególnie ważny jest efekt końcowy, który uzależniony jest od podziału zadań i współpracy. Elementem mobilizującym i dyscyplinującym jest ograniczenie czasowe. Impreza na hasło to połączenie dwóch metod- wykonanie zadania + metoda pracy we współpracy. Dzielimy klasę na cztery grupy. Każda grupa ma zadanie do wykonania w oddzielnych pomieszczeniach. Po upływie wyznaczonego czasu grupy się spotykają w jednej Sali i prezentują to, co przygotowali.

10 Propozycje autorskich ćwiczeń Barbary Ochmańskiej
Bitwa na pytania, czyli quiz o zwierzętach Cele: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, współpracy w zespole, wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie rozumienia świata zwierząt. Potrzebne materiały: koszyk z pytaniami Utwórzcie dwa zespoły i zajmijcie miejsca naprzeciwko siebie w jednej linii. Na środku znajduje się koszyk z kartkami, na których umieszczone są pytania dotyczące zwierząt. Na zmianę losujecie pytania dla drużyny przeciwnej. Wygrywa grupa, która odpowie poprawnie na więcej pytań.

11 Dziękuję za uwagę Aleksandra Klimza


Pobierz ppt "Realizacja podstawy programowej poprzez różne formy aktywności w klasach I-III, cz.2 Aleksandra Klimza klimza@womczest.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google