Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Seminarium Nowa rola bibliotek pedagogicznych Sulejówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Seminarium Nowa rola bibliotek pedagogicznych Sulejówek."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Seminarium Nowa rola bibliotek pedagogicznych Sulejówek - 20.09.2013 r. Beata Malentowicz

2 Biblioteki pedagogiczne – nowe zadania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dziennik Ustaw poz. 369)Dziennik Ustaw poz. 369

3 Przygotowanie Biblioteki Udział w projekcie System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Ukierunkowanie oferty Biblioteki na stosowanie TIK

4 Wspomaganie Zaplanowanie i przeprowadzenie zgodnie z potrzebami placówki działań poprawiających jakość jej pracy Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

5 Organizowanie wspomagania w DBP Wydziały DBP działalność edukacyjna na rzecz nauczycieli, uczniów i studentów zarządzanie platformami edukacyjnymi organizacja wystaw przygotowywanie ekspozycji nowości wydawniczych organizacja spotkań, warsztatów edukacyjnych i konferencji współpraca z instytucjami, organizacjami oraz towarzystwami oświatowymi i społeczno- kulturalnymi kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych koordynacja sieci współpracy

6 Realizacja wspomagania w DBP Pozyskiwanie partnerów Podpisanie porozumienia Realizacja zadań wynikających z porozumienia (RPW)

7 Porozumienie DBP – obszary wspomagania Szkoła Wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej i organizacyjnej. Bezpieczny Internet. Przedszkole Popularyzacja czytelnictwa Świetlica środowiskowa Popularyzacja edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem TIK

8 Budowanie oferty Biblioteki Realizacja podstawowych zadań Biblioteki Zajęcia dla uczniów Szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy Współpraca ze środowiskiem lokalnym Platforma edukacyjna

9 Zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły ponadgimnazjalne - Redagowanie bibliografii załącznikowej -Wyszukiwanie źródeł informacji -Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje -Przygotowanie prezentacji maturalnej -Język reklamy – sztuka przekonywania czy manipulacja? -Stereotypy w mediach – czy im ulegasz?

10 Zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoła w Mieście - szkoły podstawowe - gimnazja Współpraca z Urzędem Miasta -Ortografia nie jest trudna -Państwa UE – atlasy, mapy, encyklopedie -Jak zbudowane są słowniki? -Tworzenie prezentacji lekturowej w Prezi -Sposób na dobrą prezentację – jak obronić swój projekt?

11 Zajęcia edukacyjne dla uczniów Rozwój oferty na potrzeby wspomagania - przedszkola, świetlica środowiskowa -Bezpieczeństwo w sieci -Jak powstały książki? -Exlibris – specjalny znak własnościowy -Tworzenie komiksów z wykorzystaniem programu Toondoo

12 Szkolenia dla bibliotekarzy odpowiedź na potrzeby środowiska

13 Szkolenia dla nauczycieli TIK w edukacji

14 Szkolenia dla nauczycieli Realizacja szkolenia otwarte w siedzibie DBP szkolenia dla grup nauczycieli np. sieci współpracy realizowane w szkołach lub ośrodkach edukacji szkolenia dla Rad Pedagogicznych

15 Szkolenia w ramach wspomagania Nowe tematy zaproponowane przez placówki -Wykorzystanie pakietu Office w pracy nauczyciela na rzecz szkoły -Bezpieczeństwo w sieci -Wykorzystanie map myślowych w procesie edukacyjnym -Co czytać dzieciom? nowe zadania

16 Platforma edukacyjna Kursy komputerowe

17 Platforma edukacyjna Kursy tematyczne

18 Platforma edukacyjna Konkursy dla uczniów www.dbp.wroc.pl/moodle/

19 Współpraca ze środowiskiem Konkursy Wystawy Konferencje, spotkania

20 Budowanie oferty wspomagania

21 Budowanie warsztatu informacyjnego www.dbp.wroc.pl/dsie/ Rozbudowa DSIE: Katalogi Bazy danych Cyfrowa kolekcja Elektroniczne pakiety edukacyjne WikiEduLinki

22 Budowanie warsztatu informacyjnego www.dbp.wroc.pl/dsie/ - Aktualności edukacyjne - Raporty edukacyjne - Czasopisma elektroniczne - Instytucje edukacyjne polityka oświatowa

23 DBP w sieci Rola DBP w pracy sieci

24 DBP w e-sieci Współpraca bibliotekarzy pracujących na platformie Fronter

25 Wspomaganie w DBP we Wrocławiu www.dbp.wroc.pl/wsipo

26 Obszary wspomagania Popularyzacja edukacji czytelniczej, medialnej i informacyjnej Popularyzacja kultury czytelniczej Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej w pracy nauczyciela Wykorzystanie TIK w nauczaniu Wykorzystanie platformy edukacyjnej w pracy nauczyciela

27 Obszary wspomagania Podnoszenie umiejętności posługiwania się pakietem Office przez nauczycieli na rzecz placówki Nauczyciel 45+ - podnoszenie kompetencji pracowników placówki w obszarze obsługi nowych technologii Otwarte zasoby edukacyjne – wykorzystanie w nauczaniu bezpiecznych zasobów sieci Licencje i prawo autorskie

28 Formy wspomagania Doskonalenie nauczycieli Gromadzenie literatury zgodnie z potrzebami placówki Opracowanie informacji o zasobach dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych Opracowanie informacji oświatowej na określony przez placówkę temat Współpraca ze środowiskiem - organizowanie konkursów, wystaw, spotkań Zajęcia edukacyjne

29 Dziękuję za uwagę Beata Malentowicz b.malentowicz@wroclaw.dbp.wroc.pl


Pobierz ppt "Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Seminarium Nowa rola bibliotek pedagogicznych Sulejówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google