Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Seminarium Nowa rola bibliotek pedagogicznych Sulejówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Seminarium Nowa rola bibliotek pedagogicznych Sulejówek."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Seminarium Nowa rola bibliotek pedagogicznych Sulejówek r. Beata Malentowicz

2 Biblioteki pedagogiczne – nowe zadania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dziennik Ustaw poz. 369)Dziennik Ustaw poz. 369

3 Przygotowanie Biblioteki Udział w projekcie System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Ukierunkowanie oferty Biblioteki na stosowanie TIK

4 Wspomaganie Zaplanowanie i przeprowadzenie zgodnie z potrzebami placówki działań poprawiających jakość jej pracy Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

5 Organizowanie wspomagania w DBP Wydziały DBP działalność edukacyjna na rzecz nauczycieli, uczniów i studentów zarządzanie platformami edukacyjnymi organizacja wystaw przygotowywanie ekspozycji nowości wydawniczych organizacja spotkań, warsztatów edukacyjnych i konferencji współpraca z instytucjami, organizacjami oraz towarzystwami oświatowymi i społeczno- kulturalnymi kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych koordynacja sieci współpracy

6 Realizacja wspomagania w DBP Pozyskiwanie partnerów Podpisanie porozumienia Realizacja zadań wynikających z porozumienia (RPW)

7 Porozumienie DBP – obszary wspomagania Szkoła Wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej i organizacyjnej. Bezpieczny Internet. Przedszkole Popularyzacja czytelnictwa Świetlica środowiskowa Popularyzacja edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem TIK

8 Budowanie oferty Biblioteki Realizacja podstawowych zadań Biblioteki Zajęcia dla uczniów Szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy Współpraca ze środowiskiem lokalnym Platforma edukacyjna

9 Zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły ponadgimnazjalne - Redagowanie bibliografii załącznikowej -Wyszukiwanie źródeł informacji -Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje -Przygotowanie prezentacji maturalnej -Język reklamy – sztuka przekonywania czy manipulacja? -Stereotypy w mediach – czy im ulegasz?

10 Zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoła w Mieście - szkoły podstawowe - gimnazja Współpraca z Urzędem Miasta -Ortografia nie jest trudna -Państwa UE – atlasy, mapy, encyklopedie -Jak zbudowane są słowniki? -Tworzenie prezentacji lekturowej w Prezi -Sposób na dobrą prezentację – jak obronić swój projekt?

11 Zajęcia edukacyjne dla uczniów Rozwój oferty na potrzeby wspomagania - przedszkola, świetlica środowiskowa -Bezpieczeństwo w sieci -Jak powstały książki? -Exlibris – specjalny znak własnościowy -Tworzenie komiksów z wykorzystaniem programu Toondoo

12 Szkolenia dla bibliotekarzy odpowiedź na potrzeby środowiska

13 Szkolenia dla nauczycieli TIK w edukacji

14 Szkolenia dla nauczycieli Realizacja szkolenia otwarte w siedzibie DBP szkolenia dla grup nauczycieli np. sieci współpracy realizowane w szkołach lub ośrodkach edukacji szkolenia dla Rad Pedagogicznych

15 Szkolenia w ramach wspomagania Nowe tematy zaproponowane przez placówki -Wykorzystanie pakietu Office w pracy nauczyciela na rzecz szkoły -Bezpieczeństwo w sieci -Wykorzystanie map myślowych w procesie edukacyjnym -Co czytać dzieciom? nowe zadania

16 Platforma edukacyjna Kursy komputerowe

17 Platforma edukacyjna Kursy tematyczne

18 Platforma edukacyjna Konkursy dla uczniów

19 Współpraca ze środowiskiem Konkursy Wystawy Konferencje, spotkania

20 Budowanie oferty wspomagania

21 Budowanie warsztatu informacyjnego Rozbudowa DSIE: Katalogi Bazy danych Cyfrowa kolekcja Elektroniczne pakiety edukacyjne WikiEduLinki

22 Budowanie warsztatu informacyjnego - Aktualności edukacyjne - Raporty edukacyjne - Czasopisma elektroniczne - Instytucje edukacyjne polityka oświatowa

23 DBP w sieci Rola DBP w pracy sieci

24 DBP w e-sieci Współpraca bibliotekarzy pracujących na platformie Fronter

25 Wspomaganie w DBP we Wrocławiu

26 Obszary wspomagania Popularyzacja edukacji czytelniczej, medialnej i informacyjnej Popularyzacja kultury czytelniczej Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej w pracy nauczyciela Wykorzystanie TIK w nauczaniu Wykorzystanie platformy edukacyjnej w pracy nauczyciela

27 Obszary wspomagania Podnoszenie umiejętności posługiwania się pakietem Office przez nauczycieli na rzecz placówki Nauczyciel podnoszenie kompetencji pracowników placówki w obszarze obsługi nowych technologii Otwarte zasoby edukacyjne – wykorzystanie w nauczaniu bezpiecznych zasobów sieci Licencje i prawo autorskie

28 Formy wspomagania Doskonalenie nauczycieli Gromadzenie literatury zgodnie z potrzebami placówki Opracowanie informacji o zasobach dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych Opracowanie informacji oświatowej na określony przez placówkę temat Współpraca ze środowiskiem - organizowanie konkursów, wystaw, spotkań Zajęcia edukacyjne

29 Dziękuję za uwagę Beata Malentowicz


Pobierz ppt "Organizacja wspomagania szkół na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Seminarium Nowa rola bibliotek pedagogicznych Sulejówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google